شرکت بنیان مسکن بام پردیس
95 subscribers
3 photos
شرکت بنیان مسکن بام پردیس

☎️ : 021-46129605

📧 : bamepardis1@gmail.com

💻 : www.bamepardis.ir

▶️ Telegram: @bame_pardis

https://t.me/bame_pardis

روابط عمومی شرکت بام پردیس
Download Telegram
to view and join the conversation
به نام خدا

به اطلاع کلیه خریداران محترم سهام بام پردیس میرساند
شرکت عمران شهر جدید پردیس اطلاعیه ای را صادر فرموده که اساساً به جهات ذیل کذب میباشد:

اولاً : مالکیت پلاک ثبتی ۱۶۷ تماماً به شرکت بنیان مسکن بام پردیس تعلق دارد و طبق سند رسمی به نام شرکت میباشد.

ثانیاً : اراضی پلاک ثبتی ۱۶۷ شخصی و جزء اراضی ملی نبوده.
طبق نامه سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تهران به تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۱ کاربری اراضی پلاک ثبتی ۱۶۷ فرعی از ۶ اصلی بخش مرکزی تهران واقع در روستای گلدره تماماً با کاربری زراعی و باغ ها میباشد .

ثالثاً طبق رای قطعی دادگاه به شماره بایگانی ۹۸۱۱۷۸ به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۹ مبنی بر انتقال اراضی ملی توسط شرکت بام پردیس قرار منع تعقیب صادر شده است .

رابعاً شکایت مجدد شرکت عمران مبنی بر فروش مال غیر توسط شرکت بام پردیس که رای دادگاه در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ به شماره بایگانی ۹۹۰۰۱۰۵ صادر شد .

رای صادره مالکیت شرکت بام پردیس را در پلاک ثبتی ۱۶۷ فرعی از ۶ اصلی محرز دانسته و طبق مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام داشته است .

لذا با توجه به احکام و آرای صادره از سوی دادگاه ، شرکت عمران پردیس در تمامی محاکم بازنده شده است در حال تخریب اذهان عمومی میباشد .
روابط عمومی شرکت بنیان مسکن بام پردیس