صنایع سنگ اطلس محلات
90 subscribers
320 photos
97 links
تولید کننده انواع سنگ های ساختمانی و تزیینی
Download Telegram
to view and join the conversation
کد سنگ: TT090
نام سنگ: تراورتن پرطاوسی حاجی آباد
قیمت متر مربع: 85000 تومان
متراژ موجود : 200 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT089
نام سنگ: تراورتن ابروبادی حاجی آباد
قیمت متر مربع: 90000 تومان
متراژ موجود : 100 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT087
نام سنگ: تراورتن درجه2 دره بخاری
قیمت متر مربع: 100000 تومان
متراژ موجود : 80 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT086
نام سنگ: تراورتن ممتاز دره بخاری
قیمت متر مربع: 150000 تومان
متراژ موجود : 1000 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT085
نام سنگ: تراورتن دوگوش محلات
قیمت متر مربع: 100000 تومان
متراژ موجود : 100 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT084
نام سنگ: تراورتن کرم روشن حاجی آباد
قیمت متر مربع: 80000 تومان
متراژ موجود : 100 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: MT083
نام سنگ: مرنریت زیتوتی کاشان
قیمت متر مربع: 80000 تومان
متراژ موجود : 100 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: MT082
نام سنگ: مرمریت زیتونی کاشان
قیمت متر مربع: 80000 تومان
متراژ موجود : 100 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: MT081
نام سنگ: مرمریت رویال طلایی
قیمت متر مربع: 90000 تومان
متراژ موجود : 500 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: MT080
نام سنگ: مرمریت کلدن بلک سوپر
قیمت متر مربع: 180000 تومان
متراژ موجود : 120 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: MT079
نام سنگ: مرمریت طوسی سیاه در
قیمت متر مربع: 80000 تومان
متراژ موجود : 100 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT078
نام سنگ: تراورتن بوون موج کروکدیلی تکاب
قیمت متر مربع: 120000 تومان
متراژ موجود : 200 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT077
نام سنگ: تراورتن موج دار خرمایی تکاب
قیمت متر مربع: 150000 تومان
متراژ موجود : 100 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT076
نام سنگ: تراورتن موج دار پرتغالی نمین
قیمت متر مربع: 150000 تومان
متراژ موجود : 100 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT075
نام سنگ: تراورتن بدون موج کرم روشن حاجی آباد
قیمت متر مربع: 120000 تومان
متراژ موجود : 200 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT074
نام سنگ: تراورتن پرتغالی حاجی آباد
قیمت متر مربع: 100000 تومان
متراژ موجود : 200 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT073
نام سنگ: تراورتن شکلاتی موج دار کاشان
قیمت متر مربع: 120000 تومان
متراژ موجود : 100 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT072
نام سنگ: تراورتن شکلاتی بدون موج کاشان
قیمت متر مربع: 120000 تومان
متراژ موجود : 1000 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT014
نام سنگ: تراورتن درجه2 حاحی آباد
قیمت متر مربع: 90000 تومان
متراژ موجود : 135 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین
کد سنگ: TT088
نام سنگ: تراورتن درجه2 دره بخاری
قیمت متر مربع: 100000 تومان
متراژ موجود : 500 مترمربع
@atlasston کانال تلگرامی
www.astonef.com آدرس سایت
@masoud_shafiei70 ادمین