سنگ آنتیک آتروپات
78 members
487 photos
09131254326
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from گالری سنگ آتروپات
تولید و اجرای سنگ لایم استون همر
تولید و اجرای سنگ گرانیت مشکی فلیم شده ور رمپ
۱۰×۳ آنتیک
حصیری ۲.۵×۲.۵ کرم بژ
حصیری ۲.۵×۲.۵ مشکی خاکستری
سنگ آنتیک ۳،۶،۹ با دو ضخامت روی توری
Forwarded from گالری سنگ آتروپات
Forwarded from گالری سنگ آتروپات
خطی نامنظم شکلاتی دودی
فرش سنگ آنتیک