📚اتوماسیون ساختمان
156 subscribers
116 photos
11 videos
208 links
📚نشریه بين المللى اتوماسیون ساختمان

📌شهر هوشمند
📌ساختمان هوشمند
📌اینترنت اشیا
www.instagram.com/bacpress


📞خط ويژه: (021)-74506
Download Telegram
to view and join the conversation
🔷۲۷ اردیبهشت ماه، روز روابط عمومی مبارک ✌️

@bacpress
#bacpress
🔴صفحه جدید اینستاگرام بک‌پرس

instagram.com/bacpresss
🔴صفحه جدید اینستاگرام بک‌پرس

instagram.com/bacpresss