BimeClick.com
110 members
699 photos
31 videos
4 files
156 links
شماره تماس 021-88247018
Download Telegram
to view and join the conversation
پرداخت هزینه های پزشکی تا ۵۰هزار یورو در سفر به اروپا از مزایای بیمه مسافرتی شینگن است.


🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
بیمه عمر برای شما و کسانی است که دوستشان دارید.
با بیمه عمر، فرزندانتان در نبود شما هم از حمایتتان برخوردار می‌شوند.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
داغ کردن ماشین

هیچ گاه وقتی ماشین داغ هست درب رادیاتور را بازنکنید

احتمال پاشیدن آب داغ روی دست و صورت وجود دارد.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
روش های تشخیص ماشین چپی:

1- توجه به رنگ خودرو
2- سقف
3- فاصله سر شاسی ها
4- وجود صدای اضافی
5- ستون ها
6- زاویه چرخ ها

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
خودروی شما متعارف است یا نامتعارف؟
خودروی نامتعارف،خودرویی است که ارزش روز آن بیش از ۵۰%سقف تعهدات جانی بیمه شخص ثالث باشد.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
🔸زمان رانندگی در جاده،بهترین فاصله ازپشت کامیون چیزی درحدود 20 الی 25برابرطول یک ماشین سواری است
🔸نزدیکی بیش ازحد=ندیدن علائم راهنمایی وافزایش خطر تصادف

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه
Bimeclick.com
با توجه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه خودرو میباشند بهتراست جهت صدور الحاقیه افزایش قیمت خودرو اقدام کنند.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
🔸بیشترین آمار تصادفات رانندگی سال گذشته در شهریور بوده است.

🔸65 درصد تصادفات(به علت خستگی و خواب آلودگی)در 30 کیلومتری شهرها رخ میدهد.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
عید سعید قربان مبارک باد🌹

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
🔹پرداخت هزینه‌های فوریت‌های پزشکی در مقصد مسافرین از پوشش های بیمه مسافرتی می باشد.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
چند توصیه مهم هنگام ترکیدن لاستیک خودرو در حین حرکت

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
عید غدیر خم مبارک باد🌸

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
خطر وقوع تصادف درهنگام کار کردن با تلفن همراه در حال رانندگی،6 برابر بیشتر از احتمال تصادف درهنگام رانندگی درحالت مستی میباشد.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
پوشش سرقت در جای قطعات و لوازم وسیله نقلیه و غرامت ایام تعمیرات از پوشش های اضافی بیمه بدنه می باشند

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
🔸اطلاع رسانی کنید تا در نجات جان حتی یک نفر سهیم باشید.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
🔸داشتن بیمه مسافرتی برای گرفتن ویزای برخی از کشورها الزامی است. بخصوص کشورهای عضو شینگن.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه
Bimeclick.com
ﺍﮔﺮ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞرا درﺩﻣﺎﯼ ﺑﺎﻻﯼ16ﺩﺭﺟﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻨﯿﺪﺳﻄﺢ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻤﯽ ‏ﺑﻨﺰﻥ ﺑﯿﻦ 2 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ 4 ﻫﺰﺍﺭﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡﯾﻌﻨﯽ 40ﺑﺮﺍﺑﺮﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ میرﺳﺪکه سرطان زاست

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
راننده هایی که باسرعت8كيلومتر برساعت آهسته تر ازميانگين سرعت درترافیک حرکت میکنند،بيشتر مقصر تصادفات جاده ای هستند تاکسانی که سرعت آنهااز ترافیک بیشتر است
🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
🔸معافیت مالیاتی بیمه‌های عمر

سرمایه #بیمه_عمر به هر میزان که باشد از معافیت مالیاتی برخوردار است.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

BimeClick.com
خطرناکترین زمان رانندگی درروز بین ساعت 2 تا 4بعدازظهرو6 تا 8 صبح است.دراین زمان بدن انسان به طورطبیعی دچارکاهش انرژی میشود.

🔹بیمه کلیک؛خریدهوشمندانه بیمه

Bimeclick.com
اگربا گاو تصادف کنیم آیا بیمه شخص ثالث،خسارت راپرداخت میکند؟
در تصادف با احشام خسارات اتفاق افتاده، از محل خسارت مالی بیمه شخص ثالث پرداخت میشود.

🔹بیمه کلیک؛خرید هوشمندانه بیمه
BimeClick.com