مرکز زبان بامداد دانش Bamdad Language Center
207 subscribers
259 photos
56 videos
12 files
32 links
موسسه آموزش عالی آزاد بامداد دانش

IELTS,
TOEFL,
Intensive Conversation Course (ICC),
Free Discussion,
Business English,
General English
+
German, Russian, French

آدرس: تهران، سیدخندان، ارسباران، روبروی کوچه عطار، پلاک 7
تلفن: 22886678
@BamdadAdmin
Download Telegram
to view and join the conversation
📌برگزاری چهارمین دوره مدیریت و تحلیل رفتار فردی

این دوره با هدف مدیریت و کنترل احساسات متفی ناسالم مانند اصطراب و افسردگی و شناخت خطاهای ذهنی و همچنین تغییر الگوهای رفتاری نامناسب و حذف یا اصلاح و بهبود باورها و هراسهای مخرب تشکیل می گردد شامل دو بخش کاربردی تحلیلی و ارتباط با کارکردها و دینامیک ذهن با تکنیک های ضروری برای تثبیت عادت های جدید است .این دوره به شما می آموزد که افسردگی همیشگی، همونقدر غیر واقعی است که خوشحالی همیشگی غیر واقعی است. در واقع یاد میدهد که زندگی در تعادل و پدیرفتن عاقلانه احساسات در بهتر شدن نگرشمون به زندگی کمک می کند.
این دوره مورد تایید بالاترین نهاد علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری است و شاید از معدود دوره ایی در این زمینه که به دانش اموختگان مدرک مورد تایید وزارت علوم داده می شود .
بیایید با تغییر در نگرش سبک زندگیمان را تغییر دهیم که آگاهی راز آرامش در زندگی است .

مکان تشکیل کلاس ها: موسسه آموزش عالی بامداد دانش
سید خندان - ارسباران - پلا ک ۷

شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸

@pstressmanagement
🍂@bamdadedanesh
مکان تشکیل کلاس ها: موسسه آموزش عالی بامداد دانش
سید خندان - ارسباران - پلا ک ۷

شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸
🍂@bamdadedanesh
مکان تشکیل کلاس ها: موسسه آموزش عالی بامداد دانش
سید خندان - ارسباران - پلا ک ۷

شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸

@iccaslani
🍂@bamdadedanesh
مکان تشکیل کارگاه : موسسه آموزش عالی بامداد دانش
سید خندان - ارسباران - پلا ک ۷

شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸

@pstressmanagement
🍂@bamdadedanesh
مکان تشکیل کلاس ها: موسسه آموزش عالی بامداد دانش
سید خندان - ارسباران - پلا ک ۷

شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸

@iccaslani
🍂@bamdadedanesh
مکان تشکیل کلاس ها: موسسه آموزش عالی بامداد دانش
سید خندان - ارسباران - پلا ک ۷

شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸

@iccaslani
🍂@bamdadedanesh
مکان تشکیل کلاس ها: موسسه آموزش عالی بامداد دانش
سید خندان - ارسباران - پلا ک ۷

شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸

@iccaslani
🍂@bamdadedanesh
مکان تشکیل کلاس ها: موسسه آموزش عالی بامداد دانش
سید خندان - ارسباران - پلا ک ۷

شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸

@iccaslani
🍂@bamdadedanesh
📢اطلاعیه📢
شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸

@iccaslani
🍂@bamdadedanesh
مکان تشکیل کلاس ها: موسسه آموزش عالی بامداد دانش
سید خندان - ارسباران - پلا ک ۷

شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸

@iccaslani
🍂@bamdadedanesh
مکان تشکیل کلاس ها: موسسه آموزش عالی بامداد دانش
سید خندان - ارسباران - پلا ک ۷

شماره تماس برای هماهنگی : ۲۲۸۸۶۶۷۸
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 28 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 17 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.