چاپ طرح نو آذرخش
384 members
580 photos
93 files
39 links
كارت ويزيت. كاتالوگ. ست اداري. فرم هاي عمومي
٠٢١٣٣٩٦٦٦٨١
٠٢١٣٣٩٦٦٥٩٢
٠٢١٣٦٠٥٥٤٣٦
ميدان بهارستان. ابتداي خ ملت برج بهارستان. طبقه زیرهمکف. واحد 8

www.sazp.net
Download Telegram
to view and join the conversation
list gheymat new 99-02-01.pdf
3.7 MB
لیست قیمت از 1 اردیبهشت 99
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.net
list gheymat new 99-04-22.pdf
3.7 MB
افزایش قیمت برخی از محصولات
لیست قیمت از 22 تیر 99
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.net
list gheymat new 99-04-28.pdf
3.7 MB
افزایش قیمت فاکتورها
لیست قیمت از 28 تیر 99
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.net
list gheymat new 99-04-29.pdf
3.7 MB
افزایش قیمت لمینت ها
لیست قیمت از 29 تیر 99
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.net
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
list gheymat new 99-05-04.pdf
3.7 MB
افزایش قیمت برخی از محصولات
لیست قیمت از 5 مرداد 99
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.ne
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
جهت دانلود مستقیم بر روی *ایـــنـــــجـــــا* کلیک کنید
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
list gheymat new 99-05-08.pdf
3.7 MB
کاهش چشمگیر قیمت محصولات عمومی
لیست قیمت از 8 مرداد 99
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.ne
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
جهت دانلود مستقیم بر روی *ایـــنـــــجـــــا* کلیک کنید
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
list gheymat new 99-05-13.pdf
3.7 MB
لیست قیمت از 13 مرداد 99
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.ne
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
جهت دانلود مستقیم بر روی *ایـــنـــــجـــــا* کلیک کنید
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.ne
list gheymat new 99-06-11.pdf
3.7 MB
لیست قیمت از 11 شهریور 99
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.ne
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
جهت دانلود مستقیم بر روی *ایـــنـــــجـــــا* کلیک کنید
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.ne
list gheymat new 99-07-01.pdf
5.5 MB
لیست قیمت از 1 مهر 99 افزایش قیمت
اي دي کانال: @azarakhshprint
اي دي تلگرام: @azarakhshprint97
اينستاگرام: www.instagram.com/azarakhsh.print
سايت : www.sazp.ne
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
جهت دانلود مستقیم بر روی *ایـــنـــــجـــــا* کلیک کنید
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆