خدمات ناخن و مژه اصفهان_ آوا
13 subscribers
319 photos
13 videos
2 files
3 links
@mari68moradi

مرکز آموزش تخصصی و خدمات کاشت ناخن و مژه

تلفن تماس :09132057748
Download Telegram
👤👥👥👥👤
اغلب ما با ایرادات متعدد شخصیتی تربیت می‌شیم. تعداد کمی به خودکاوی می‌پردازن؛ از بین اونها تعداد اندکی متوجه ایرادات خودشون می‌شن؛ از بین این‌ها معدودی در جهت رفعش تلاش می‌کنن و نادرند کسانی که موفق به رفع این ایرادات می‌شن
اصلاح آموزه‌های دوران کودکی بسیار دشواره

وجودگرا
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 1 month. If it remains inactive in the next 9 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.