Astrologie
1 subscriber
2 files
27 links
Download Telegram
to view and join the conversation
https://www.astroatarot.cz/uplnky/#.YIeq9FjSOv8.telegram
27.4.2021 ÚPLNĚK
Stellium planet Uran, Merkur, Venuše, dále Černá Luna v konjunkci se Sluncem ve znamení Býka znamenají soustředění veškeré energie na témata, která s tímto znamením korespondují.
V tomto období se pod silným tlakem otevírá naše vědomí na úrovni všech našich smyslů ( chuť, čich, sluch, zrak a hmat ). Uvědomujeme si hodnoty a potřeby lidského těla a zdravě prožívaného života. Díky praktičnosti, realistickému a konzervativnímu nastavení znamení Býka k tomuto procesu patří přirovnání tzv. "Mít všech pět pohromadě".
Nejsme všichni zrozeni ve znamení Býka. Neznamená to však, že jeho kvality neprožíváme. Samotné znamení máme v grafu horoskopu postavené v určitém domě zvěrokruhu a Venuši, jeho vládkyni, ve znamení a domě.
Potřeba vymezení se, kterou si mnozí z nás již uvědomují a někteří se probouzejí a začínají si ji uvědomovat, probíhá v těchto dnech na instinktivní úrovni.
Ascendent úplňku na posledním stupni znamení Berana podtrhuje tuto instinktivní potřebu každého z nás prosadit si Býčí kvality v životě.
Abychom se cítili spokojeně, toužíme po vyrovnání, klidu a stabilitě v našem každodenním životě.
Pokud aktivně každodenně nevytváříme hodnoty týkající se představ o tom, jak chceme realizovat náš osobní život, stane se, že jsme konfrontováni s energiemi nebo nátlakem zvenčí ve smyslu kvalit, jako jsou požitkářství, lakota, neodbytnost, majetnictví, pohodlnost a zištnost. Potkáváme takové lidi, nebo se necháme díky vlastní pohodlnosti a lenosti vláčet vládními restrikcemi, čímž přicházíme o životní energii a o spojení vnímání našich základních smyslů, což v konečném výsledku vede ke ztrátě fyzického zdraví a následné smrti.
Mezi čistě býčí témata patří realismus, metodičnost, bankovnictví a finančnictví anebo práce s energií
Ascendent v Beranu, který nás nutí k pohybu, je spojený kvadraturou s planetou Pluto v Kozorohu. Pluto vyžaduje intenzivní zpracování témat, jako jsou společenské uspořádání, přijetí zákonů života, přijetí vlastní individuality, dále pomalý, ale jistý pohyb vpřed. S Lunou tranzitující znamením Štíra nutkavě dloube v našem podvědomí, abychom byli konfrontováni s našimi světu skrytými a nezpracovanými vnitřními strachy. Strach ze ztráty životních jistot, jako jsou práce a výdělek peněz ( zástupci proudící životní energie ), strach ze ztráty vztahů a z celkové změny všeho, na co jsme si mohli hmatatelně sáhnout. To mohou být takové hodnoty, jako jsou jistota ve vztazích, ze kterých nám plynou finanční nebo jiné výhody, vzdělání na úrovni intelektuálního materialismu, kde se nechceme vzdát společenské výhody získané titulem, který potvrzuje naši "chytrost" a ničíme svět bravurními intelektuálními vytáčkami a teoriemi s nepřiznanou potřebou se vyhnout jakékoli konfrontaci na úrovni vlastního cítění ne-li duševních potřeb. Dále sem samozřejmě patří nezdravá závislost na množení majetku a potřebě navyšování bankovního konta bezohledně na úkor ostatních, s čímž jde ruku v ruce vykrádání přírodních zdrojů a díky vlastní poživačnosti ničení samotného života na planetě. Mnozí z nás stojí na místě a nechtějí se z něho hnout, protože jejich mysl neumí, bojí se nebo nechce vidět jiné možnosti.
Luna ve Štíru stojící v opozici na stellium vyžaduje vnitřní přístup. To se projevuje přecitlivělostí na určitá životní témata. Pokud jste nemohli od dětství ventilovat emoce radosti, smutku nebo vzteku, nebo jste na ně
nedostávali potřebnou odezvu, neměli jste prostor prosazovat své potřeby, museli jste mlčet, nebo kdesi ve skrytu trhat polštáře a přizpůsobovat svoji přirozenou podstatu vnějšímu tlaku, cítíte se vyčerpaní, bezmocní a bez motivace.
Sledujte, jakému tématu jste v posledních dnech čelili a jaké strachy nebo radosti vám tyto dny přinesly. Zda vás to fyzicky a psychicky vyčerpalo anebo naopak jste se osvobodili a bylo vám prostě fajn.
Planeta Saturn stojí na vrcholu tzv. T-kvadratury k opozici planetárního stellia v Býku a Luny ve Štíru ukazuje, jak máme použít naši mysl. Požaduje, abychom se zklidnili a vrátili se k vlastním hluboce zakořeněným hodnotám. Jeho moudrá lekce zní, že v minulosti tkví informace, jak řešit v klidu naši současnou krizi bez soustředění pozornosti a ztráty sebereflexe prostřednictvím informačních útoků zvenčí. Všichni moc dobře víme, že nám udělá dobře vypnout počítač, televizi, rádio, telefon a odvážit se dnešní nebo ode dneška jakýkoli den prožít v klidu jakýmkoli způsobem pouze podle vlastních pocitů. Můžeme to nazvat úkolem současného úplňku na čtrnáct dní až do následujícího novoluní.
Planeta Jupiter pohybující se na konci znamení Vodnáře v trigonu s Marsem v Raku a sextilu na ascendent podporuje úspěšné řešení různých sociálně právních zákonů. K vypořádání se s těžkými úkoly existence v těsné vazbě s přírodou je potřebná síla, výkonnost a inteligence, jsou však včleněny do takového života, v němž může být každý čin součástí harmonického a krásného rituálu prostoupeného hlubokým významem. Celý proces prostřednictvím astrologických kvalit planety Jupiter rezonuje s realizací efektivního využití přírodních zdrojů (energie), které jsou nutné k zajištění spokojeného života. Vaše intuice vás vede správným směrem.
Dnešní úplněk v nás uvolňuje hodně emoční energie zaměřené na potřebu vytvářet a vybojovat si životní základnu. Prostřednictvím planety Mars, nyní tranzitujícímu znamením Raka, začínáme aktivovat silnou potřebu prosadit si v životech základní potřeby, jako jsou zdravé jídlo, oblečení, domov a jeho základní zajištění, život ve spojení s přírodou, zdravé tělo a především zakládání a bytí součástí komunity, která je v souladu s naším vnitřním nastavením.
Nacházíme se v období změny životních hodnot, kdy naše stará navyklá mentální schémata ztrácejí životnost. Globálně se mění hodnota peněz a jejich použití. Jsme nuceni vedle hodnot, na které si můžeme sáhnout přijmout hodnoty, které existují, ale které nejsou hmatatelné a přesto jsou neustálou součástí našich životů, proto je tak důležité začít opět fungovat na úrovni všech našich pěti smyslů. Teprve poté prostřednictví našich dalších senzorů vnímání začínáme opět cítit a pociťovat, což jsou vlastnosti znamení Býka probuzené emocionální nestabilitou danou tranzitem Luny znamením Štíra.
Býk má rád klid, pohodu, je metodický, trpělivý a vytrvalý a pokud jsme schopni se přijmout na všech úrovních včetně té emocionální, můžeme začít nově a s láskou k sobě a ostatním znovuvytvářet náš život osobně, po té ve spojení s ostatními a následně taktéž celospolečensky.
Přeji vám krásné jarní dny a odvahu být sami sebou.
Zdeňka Svobodová
Mé astrologické služby si můžete objednat na této adrese: https://www.astroatarot.cz/astrologicka-poradna/
Nové země se otevřely, ale jsou plné živých, zatímco průzkumník táhne za sebou přízraky, předsudky a představy či očekávání. https://www.astroatarot.cz/nov-11-05-2020/
"Jak může někdo vidět jasně, když ani nevidí sám sebe a své temné stránky, které nevědomě vkládá do veškerého svého jednání." C.G.Jung
Je na čase naučit se milovat sama sebe, přijmout se, dovolit si obdarovat se vším, co potřebujete ke zdravému a spokojenému životu v souladu se zákony života, poznat se a seznámit se sami se sebou v konfrontaci s okolím, teprve poté budete schopni skutečně milovat ostatní. https://www.astroatarot.cz/nov-10-06-2021/
Je na čase naučit se milovat sama sebe, přijmout se, dovolit si obdarovat se vším, co potřebujete ke zdravému a spokojenému životu v souladu se zákony života, poznat se a seznámit se sami se sebou v konfrontaci s okolím, teprve poté budete schopni skutečně milovat ostatní.
"I kdyby průměrný člověk během pár desetiletí svého života prožil vše, na co si jen vzpomene, duchovní význam pro něj mají jen ty zkušenosti, v nichž byl rozpoznán smysl - a jen ty si zapamatuje ..."
10.7.2021 Sabyánský symbol novoluní:
SLEPICE ROZHRABUJE HLÍNU, ABY NAŠLA POTRAVU PRO SVÁ MLÁĎATA

Praktický vztah ke každodennímu opatřování potravy, nutné k udržování vnějších aktivit..

Každá matka je jako první zodpovědná za výživu svého potomka - a veškeré aktivity, do nichž člověk vložil energii, jsou

jeho symbolickými dětmi. Musí je živit společenskou substancí, vytěženou z "půdy" svého společenství a bedlivě bdít nad jejich vývojem. Tenký stonek se zpevní v mohutný kmen, z kuřete vyroste slepice, z dítěte teoreticky soběstačný a společensky uvědomělý dospělý.

Semeno, klíček a rostlina, beroucí si z půdy prvky nutné k růstu, tvoří jasný sled. Klíčovým slovem je NAPLŇOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH ZÁVAZKŮ.
"Když si uvědomíme, jak nás život míjel, začneme se požadavkům druhých bránit. Vystupujeme z davu sami a hrdí a vykřikujeme svou pravdu. Tím to ale nekončí. Nakonec povstane dítě, jež není ani svolné, ani vzdorovité, ale nevinné a spontánní a věrné svému bytí." Oshohttps://www.astroatarot.cz/uplnky/#.YPu1ubfKmA0.telegram
24.7.2021 úplněk
Pokud jste během novoluní zažili prostřednictvím činnosti, kterou jste vykonávali, byť jen minimální moment hlubokého klidu a uspokojení vězte, že tudy vede vaše životní cesta.

Jedině tak můžeme společně vyrušit negativní vliv v současné době násilně ovlivňovaného lidského informačního pole, jež vás odvádí od přirozeného vnímání a prožívání radosti.

https://www.astroatarot.cz/nov-08-08-2021/?fbclid=IwAR0Mt_aCeXWoXLUWsAhqRyzvWohnR2GmielO_a6HeD0VtvqvCVzGUVocSUQ#.YRCxoJyiEg0.facebook
Pokud jste během novoluní zažili prostřednictvím činnosti, kterou jste vykonávali, byť jen minimální moment hlubokého klidu a uspokojení vězte, že tudy vede vaše životní cesta.

Jedině tak můžeme společně vyrušit negativní vliv v současné době násilně ovlivňovaného lidského informačního pole, jež vás odvádí od přirozeného vnímání, schopnosti vymezení se vůči rušivým vlivům zvenčí a prožívání upřímné životní radosti. https://www.astroatarot.cz/nov-07-09-2021/#.YTY9mDrlkug.telegram
7.9.2021 Novoluní