بيمارستان عسكريه
2.49K subscribers
2.93K photos
323 videos
297 files
1.61K links
اين كانال با هدف ارتقا سلامت جامعه و معرفي خدمات بيمارستان عسكريه راه اندازي شده است. شماره اطلاعات بيمارستان 32929 . تلفن رزرو نوبت كلينيك 32922222ارتباط با ادمين @askarie_admin_hospital
Download Telegram
توجه👇 توجه👇 توجه👇

با توجه به تغییرات برنامه
پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند در تاریخ ۲۵ شهریور ماه به شرح زیر می باشند:

دکتر ایروانی
دکتر نیک سپهر
دکتر پل

Serviceaskarieh.ir
@askarie_hospital


👆👆👆👆👆👆👆👆
همراهان گرامی کانال رسمی بیمارستان تخصصی عسکریه را به دوستان خودمعرفی کنید.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🔴 توجه 📣
آیدی ادمین کانال جهت ارتباط:
👇👇👇👇👇👇👇👇
@askarie_admin_hospital
👆👆👆👆👆👆👆👆

کانال بیمارستان تخصصی عسکریه را می توانید از لینک شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Instagram(اینستاگرام) :👇
http://instagram.com/_u/askarie_hospital

لینک های رسمی بیمارستان عسکریه
https://zil.ink/askarie_hospital

Telegram(تلگرام) :👇
http://t.me/askarie_hospital

‌برای رزرو‌نوبت اینترنتی از لینک زیر استفاده کنید
Serviceaskarieh.ir
به علت تغییرات دکتر محمدی گوش و حلق ساعت ۱۸:۳۰ در کلینیک حضور دارند
دکتر امیران ساعت۹ صبح در کلینیک حضور دارند
دکتر کامران ساعت ۱۴ در کلینیک حضور دارند
توجه👇 توجه👇 توجه👇

با توجه به تغییرات برنامه
پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند در تاریخ ۲۷ شهریور ماه به شرح زیر می باشند:

دکتر نعمتی
دکتر زمانی دوست
دکتر لقمانیان

Serviceaskarieh.ir
@askarie_hospital


👆👆👆👆👆👆👆👆
همراهان گرامی کانال رسمی بیمارستان تخصصی عسکریه را به دوستان خودمعرفی کنید.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🔴 توجه 📣
آیدی ادمین کانال جهت ارتباط:
👇👇👇👇👇👇👇👇
@askarie_admin_hospital
👆👆👆👆👆👆👆👆

کانال بیمارستان تخصصی عسکریه را می توانید از لینک شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Instagram(اینستاگرام) :👇
http://instagram.com/_u/askarie_hospital

لینک های رسمی بیمارستان عسکریه
https://zil.ink/askarie_hospital

Telegram(تلگرام) :👇
http://t.me/askarie_hospital

‌برای رزرو‌نوبت اینترنتی از لینک زیر استفاده کنید
Serviceaskarieh.ir
توجه👇 توجه👇 توجه👇

با توجه به تغییرات برنامه
پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند در تاریخ ۲۸ شهریور ماه به شرح زیر می باشند:

دکتر مدنی
دکتر اخوان
دکتر عینی
دکتر اکبری
دکتر بهبهانی
دکتر اسکندری
دکتر روضاتی

Serviceaskarieh.ir
@askarie_hospital


👆👆👆👆👆👆👆👆
همراهان گرامی کانال رسمی بیمارستان تخصصی عسکریه را به دوستان خودمعرفی کنید.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🔴 توجه 📣
آیدی ادمین کانال جهت ارتباط:
👇👇👇👇👇👇👇👇
@askarie_admin_hospital
👆👆👆👆👆👆👆👆

کانال بیمارستان تخصصی عسکریه را می توانید از لینک شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Instagram(اینستاگرام) :👇
http://instagram.com/_u/askarie_hospital

لینک های رسمی بیمارستان عسکریه
https://zil.ink/askarie_hospital

Telegram(تلگرام) :👇
http://t.me/askarie_hospital

‌برای رزرو‌نوبت اینترنتی از لینک زیر استفاده کنید
Serviceaskarieh.ir
توجه👇 توجه👇 توجه👇

با توجه به تغییرات برنامه
پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند در تاریخ ۳ مهر ماه به شرح زیر می باشند:

دکتر قناعت
دکتر جعفری

Serviceaskarieh.ir
@askarie_hospital


👆👆👆👆👆👆👆👆
همراهان گرامی کانال رسمی بیمارستان تخصصی عسکریه را به دوستان خودمعرفی کنید.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🔴 توجه 📣
آیدی ادمین کانال جهت ارتباط:
👇👇👇👇👇👇👇👇
@askarie_admin_hospital
👆👆👆👆👆👆👆👆

کانال بیمارستان تخصصی عسکریه را می توانید از لینک شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Instagram(اینستاگرام) :👇
http://instagram.com/_u/askarie_hospital

لینک های رسمی بیمارستان عسکریه
https://zil.ink/askarie_hospital

Telegram(تلگرام) :👇
http://t.me/askarie_hospital

‌برای رزرو‌نوبت اینترنتی از لینک زیر استفاده کنید
Serviceaskarieh.ir
به علت تغییرات برنامه دکتر اصلانپور سلعت ۱۵ در کلینیک حضور دارند
توجه👇 توجه👇 توجه👇

با توجه به تغییرات برنامه
پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند در تاریخ ۶ مهر ماه به شرح زیر می باشند:

دکتر علیان
دکتر ضیا
دکتر اربابی
دکتر جاوید
دکتر مشگلانی
Serviceaskarieh.ir
@askarie_hospital


👆👆👆👆👆👆👆👆
همراهان گرامی کانال رسمی بیمارستان تخصصی عسکریه را به دوستان خودمعرفی کنید.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🔴 توجه 📣
آیدی ادمین کانال جهت ارتباط:
👇👇👇👇👇👇👇👇
@askarie_admin_hospital
👆👆👆👆👆👆👆👆

کانال بیمارستان تخصصی عسکریه را می توانید از لینک شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Instagram(اینستاگرام) :👇
http://instagram.com/_u/askarie_hospital

لینک های رسمی بیمارستان عسکریه
https://zil.ink/askarie_hospital

Telegram(تلگرام) :👇
http://t.me/askarie_hospital

‌برای رزرو‌نوبت اینترنتی از لینک زیر استفاده کنید
Serviceaskarieh.ir
توجه👇 توجه👇 توجه👇

با توجه به تغییرات برنامه
پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند در تاریخ ۱۴ مهر ماه به شرح زیر می باشند:

دکتر فرهبد
دکتر قاسمی
دکتر فشارکی
دکتر سلطانی
دکتر ضیایی
دکتر خرمیان فرد
دکتر بختیان
دکتر فخری زاده
دکتر زمانی دوست
دکتر خامی
دکتر دلاوری
دکتر بابائیان
اقای حیدری تغذیه
اقای عابدی شنوای سنجی

Serviceaskarieh.ir
@askarie_hospital


👆👆👆👆👆👆👆👆
همراهان گرامی کانال رسمی بیمارستان تخصصی عسکریه را به دوستان خودمعرفی کنید.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🔴 توجه 📣
آیدی ادمین کانال جهت ارتباط:
👇👇👇👇👇👇👇👇
@askarie_admin_hospital
👆👆👆👆👆👆👆👆

کانال بیمارستان تخصصی عسکریه را می توانید از لینک شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Instagram(اینستاگرام) :👇
http://instagram.com/_u/askarie_hospital

لینک های رسمی بیمارستان عسکریه
https://zil.ink/askarie_hospital

Telegram(تلگرام) :👇
http://t.me/askarie_hospital

‌برای رزرو‌نوبت اینترنتی از لینک زیر استفاده کنید
Serviceaskarieh.ir
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مراقبت های انجام ماموگرافی
بیمارستان عسکریه در راستای ارائه خدمات آنلاین به مراجعین خود اقدام به راه اندازی اپلیکیشن جامع بیمارستانی نموده است .

معرفی خدمات

آشنایی با بیماری ها و مراقبت های آنها ، نوبت دهی و جواب دهی خدمات پاراکلینیکی ، نوبت دهی خدمات درمانگاهی ، آموزش های سبک زندگی سالم ، آشنایی با بیمه های طرف قرار داد با بیمارستان ، دسترسی به آموزش ها و مشاوره های آنلاین از جمله بخشی از قابلیت های اپلیکیشن جامع بیمارستان تخصصی عسکریه می باشد . و با مراجعه به سایت بیمارستان تخصصی عسکریه به ادرس: www.Askariehospital.com می توانید این اپلیکیشن را دانلود کنید.