کارگاه سازسازی آوا
188 subscribers
827 photos
45 videos
2 files
کارگاه ساز سازی آوا
فعالیت در زمینه ساخت و تعمیر آلات موسیقی ایرانی، کمانچه، سه تار و تنبور

جهت ارتباط با ادمین
@Mohammadreza_Hajakbari

لینک کانال
Download Telegram
کمانچه صد و سی و دو ترکه
@ava_workshop
‌کمانچه صد و سی و دو ترکه
@ava_workshop
کمانچه صد و سی و دو ترکه
@ava_workshop