مرکز توانبخشی و کاردرمانی باران
190 subscribers
274 photos
138 videos
5 files
555 links
"كلينيك باران"
توانبخشی شناختي،کاردرمانی،گفتار درمانی

اسلامشهر، انبياء، بهشت ١٠، پلاك ٥
دکتر نژادی
انتقادات و پیشنهادات @JNezhadi
56834026
09391235976
Download Telegram
to view and join the conversation
#فرصت_شغلي

🔶 مرکز #كاردرمانی_باران واقع در #اسلامشهر با #تعداد_مراجع_بالا به همکار #كاردرمانگر در بخش #دركی_حركتی ( #SI و #PM ) نیازمندست 🔷

☎️ 02156834026

☎️ 09391235976
#فرصت_شغلي

🔶 مرکز #کاردرمانی_باران واقع در #اسلامشهر به یک #منشی بصورت #تمام_وقت با #روابط_عمومی_بالا نیازمندست 🔷

☎️ 02156834026

☎️ 09391235976