تولیدی باران
74 subscribers
869 photos
2 files
4 links
ارایه انواع سررسید،تقویم رومیزی
لوازم تحریر و دفاتر فانتزی
جاسوئیچی های تبلیغاتی
خدمات طراحی، لیتوگرافی
چاپ و صحافی
چوب و لیزر
💐
برای ارتباط با تلگرام
@baran7012
شماره تماس
0912 296 7012
اینستاگرام
https://instagram.com/baranico1?igshid=16bn86w6g
Download Telegram
to view and join the conversation

#پست ایت
پست ایت100 برگی A6 رنگیSAM
قیمت : 3100 تومان
هر بسته : 12 عدد
هر کارتن : 192 عدد

@baranico

#پست ایت
پست ایت100 برگی A6 خط دار SAM
قیمت: 3،210 تومان
هر بسته : 12 عدد
هر کارتن : 192 عدد

@baranico

#پست ایت
پست ایت100 برگی 7/5*7/5 سانتیمتر SAM
قیمت : 1000 تومان
هر بسته : 12 عدد
هر کارتن : 480 عدد

@baranico

#پست ایت
پست ایت100 برگی 7/5*12/5 سانتیمتر SAM
قیمت : 1,700 تومان
هر بسته : 12 عدد
هر کارتن : 288 عدد

@baranico

#پست ایت
پست ایت100 برگی 7/5*10 سانتیمتر SAM
قیمت : 1,475 تومان
هر بسته : 12 عدد
هر کارتن : 384 عدد

@baranico

#چسب
چسب 1،2،3 نانو باند 400 میل
قیمت: 8،200 تومان
هر کارتن : 25 عدد

@baranico

#چسب
چسب 1،2،3 نانو باند 200 میل
قیمت : 5,250 تومان
هر کارتن : 50 عدد

@baranico

#چسب
چسب 1،2،3 نانو باند 100 میل
قیمت : 3،950 تومان
هر کارتن : 72 عدد

@baranico

#تقویم
زیر تقویم کریستال شاهین
قیمت : 2650 تومان
هر بوکس : 2 عدد
هر کارتن : 72 عدد

@baranico

#قاب
قاب یادداشت طلقی 10*10
قیمت : 1,200 تومان
هر کارتن : 125 عدد

@baranico

#چسب کش
دستگاه چسب کش
قیمت : 33،600 تومان

@baranico

#بازی فکری
عروسک ماتروشکا
قیمت: 7,900 تومان

@baranico
#دفترچه
دفترچه آموزش الفبا
قیمت : 1،275 تومان
هر بوکس : 48 عدد
هر کارتن: 16 بوکس(768 عدد)

@baranico

#یادداشت
دفترچه یادداشت برجسته فنر دوبل
قیمت : 1275 تومان

@baranico

#پاکت
پاکت ملخی درب رنگی
قیمت : 45 تومان
هر بوکس : 1000 عدد

@baranico

#خط کش
خط کش ژله ای جفتی حیوانات
قیمت : 750 تومان
هر بوکس : 20 عدد
هر کارتن : 200 عدد

@baranico

#شابلون
شابلون مثلث
قیمت: 2100 تومان
هر بوکس : 24 عدد

@baranico

#شابلون
شابلون مربع
قیمت : 2100 تومان
هر بوکس : 24 عدد

@baranico

#خط کش
خط کش ژله ای جفتی گل و میوه
قیمت : 750 تومان
هر بوکس : 30 عدد
هر کارتن : 480 عدد

@baranico

#خط کش
گونیا 45 درجه 32 سانت
قیمت : 2750 تومان
هر بوکس : 24 عدد

@baranico

#خط کش
گونیا 60 درجه 32 سانت
قیمت : 2750 تومان
هر بوکس : 24 عدد

@baranico