اساتید حرف آخر
4K members
726 photos
340 videos
140 files
35 links
👈کانال اساتید حرف آخر
💎برنامه های ویژه برای کنکور 99💎
❇️ویدیوهای تدریس
❇️تحلیل آزمون
❇️نکته و تست
❇️مشاوره و خرید محصولات از دفتر مرکزی
🌐 harfeakharpub.com
📞 02166566623
📞 02166576371
📨مشاورین
🆔 @moshaverfarziii
🆔 @moshaverghamari
🆔 @moshavermamandi
Download Telegram
to view and join the conversation
📚📚 قواعد جمع بستن در زبان انگلیسی

📙 اگر به آخر اسم s اضافه کنیم، تبدیل به جمع می شود:
▪️کتاب ها books →→→→ کتاب book
▪️ کیف ها bags →→→→ کیف bag
▪️فندک ها lighters →→→→ فندک lighter


📗 اگر اسم مفرد با (Z - X - S - Sh - Ch) ختم شود، در جمع es می گیرد و به صورت سیلاب جداگانه وبه صورت (ایز) تلفظ می شئد.
▫️بشقاب ها dishes →→→→ بشقاب dish
▫️اتوبوس ها buses →→→→ اتوبوس bus
▫️ جعبه ها boxes →→→→ جعبه box
▫️ سر و صدا ها buzzes →→→→ سر و صدا buzz
▫️ کلیسا ها churches →→→→ کلیسا church


📕 اگر اسم مفرد به یکی از حروف ( f - k - t - p) ختم گردد، s علامت جمع به صورت (س) تلفظ می شود:

🔹cats →→→→ گربه cat
🔹 taps →→→→ شیر آب tap
🔹roofs →→→→ پشت بام roof


📘 اگر اسم مفرد به یکی از حروف به غیر از حروف بالا ختم شود، علامت جمع s به صورت (ز) تلفظ می شود.

📒 اگر اسمی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد، y در جمع به ies تبدیل می شود. ولی اگر قبل از آن حرف صدا دار باشد، تغییری نمی کند و به آن s اضافه می شود:
🔸duties →→→→ وظیفه duty
🔸 babies →→→→ کودک baby
🔸countries →→→→ کشور country
🔸keys →→→→ کلید key
🔸boys →→→→ پسر boy📓 اگر اسم مفرد به O ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد، هنگام جمع بستن es می گیرد. اگر قبل از O حرف صدا دار باشد، هنگام جمع فقط s می گیرد:

🔹 potatoes →→→→ سیب زمینی potato
🔹tomatoes →→→→ گوجه فرنگی tomato
🔹negroes →→→→ سیاه پوست negro
🔹 radios →→→→ رادیو radio
🔑🔑 کلمات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و فقط s می گیرند:
🔸pianos →→→→ پیانو piano
🔸 solos →→→→ تک نواز solo
🔸 photos →→→→ عکس photo
🔸 silos →→→→ سیلو silo
🔸dynamos →→→→ دینام۵ dynamo

📙 کلمات زیر هم با s و هم با es می توانند جمع بسته شوند:

▪️ volcano(e)s →→→→ آتش فشان volcano
▪️motto(e)s →→→→ شعار motto
▪️mosquito(e)s →→→→ پشه mosquito


📗 اگر اسمی به F ختم شود، در جمع F تبدیل به ves می گردد:

💠 thieves →→→→ دزد thief
💠 leaves →→→→ برگ leaf
💠 calves →→→→ گوساله calf
📘 لغات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع فقط s می گیرند:

💓 handkerchiefs →→→→ دستمال handkerchief
💓roofs →→→→ پشت بام roof
💓proofs →→→→ دلیل proof
💓chiefs →→→→ رئیس chief
💓gulfs →→→→ خلیج gulf
💓cliffs →→→→ پرتگاه cliff
💓cuffs →→→→ سرآستین cuff
💓griefs →→→→ غم و غصه grief
💓hoofs →→→→ سُم hoof
💓plaintiffs →→→→ مدعی plaintiff
💓reefs →→→→ صخره reef
💓serfs →→→→ غلام serf


📕 اگر اسمی به fe ختم شود، در جمع fe تبدیل به ves می گردد:

⭐️ wives →→→→ زن wife
⭐️ lives →→→→ زندگی life
⭐️ knives →→→→ چاقو knife
🔑🔑 سه لغت زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع s می گیرند:

💍 safes →→→→ صندوق آهنی safe
💍 strifes →→→→ نزاع strife
💍 fifes →→→→ فلوت

با تشکر از استاد محمودی

@asatideharfeakhar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹جذب مواد در روده باریک

❤️ استاد شعبانی و شاکری

🎯قسمت اول

💡مشاوره و خرید محصولات👇🏻

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
📢 معرفی و توضیحات پک زبان فارسی استاد محسن منتظری 📢

🌸 دسته بندی کل مباحث کتاب به منظور دسترسی سریع و آسان
🌸 استفاده از روش های جذاب و داستانی و کد بندی ها برای یادگیری پیش نیازهای تکواژ و واژه ( مثلا الگوی دست بهش نزن )
🌸 الگوی سه خرگوش برخورد با سوالات تکواژ و واژه (تیپ های پر حجم و فنی)
🌸 استفاده از نقشه راه حل چند ثانیه ای سوالات نوع جمله(چند جزئی های گذرا و ناگذر)
🌸 الگوی شیمیایی و فیزیکی برای حل سریع سوالات ساختمان واژه ( مشتق-مرکب- و مشتق مرکب)
🌸 الگوهای سریع نقش یابی ( مثلا الگوی کشف سریع متمم اسم که حل سوالاتش در حالت عادی دشوار است)
🌸 الگوی کشف سریع هسته در گروه اسمی و الگوی سریع و مهندسی رسم نمودار گروه اسمی بجای روش های قدیمی که بعضا در کتب در مورد آن ۲۰ صفحه توضیح نارسا داده می شد
🌸 الگوی یافتن جملات پایه و پیرو، کشف شیوه ی بلاغی
🌸 الگوی حل سریع سوالات جهش ضمیر
🌸 الگوی حل سریع سوالات حذف به قرینه های لفظی و معنوی
🌸 نکات کلیدی ویرایش با تدریس جذاب و منحصر به فرد استاد
🌸 نکات کلیدی در مباحثی که کمتر در کنکور سراسری تست داشته اند و احتمال تست در سال های جدید دارند از جمله قواعد ترکیب، نظام معنایی و روابط معنایی کلمات و ..
🌸 ارائه همه ی حالت های تست های فنی کنکور سراسری و تست های تالیفی هدفمند ، بلافاصله بعد از هر مبحث به منظور درک دقیق مطلب (حل حدود ۳۵۰ تست)
🌸 بررسی دام های تستی در سوالات زبان فارسی
🌸پوشش 100 درصدی مفاهیم کتاب و انواع تیپ بندی های سوالات همه در 14 ساعت
کتاب کار جهت کاهش زمان نت برداری

💡مشاوره و خرید محصولات👇🏻

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
#سوال در کدام مورد هردو (DNA-RNA)وجود دارد ?
یک)کلروپلاست
دو)اپراتور
سه)کدون mRNA
چهار)وکتور#پاسخ1
اول نکته هاشو میگم بلد جواب
✔️DNA
یا دءوکسی ریبونوکلییک اسید توسط آنزیم DNAپلی مراز تجزیه
میشود دارای [A-G-C-T]✔️. قند ساختاریی 👈🏿دءوکسی ریبوز هست 😉
بزرگترین مولکولهای بدن اند .
#DNA:
ساختاری کروموزمی و نوکلوزومی
👈🏿👈🏿👈🏿👈🏿👈🏿👈🏿👈🏿👈🏿👈🏿👈🏿
مهم : درساختار (پلازمید . افزاینده .اگزون .اینترون .جایگاه پاپایان رونویسی .ژن .اپران .اپراتور .وکتور .انتهای چسبنده )
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
✔️RNA
ریبو نوکلییک اسید توسطRNAپلی مراز تجزیه میشوند دارای [A .G. C.U ]
✔️قندساختاری👈🏿ریبوز😉
🤔در یوکاریود ها در هسته سنتز در سیتوپلاسم فعالیت میکنن🤔
درساختار:[کدون mRNA. ریبوزوم .rRNAریبوزومی .انتی کدون tRNA. ویروس ههای RNAدار 👈🏿(آنفلونزا . HIV.TMV. هاری )
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
نکته ی مهم که مچ همه رو میتونه بگیره 👈🏿درساختار میتوکندری. کلروپلاست. هسته. هستک. (RNA_DNA)هردو وجود دارد😌👌

پس گزینه 1️⃣ درسته✔️

💡مشاوره و خرید محصولات👇🏻

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
📢 معرفی و توضیحات فیزیک سال سوم استاد کامیار 📢

✔️ درقسمت توزیع بار و ولتاژ در خازن ها، سبک رایج استفاده از فرمول ها و محاسبه ی ترتیبی است که بسیار زمان بَر است زیرا گاهی هدف سوال، خود تقسیم بار یا ولتاژ نیست بلکه این عمل وسیله ی یافتن نتیجه است. در حرف آخر، این عمل با درک مستقیم و بدون فرمول انجام می شود که اولاً بسیار سریع است و ثانیاً مسایل را تا هر حد پیچیدگی به راحتی و بدون خطا حل می کند.
✔️ در هیچ کتابی در حال حاضر طبقه بندی مسایل دو حلقه ای در مدار را نداریم. اما در دی وی دی حرف آخر، ما دو حلقه ای های متقارن را که در کنکور 95 سوال آمده جزو یکی از تقسیمات خود آورده ایم. روش خاصی در آن مدارها وجود دارد که فقط و فقط در این دی وی دی گفته شده. در واقع ما با این کار دید بسیار مفهومی به ساختار این مدارها داده ایم که به طور رایج در هیچ کتاب یا دی وی دی موجود در بازار وجود ندارد. سبک محاسبه ی انواع توان در باتری ها نیز بسیار ساده شده و از روشی به نام ولتاژ آشکار و نهان استفاده شده است. این کار به طور رایج در کتاب ها به صورت فرمولی با حجم سه برابر انجام می گردد.
✔️ مغناطیس یک بخش خاص است که سبک معمول آموزش آن مبتنی بر فرمول چینی و رابطه سازی است. دیدگاه دانش آموزان در مغناطیس مثلاً در تعادل میدانی، حفظ فرمول است . ما هیچ فرمولی در این قسمت نداریم و مسایل مربوطه را در یک چشم به هم زدن حل می کنیم زیرا جواب در دل سوال است. در سیم های موجود در میدان خارجی نیز سبک جدیدی ارایه شده که خم سیم ها را هموار می کند و با تقارن، مقدار زیادی از راه حل را از بین می برد. تیپ ها ی جدیدی نیز در حلقه ها و سیملوله ها می بینید که در کتب رایج وجود ندارد. این ها همان پیش بینی های ما هستند برای کنکور سال بعد.
✔️ نمودار شناسی ما در قسمت القا منحصر به فرد و مبتنی بر مفهوم شیب خط است که در سبک رایج، مبتنی بر فرمول است و پراکنده تشریح می گردد. قسمت خوالقایی ما کاملاً مفهومی و جدید تدریس شده و در فهم مسایل به جای روابط از درک مستقیم کمک می گیریم. القای متقابل دارای مسایل جدیدی است که تا به حال مطرح نشده اند. در جریان متناوب نیز کار به طور حرفه ای و بسیار پر مثال ارایه شده است که تکامل غیر قابل رقابتی دارد. این قسمت در کنکورها ی اخیر از بخش های سخت شناخته شده است.

#فیزیک #فیزیک_سوم #استاد_کامیار

💡مشاوره و خرید محصولات👇🏻

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
🔴 🔴 خیلی مهم

خرید محصولات حرف آخر فققققققط از طریق کارت های استاد عبدالرضا منتظری معتبر است.
چنانچه پولی به کارتی غیر از کارت استاد عبدالرضا منتظری واریز شود،موسسه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

🆔 @asatideharfeakharَ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پکیج کامل ادبیات فارسی نظام جدید

💿 13 حلقه دی وی دی

تقریبا 60 ساعت تدریس و حل تست

👨‍🏫 مدرس : استاد محسن منتظری

💡مشاوره و خرید محصولات👇🏻

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
📢 معرفی و توضیحات زیست گیاهی 📢

‼️باز هم فیبر ...!!! آخه دقیقا فیبر کجاست ؟ داره چکار می کنه ؟ تست کنکور چطوری از اون طرح میشه ؟!
کامبیوم واقعا یعنی چی ؟ کتاب میگه تو پوست می تونه باشه ؟ این واقعا یعنی چی ....؟؟!!!
اصلا گیاهی میزارم کنار میرم سراغ بقیه زیست .... حوصله این چیزها را نداریم ....
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
اگر از دید یک روان شناس یادگیری بخواهیم جملات بالا که گاها از دانش آموزان شنیده میشود را ریشه یابی دقیقی کنیم به این می رسیم که
وقتی معلم از کبد و معده و یا حتی بیماری های آن ها حرف می زند دانش آموز تجربی این موارد را حس می کند لمس می کند درک می کند چون جزیی از بدن خودش هست و چه بسا گاها با درد معده شبی را به سر کرده یا با خستگی عضله روزی را گذرانده
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
اما
دانش آموز کجا و فیبر کجا و درخت کجا ..... چه تصوری از اسکرانشیم دارد چه تصوری از کلانشبم در یک نهال گردو دارد؟ اصلا تصوری از این موارد دارد ؟
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
اینجاست که باید ذهن تصویری دانش آموز را فعال کرد و او را به سفری عمیق به جهان گیاهی برد سفری به اعماق ناشناخته های گیاهی ....
حرف آخر بزرگترین قدرت شهودی سازی و خلاقانه ترین ایده ها در به تصویر کشیدن و الگو نمودن مطالب دارد
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
بنابراین با زحمت شبانه روزی دپارتمان زیست شناسی و کمک های فراوان جناب آقای منتظری (مدیریت حرف اخر) برای اولین بار در ایران و چه بسا دنیا سفری به شدت مفهومی به دنیای گیاهی انجام شد انیمیشن هایی بی نظیر و فوق العاده عالی در لایه به لایه گیاه ... 🌹🌹🌹

با هاگ ها همراه شدیم همسفر گرده افشانی شدیم چگونگی دقیق رویش لپه ها و چیستی آنها را نشان دادیم آلبومن یکبار برای همیشه به تصویری زیبا درآمد و برای همیشه لایه به لایه گیاه از ریشه تا میوه به تصویر کشیده شد ...... به حق نام از ریشه تا میوه نام زیبایی است که بر محصول گیاهی گذاشته شد 🌻🌻🌻

حل حدود 500 تست با پاسخ های کامل
تحلیل خط به خط کتاب درسی
تدریس فوق العاده مفهومی و ریشه ای زیست گیاهی که تا به حال در ایران انجام نشده
تدریسی فوق العاده شگفت انگیز از فصل بسیار مهم مثل شارش انرژی به حدی که شما را به اوج قدرت تست زنی می رساند
همگی فقط در یک محصول
از ریشه تا میوه
کاری از دپارتمان زیست حرف آخر 🌹

#زیست_شناسی #زیست_گیاهی #استادشعبانی #استاد_شاکری #استاد_روان

💡مشاوره و خرید محصولات👇🏻

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
💠 ویژگی های منحصر به فرد برنامه 2 ماهه حرف آخر

#زیست کنکور در حرف آخر با 120 دایره تدریس شده که هر کدومشون نهایت 30 دقیقه زمان می برن

#فیزیک رو تو 45 ساعت با الگوهای طلایی استاد کامیار یاد می گیرین ( با کمترین نیاز به حفظ فرمول )

#شیمی رو با استاد شیروانی ظرف 42 ساعت مفهومی یاد می گیرید

#ریاضی رو طی 30 الگو کامل و مفهومی با استاد منتظری و استاد قاسمی یاد می گیرین ، سال 97 هم که مطابقت 100 درصدی ریاضی حرف آخر رو با سوالات کنکور شاهد بودیم

#عربی رو تو 22 ساعت با استاد واعظی یاد می گیرین و درصد بالای 80 تون رو قطعی می کنید

#دینی با استاد یوسفیان پور در 14 الگو بالای 90

#زبان رو تو 20 ساعت با استاد محمودی کامل جمع می کنید ( کامل کامل ) ، یعنی درک مطلب ، گرامر و ..... همشون رو کامل با تصویرسازی یاد می گیرید

#ادبیات رو با شهر لغات استاد محسن منتظری و قرابت معنایی رو ظرف 9 ساعت با انیمیشن یاد می گیرید

بچه های عزیز اینکه موسسه حرف آخر به این مرحله رسیده که می تونه طی 60 روز ، شما رو با روزی 10 ساعت وقت گذاشتن به درصد بالای 80 برسونه از اون شعارهای الکی که همه جا می شنوین نیست ، این توانایی طی چندین سال زحمت شبانه روزی اساتید حرف آخر ایجاد شده ، ما عصاره ی کل دروس رو در برنامه 2 ماهه براتون آماده کردیم که وقتتون رو صرفا روی مباحث #مهم و #آسان بزارید که تو 2 ماه تسلط بهشون شدنی هست
❤️ @asatideharfeakhar
زیست شناسی گیاهی نظام جدید حرف آخر

💿 3 حلقه دی وی دی

18 ساعت تدریس و حل تست

👨‍🏫 مدرس : دپارتمان زیست شناسی حرف آخر

👈شماره های تماس :

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
پیام یکی از دانش آموزان حرف آخری گلمون که حسابی بهمون انگیزه دادند🌸
کنکور طلایی 98با حرف اخر
نگذارید مشکلات روی هم انباشته بشند
همین الان تماس بگیر👇👇

👈شماره های تماس :

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
#معرفی_دانشگاه

🌹رتبه لازم برای قبولی رشته دندان پزشکی - کنکور97-98

✔️نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایلام

🌹ظرفیت رشته:18
🎯آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : 1296
🎯آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : 1860
🎯آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : 1070

💡مشاوره و خرید محصولات👇🏻

🆔 @moshaverfarziii
☎️ 02166566623

🆔 @asatideharfeakhar
#معرفی_دانشگاه

🌹رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی - کنکور96

✔️نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایلام

🌹ظرفیت رشته:58
🎯آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : 1395
🎯آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : 2025
🎯آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : 890

💡مشاوره و خرید محصولات👇🏻

🆔 @moshaverfarziii
☎️ 02166566623

🆔 @asatideharfeakhar
💠 پکیج زیست گیاهی حرف آخر

‼️باز هم فیبر ...!!! آخه دقیقا فیبر کجاست ؟ داره چکار می کنه ؟ تست کنکور چطوری از اون طرح میشه ؟!
کامبیوم واقعا یعنی چی ؟ کتاب میگه تو پوست می تونه باشه ؟ این واقعا یعنی چی ....؟؟!!!
اصلا گیاهی میزارم کنار میرم سراغ بقیه زیست .... حوصله این چیزها را نداریم ....
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
اگر از دید یک روان شناس یادگیری بخواهیم جملات بالا که گاها از دانش آموزان شنیده میشود را ریشه یابی دقیقی کنیم به این می رسیم که
وقتی معلم از کبد و معده و یا حتی بیماری های آن ها حرف می زند دانش آموز تجربی این موارد را حس می کند لمس می کند درک می کند چون جزیی از بدن خودش هست و چه بسا گاها با درد معده شبی را به سر کرده یا با خستگی عضله روزی را گذرانده
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
اما
دانش آموز کجا و فیبر کجا و درخت کجا ..... چه تصوری از اسکرانشیم دارد چه تصوری از کلانشبم در یک نهال گردو دارد؟ اصلا تصوری از این موارد دارد ؟
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
اینجاست که باید ذهن تصویری دانش آموز را فعال کرد و او را به سفری عمیق به جهان گیاهی برد سفری به اعماق ناشناخته های گیاهی ....
حرف آخر بزرگترین قدرت شهودی سازی و خلاقانه ترین ایده ها در به تصویر کشیدن و الگو نمودن مطالب دارد
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
بنابراین با زحمت شبانه روزی دپارتمان زیست شناسی و کمک های فراوان جناب آقای منتظری (مدیریت حرف اخر) برای اولین بار در ایران و چه بسا دنیا سفری به شدت مفهومی به دنیای گیاهی انجام شد انیمیشن هایی بی نظیر و فوق العاده عالی در لایه به لایه گیاه ... 🌹🌹🌹

با هاگ ها همراه شدیم همسفر گرده افشانی شدیم چگونگی دقیق رویش لپه ها و چیستی آنها را نشان دادیم آلبومن یکبار برای همیشه به تصویری زیبا درآمد و برای همیشه لایه به لایه گیاه از ریشه تا میوه به تصویر کشیده شد ...... به حق نام از ریشه تا میوه نام زیبایی است که بر محصول گیاهی گذاشته شد 🌻🌻🌻

حل حدود 500 تست با پاسخ های کامل
تحلیل خط به خط کتاب درسی
تدریس فوق العاده مفهومی و ریشه ای زیست گیاهی که تا به حال در ایران انجام نشده
تدریسی فوق العاده شگفت انگیز از فصل بسیار مهم مثل شارش انرژی به حدی که شما را به اوج قدرت تست زنی می رساند
همگی فقط در یک محصول
از ریشه تا میوه
کاری از دپارتمان زیست حرف آخر 🌹

#زیست_شناسی
#زیست_گیاهی
#استادشعبانی
#استاد_شاکری
#استاد_روان

👈شماره های تماس :

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
😍😍خبررررررررررر ویژه😍😍

🛑🛑پکیج ویژه سوالات احتمالی کنکور های سراسری نظام جدید و قدیم ویژه آزمون سال ۱۳۹۸ آماده ارسال گردید.


⬅️شما میتوانید با تهیه این پکیج کل دروس رو در مدت زمان بسیار کمی به صورت درسنامه محور و سپس تست محور جمع بندی کنید و با کلی از سوالاتی که احتمال مطرح شدنشون در کنکور زیاده از حالا آشنا بشید و همچنین از خیلی از رقیباتون چند قدم جلوتر بیافتید...😳


همین حالا برای دریافت اطلاعات بیشتر و تهیه این مجموعه فوق العاده با شرایط ویژه با مشاورین دفتر مرکزی موسسه حرف آخر تماس بگیرید👇👇

👈شماره های تماس :

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
💿 ادبیات جامع حرف آخر💿

💢 تدریس منحصربه فرد مبحث واژگان به وسیله روش منحصربه فرد شهر ادبیات
💢 حل تست های حرفه ای از سوالات کنکور و سوالات تالیفی هدفمند برای پوشش ۱۰۰ درصدی
💢 آموزش لغات به صورت انیمیشن های داستان محور که باعث ماندگاری در ذهن می شود
💢 تدریس کل مبحث حجیم قرابت معنایی در ۹ ساعت با استفاده از انیمیشن های منحصربه فرد
💢 آموزش مبحث آرایه های ادبی با سیستم ابتکاری قفل گذاری
💢 تدریس همزمان مبحث املا در کنار مبحث واژگان که منجر به کاهش زمان آموزش می شود
💢 بررسی دام های تستی و روش های برخورد با سوالات حجیم ادبیات کنکور
💢 آموزش الگوی تجزیه و تناظر برای سوالات مشکل (آسان سازی و تجزیه)

💎 خرید پکیج ادبیات فارسی جامع حرف آخر از طریق :

👈شماره های تماس :

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
♦️موضوع حذف کنکور در دست بررسی است

🔹سلیمی،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی طرحی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خبر داد که طبق آن گزینش از طریق دانشگاه‌ها انجام می‌شود و به موجب آن کنکور حذف خواهد شد.

🆔 @asatideharfeakhar
پکیج‌ جمع بندی زبان انگلیسی موسسه حرف آخر آماده شد⬅️پکیج جمع بندی زبان با تدریس استاد محمودی ویژه داوطلبین نظام جدید کنکور سراسری آماده گردید و ویژه همه کسانی هست که می خوان تو آزمون درصد بالایی تو زبان کسب کنن و رتبه بشن ❤️


📌نکته مهم اینکه این بسته هم برای کسانی که پکیج کامل رو مطالعه کردن میخوره برای جمع بندی کامل درس زبان و هم داوطلبینی که تا الان اصلا زبان انگلیسی رو واسه کنکور مطالعه نکرده اند و می خوان از صفر شروع کنن و تو مدت زمان کمی به هدف دلخواهشون برسن🧐🤔پس همین الان این فرصت ویژه رو از دست نده و بهترینننننننننننننن پکیج جمع بندی زبان انگلیسی کنکور رو تهیه کن و یک درصد عالی از الان برای خودت تو کنکور سراسری رزرو داشته باش😍😍☺️☺️


👈شماره های تماس :

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182

🆔 @asatideharfeakhar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در پاسخ به برخی شیطنت ها ....

👈شماره های تماس برای دریافت 7 الگو :

☎️ 02166566623
☎️ 02166576371
☎️ 02166576182