نیرو تهویه آرماندیس
69 members
99 photos
5 videos
4 files
6 links
‌‌‌‌﷽
طراحی و تولید انواع جت هیتر گازی و گازوئیلی و دوگانه سوز
تک موتوره و دو موتوره
9131312161
9131339283
03142323893-4
@Armandis_ig_m
Download Telegram
to view and join the conversation
یا ابا صالح المهدی ادرکنی

🌕💔🌕یا
🌕💔🌕رب
🌕💔🌕الحسین
🌕💔🌕بحق
🌕💔🌕الحسینِ
🌕💔🌕اشف
🌕💔🌕الصدر
🌕💔🌕الحسین
🌕💔🌕بظهور
🌕💔🌕الحجه
🌕💔🌕اللهم
🌕💔🌕عجل
🌕💔🌕لولیک
🌕💔🌕الفرج

نیمه شعبان مبارک
تعمیرات تخصصی برد کنترل جت هیتر

تولید و طراحی تخصصی برد جت هیتر قابل استفاده در انواع مختلف جت هیتر گازی دوگانه سوز و گازوئیلی
با گارانتی
#نیروتهویه_آرماندیس
با ما همراه باشید...

https://instagram.com/armandis_ig?igshid=34ehhe15qbbd

@Armandis_ig
💠رسول گرامى اسلام(ص) دست کارگرى را که بر اثر کار و فعالیت ورم کرده بود بلند کرد و فرمود:
این دستى است که هیچ گاه آتش جهنم آن را نمى سوزاند، این دستى است که خدا و رسولش آن را دوست مى دارد
کسى که از دسترنج خود روزى اش را فراهم کند خداوند با نظر رحمت به او مى نگرد
🔧۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کار و کارگر مبارک باد..

@Armandis_ig
🌠 ولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبی(علیه السلام) مبارک
⚡️مهمانی حق چه باصفا شد
⚡️میلاد امام مجتبی شد
◾️به فرق نازنینش کی اثر میکرد شمشیر
به گمانم ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت

◾️ شهادت مولای متقیان تسلیت باد

التماس دعا


#نیروتهویه_آرماندیس
@Armandis_ig
@Armandis_ig
#پدسلولزی
#پدکولینگ
برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
09109551166
رشد مناسب مرغ در مرغداری دارای پد سلولزی
افزایش میزان کیفیت تخم مرغ در مرغ های تخم گذاری که پد سلولزی در مرغداری آنها مورد استفاده قرار گرفته است.
خروج آمونیاک و دی اکسید کربن از داخل مرغداری بعد از استفاده از پد سلولزی مناسب
هوای مطبوع در گلخانه:
سرمایش تبخیری بهترین حالت سرمایش و خنک کردن برای گلخانه هاست. در اغلب مناطق این نوع سرمایش حداکثر دما در طول روز را زیر 80°F ( 26.6°C ) حفظ می کند . همچنین اغلب گرد و غبار ، حشرات و ذرات معلق در هوا توسط پدهای سلولزی تصفیه می شوند .
علاوه بر این ، رطوبت حاصل از سرمایش تبخیری ، آب مورد نیاز برای آبیاری را کاهش می دهد و رطوبت ایجاد شده مانع از تعرق گیاهان و خارج شدن آب حاوی مواد معدنی شده و از پژمرده شدن آنها جلوگیری می کند . رطوبت نسبی بالای نود درصد کاملا ایمن است و بنظر میرسد که رطوبت نسبی بین 50 تا 75 درصد بهینه باشد . این میزان رطوبت زمانی حاصل می شود که رطوبت نسبی هوای خروجی کولرها بین 80 تا 90 درصد باشد.
فاصله مجاز بین فن ها و پدها بین 100 تا 225ft ( 30.5تا 68.8m) می باشد . در گلخانه ها ، پدها در دو طرف گلخانه نصب شده و فن ها در قسمت میانی قرار می گیرند . در برخی موارد ممکن است فن ها در سقف نصب شوند . برای اینکه توزیع هوا بین گیاهان به صورت مناسب باشد ، بهتر است فن ها با فاصله کمتر از 25ft ( 7.6m) از یکدیگر نصب شوند
#پد_سلولزی
#نیروتهویه_آرماندیس
#سرمایش #مرغداری
#مهپاش - رطوبت ساز

مناسب #مرغداری #رستوران #دامداری
#گلخانه و محیط های باز
برای اطلاع بیشتر و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
۰۹۱۰۹۵۵۱۱۶۶
پدسلولزی مرغداری
با کیفیت بالا
قابل سفارش
۰۹۱۰۹۵۵۱۱۶۶
ایجاد هوای خنک در #مرغداری
پرندگان اهلی (مانند مرغ ها) نسبت به سایر حیوانات به گرما حساس ترهستند و بایستی به خوبی در مقابل گرما محافظت شوند. هر گونه خطایی در تنظیمات دما و رطوبت ، تاثیر منفی خود را روي محصولات می گذارد.

براي مثال ،زمانی که دماي محیط به 29.1C برسد ، میزان تولید تخم مرغ کم شده ، تخم مرغ ها کوچکتر شده و پوست آنها نازك تر می شود. همچنین دماي 37.7C موجب مرگ مرغ ها می گردد.

استفاده از سرمایش تبخیري در مرغداري ها به رشد بهتر مرغ ها کمک کرده و در مورد مرغ هاي تخم گذار، میزان تولید تخم مرغ را افزایش می دهد. همچنین هواي مرطوب موجب خارج شدن آمونیاك ، گرد و خاك ، دي اکسید کربن و حشرات موجود در فضا می شود.

مزایا 🔰وزن ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮغ
سرمایش تبخیری حاصل از پد مرغداری ها به رشد بهتر مرغ ها کمک می کند 🔰اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
با توجه به حساسیت مرغ ها، در دمای بالای 29.1 درجه میزان تولید تخم مرغ کم می شود. 🔰جلوگیری از نازک شدن پوست تخم مرغ
در دمای بالای 29.1 درجه کیفیت تخم مرغ ها کم شده و پوست آنها نازک می شود. 🔰جلوگیري از کوچک شدن اندازه تخم مرغ
در دمای بالای 29.1 درجه، کیفیت تخم مرغ ها کم شده و اندازه آنها نازک می شود. 🔰خروج آمونیاک و دی اکسید کربن از داخل مرغداری
هواي مرطوب موجب خارج شدن آمونیاك ، گرد و خاك ، دي اکسید کربن و حشرات موجود در فضا می شود.
#پدسلولوزی #پدکولینگ #خنکسازی_مرغداری #پدسلولزی_مرغداری #پدسلولزی #پدفنلاندی #سلولزی #مرغداری #نیروتهویه_آرماندیس #آرماندیس #جت_هیتر #برد_جت_هیتر
#ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﯾﮑﯽ از واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ورﻗﻬﺎی ﻧﺎزك و ﻣﻮج دار ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺮاﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻ ﺗﺸــﮑﯿﻞ اﺷﺒﺎع و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. ، ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رزﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺳﺪﺷﺪن و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﻘﺮار زواﯾﺎ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮ روی ﻫﻢ اﺳـﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه آب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﺑﻄﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری ﻫﻮا اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮا در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻠﺐ و ﺧﯿﺲ ﭘﺪ و ﻋﺪم ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮی آب ﺷﺪه و ﺧﻨﮑﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ، ﻗﻄﺮات آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳـﺨﺘﯽ و دﻣﺎی آب، ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻮع ﻗﺪﯾﻤﯽ واﺳـﻂ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺪ ، ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا ، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﻣﺎی ﻫﻮا ﺗﺒﺨﯿﺮ )ﭘﻮﺷﺎل( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای #ﭘﻮﺷﺎل ﺑﻮده است
ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی پدسلولزی
⬅️اﯾﺴﺘـﺎﯾﯽ و ﻋـﺪم اﻓﺖ ارﺗﻔـﺎع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﻣﻨﻈـﻢ و ﻣﺤﮑـﻢ تر
⬅️ﻧﺼﺐ ، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﮕﻬـﺪاري آﺳـﺎن ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﺴﺘـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ
⬅️ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي سرمایش
⬅️ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب
⬅️ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺑﻬﺘر
⬅️ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ داﺋﻤﯽ آب
⬅️اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ روي پد
⬅️ﮐﺎﻫﺶ ورود ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
⬅️ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ در اﺑﻌﺎد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
⬅️عمر مفید 3 تا 5 برابر بیشتر از پوشال
⬅️%03 ﺧﻨﮏ ﺗﺮ در ﻃـﻮل ﻓﺼﻞ
#مرغداری_اتوماتیک #مرغداری_صنعتی #پوشال_سلولزی #پوشال_مرغداری #پوشالی
#پد_مرغداری #مرغداران
#تجهیزات_مرغداری #جت_هیتر_مرغداری #جتهیتر #هیترجت #بردجت_هیتر
کد خطاهای احتمالی برد کنترل جت هیتر شرکت نیرو تهویه آرماندیس:
E0=وصل سنسور فشار قبل از فن
E1=قطع بودن گاز ورودی مشعل
E2=نوردیدن یا خرابی شمعی
E3=وصل میکروسوئیچ قبل از فن
E4=قطع میکرو سوئیچ بعد از فن
E5=عدم وجود شعله گاز
E6=عدم وجود شعله گازوئیل
E7=افزایش ببیش از حد دمای کوره
E8=رطوبت داخل تابلو برق
E9=قطع سنسور فشار بعد از فن
#بردالکترونیک #بردجت_هیتر #بردکنترل_هیتر #نیروتهویه_آرماندیس #نیروتهویه #آرمان_دیس
#جت_هیتر#مرغداری_صنعتی