كالج انديشه سبز احسان
3.25K members
1.18K photos
71 videos
15 files
94 links
كالج بين المللي آموزش زبان هاي خارجي
ش يك: اروميه خيابان شهيدبهشتي روبروي خ منصور افشارجنب اداره برنامه و بودجه
ش دو: اروميه خ آپادانا نبش خ ٨ شهريور
وب سايت: www.asehsan.com

نظرات: @rpa_co
Download Telegram
to view and join the conversation
دوره #تربيت_مدرس زبان انگليسي ، كالج بين المللي انديشه سبز احسان ، تنها مركز برگزاري دوره هاي مدون تربيت مدرس زبان انگليسي در كشور و خارج از كشور.

اطلاعات بيشتر اين دوره :👇👇

http://asehsan.com/urmia-yle

▶️@asehsan
فردا شب ، راس ساعت ٢١:٣٠ پاسخگوي سوالات و پيشنهادات شما عزيزان هستيم.

♥️instagram:((asehsan.colleges))

▶️@asehsan
گوینــد سلام صبح

طلایی ترین کلیــد

برای‌ ورود به قلبهاست..

پس صمیمی‌ترین سلام

تقدیم به شما مهربان‌ها..
To be/go off the rails
(informal)
رفتار غیر منطقی داشتن، از راه به در شدن.
》To behave or start behaving in an unreasonable and unacceptable way.

︎When Joe's wife left him, he went off the rails; he started drinking and taking drugs, and he became careless.
از وقتی که زن جو، او را ترک کرده، جو از راه به در شده و رفتار نامعقولی داره مواد می کشه و الکلی شده

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
امشب ، راس ساعت ٢١:٣٠ پاسخگوي سوالات و پيشنهادات شما عزيزان هستيم.

♥️instagram:((asehsan.colleges))

▶️@asehsan
از پروردگار
صبحی به
زیبایی طلوع خورشید
به طراوت گل های بهاری
به آرامش یک دریا
و
روزی سرشار از موفقیت و شادی و عشق برایتان آرزومندیم
#کالج_بین_المللی_اندیشه_سبز_احسان

▶️@asehsan
Let-up
(informal; uncountable)
کم شدن مشکلات، کم شدن شدت یک خطری

》A reduction or pause in the intensity of something dangerous or difficult.
کاهش شدت چیزی خطرناک یا سخت.
︎The pressure and bad conditions at work continued without let-up.
فشار و شرایط بد در محیط کار بدون کوچکترین کاهشی، همچنان ادامه داشت.

︎There was no let-up in the rain and the town was flooded.

از شدت باران کم نشده و شهر را سیل فرا گرفته بود.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
صبح بخیر، امیدوارم روز خود را با لبخند و ذهنی پر از اندیشه های زیبا شروع کنید
🍁Grammar extra: well + adjective 🍁

👉 You can use well before the adjectives below. It means " very " or " very much " Add a hyphen when well + adjective comes before a noun.

Example :

I'm well aware of my abilities. I'm well educated and well trained.
I'm also a well-organized and well-informed person.
He wasn't well prepared for the exam.
He was well short of the 90 percent he needed.

👉 You can use well in a number of fixed expressions, e.g.,

well off, well know, well thought- out, well behaved, well written, and well dressed.

My teacher said my poem was well written.
He said it was a well-written piece.
She must be very well off now that she's a well-known architect.
======================
#Grammar #well #adjective
@asehsan
هر طلوعی تولدی دوباره است

و هر تولدی شروعی دوباره!

صبحتون بخیر
عبارت های مفید برای نوشتن نامه در آیلتس جنرال

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺
خدایا آغازی که تو صاحبش نباشی چه امیدیست به پایانش؟

پس به نام تو آغاز می‌کنم روزم را

صبح تون بخیر
📌کاربرد و تفاوت Miss-Mrs-Ms-Mr-Sir در انگلیسی

👧🏻Miss
برای دخترانی که قطعا مجرد هستند
و ما مطمئنیم که مجردند!
تلفظ: میس
.
👩🏻Mrs
برای زنانی که قطعا متاهل هستند
همراه با نام کامل، یا نام خانوادگی بکار میرود
مخفف Missus است.
تلفظ: میسیز

👧🏻Ms
عنوان برای یک خانم، اگر ندانیم و یا مجرد یا متاهل بودن
خانمی معلوم نباشه!
تلفظ: هم میسیز گفته میشه هم میز
.
👨🏻‍🦱Mr
برای آقایان است : فارغ از متاهل یا مجرد بودن
و فقط با نام خانوادگی به کار میرود
بهتره با اسم کوچیک استفاده نشه.
همچنین مخفف: Mister است و تلفظ ش در دو صورت:
م(بین اِ و ایی)ستر
.
🧔🏻Sir
لقبی است که به مردانی که کارهای بزرگ انجام داده اند
داده میشه, همچنین بهترین معادل برای قربان, جناب و ...
مثلا" برای استادتون هم میتونید از این عنوان استفاده کنید.
@asehsan
شاکر آنی باش ،
که تو را به حرکت در می آورد ؛
نه به زبان ،
به جان .


❤️ @asehsan❤️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#speaking
#funtime


This is a REAL Neurological screening Test

Note the words below. Initially, you will have difficulty reading them. However, gradually your brain will interpret the words correctly. Please give a chance for these words to speak to your brain.


Here we go 🤓

7H15 M3554G3

53RV35 7O PR0V3

H0W 0UR M1ND5 C4N

D0 4M4Z1NG 7H1NG5!

1MPR3551V3 7H1NG5!

1N 7H3 B3G1NN1NG

17 WA5 H4RD BU7

N0W, 0N 7H15 LIN3

Y0UR M1ND 1S

R34D1NG 17 4U70M471C4LLY

W17H0U7 3V3N

7H1NK1NG 4B0U7 17,

B3 PROUD! 0NLY

C3R741N P30PL3 C4N

R3AD 7H15!

PL3453 F0RW4RD 1F

U C4N R34D 7H15

Pretty amazing, huh? 😬🧐

@Asehsan
🔹Today's post focuses on different ways of saying hello colloquially in English.
Some of these expressions are are widespread as hi, and others as local as howdy, mostly used in Texas and in the South of the US
🙋👋🙋👋🙋👋🙋👋🙋👋🙋👋🙋👋🙋
پست امروز مربوط به
روش های مختلف " سلام کردن " است
بعضی ها مثل hi همه جا رایج هست بعضی ها مختص منطقه خاصی از امریکاست مثل howdy که در جنوب آمریکا و تگزاس رایج است.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
@Asehsan
من می‌دانم🕊🌸
از همین صبح زیبا🕊🌸
از این گنجشکانی که
رقصان آواز می‌خوانند 🕊🌸
که امروز روز خوبیست
و بی ‌شک معجزه‌ای در راه🕊🌸
است
صبح چهارشنبه شما بخیر عزیزان🕊🌸

با آرزوی بهترین ها برای شما🕊🌸
@asehsan
English Grammar

🔸 Should + Have + ( past participle )

🔘 ️Use should + have + past participle to say that somebody didn't do the right thing. You can use ought to have as alternative to should have.

Examples :

1) ️It's my fault. I should have told you earlier that she was coming.

2) ️We're going the wrong way. We shouldn't have turned left at the traffic light.

3) He ought to have told you earlier. However, should have is more common, especially in speaking.
====================
#Grammar #Should #have #Shouldhave @Asehsan