arize.ir
34 members
9 photos
95 links
سایتی برای انواع پرسشنامه و آزمون های روانی

ارتباط با مدیر و درخواست پرسشنامه
@mdabestani
Download Telegram
to view and join the conversation
فروش فایل عریضه
⚫️پرسشنامه فرزند پروری ادراک شده گرولینک

پرسشنامه فرزند پروری ادراک شده توسط گرولینک و همکارانش در سال (۱۹۹۷) تدوین شده است.

این مقیاس دارای دو نسخه کودکان و دانشجویان است.

پرسشنامه فرزند پروری ادراک شده برای استفاده آزمودنی هایی که در سالهای پایانی نوجوانی یا کمی بزرگتر هستند طراحی شده است و دارای ۴۰ سوال یا گویه، ۲۰ گویه برای مادر و ۲۰ گویه برای پدر می باشد.

تا زمانی که ما تشکیل خانواده نداده ایم شاید موضوعی تحت عنوان فرزند پروری ، چندان دغدغه ی مهمی برایمان نباشد.

اما دیر یا زود با این چالش رو به رو خواهیم شد. بله !!! چالش فرزند پروری.

امروزه موضوع فرزند پروری به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که بشر به ناچار شاخه ای از علوم تحت عنوان روانشناسی تربیتی را بدان اختصاص داده است.

👇👇👇👇👇

https://www.arize.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%87/
⚫️پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگ

پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگ (PSS) در سال ۱۹۹۶ طی دو مرحله ساخته شد.

کسیدی و لانگ در طی این دو مرحله ، ۲۴ سوال برای پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگ در نظر گرفتند که دو مقیاس کلی از سبک حل مساله را مورد سنجش قرار می دهد.

آنها سپس برای هر کدام از این مقیاس های کلی سه زیر مقیاس تعریف کردند و به هر کدام از این زیر مقیاس ها ۴ سوال از پرسشنامه را نسبت دادند.

در مجموع می توان گفت که پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگ ، شش خرده مقیاس را می سنجد که هر خرده مقیاس ۴ سوال از پرسشنامه را به خود اختصاص داده اند.

این خرده مقیاس ها عبارتند از:

👇👇👇👇👇

https://www.arize.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d9%86%da%af/
آزمون استدلال اخلاقی رست (۱۹۷۳) توسط رست و همکارانش در دو نسخه ی فرم بلند و فرم کوتاه ارائه گردیده است.

جیمز رست ( James Rest) روانشناس آمریکایی متخصص در روانشناسی و رشد اخلاقی بود.

او به همراه گروهی از همکارانش متشکل از دارسیا ناروائز (Darcia Narvaez) ، مورل ببیو (Muriel Bebeau) و استفان توما (Stephen Thoma) در دانشگاه مینه سوتا به گسترش رویکرد کهلبرگ (Kohlberg) در مورد استدلال اخلاقی می پرداختند.

شکی نیست که تحقیقات رست و همکارانش در زمینه تحول اخلاق ، از جمله مهمترین پژوهشهای روانشناسی به شمار می آید ، چرا که رویکرد جدیدی در سنجش قضاوتهای اخلاقی را ارائه نموده است.

رست و همکارانش (۱۹۷۳) ابتدا در پی دستیابی به روش عینی و قابل اعتمادتری برای سنجش قضاوتهای اخلاقی بودند. روشی که در مقایسه با روش کهلبرگ وقت کمتری طلب کند و نمره گذاری آن نیز ساده تر باشد.

رست و همکارانش آزمونی عینی برای اندازه گیری سطوح مختلف تحول روانی ساختند و آن را آزمون تبیین مسایل Definition Issue Test (DIT) نامگذاری کردند که شامل شش داستان بود (کدیور، ۱۳۷۸).
👇👇👇👇👇👇👇


https://www.arize.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c/
پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS) با هدف ارزیابی سبکهای مقابله با استرس توسط اندلر و پاركر (1990) تهيه شده است. اين تست شامل 48 ماده است .

وقتی به علل روانشناختی استرس فکر می کنیم، احتمالا در همان ابتدا وقایع و مسائلی مثل فشارهای خانوادگی ، کاری و تحصیلی که به طور مستقیم به خودتان مرتبط است ، به ذهنتان می آید اما غیر از این موارد ، مسائل بسیاری است که به شما به طور مستقیم مربوط نمی شود ، مثل جنگ ها ، ترور ها ، بلایای طبیعی و ... ، که به عنوان استرسور ، موجب ایجاد استرس (فشار روانی) در شما می شوند.
امروزه استرس به طور گسترده به عنوان یک حالت هیجانی منفی که در پاسخ به رویدادهایی فراتر از منابع توانایی افراد برای مقابله با آنهاست ، تعریف می شود. در این تعریف بر اهمیت نقش ادراک یا ارزیابی فرد از تجارب استرس زا تاکید گردیده است. اینکه ما چه واقع ای را استرس زا بدانیم ، بستگی به ارزیابی شناختی ما از واقعه و ارزیابی از منابعی دارد که برای رویارویی با آن رویداد در اختیار داریم.
مطالعه ی استرس یک موضوع کلیدی و اساسی در روانشناسی سلامت است که به عنوان یکی از زمینه های تخصصی روانشناسی به سرعت در حال رشد است.
زندگی مملو از استرسورهای بالقوه یا موقعیت هایی است که موجب فشار روانی فرد می شود. هر واقعه ، زمانی می تواند یک منبع استرس زا باشد که خارج از میزان توان فرد برای مقابله باشد و یا فرد روش مناسب برای مقابله با آن را نداشته باشد (لازاروس و فولکمن ، 1984).

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

https://www.arize.ir/%d9%85%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b1-%d9%88-%d9%be/
مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده یا (MSPSS) که مخفف شده ی The Multidimensional Scale of Perceived Social Support می باشد ، توسط زمن - در برخی منابع زیمن ذکر شده است - و همکارانش در سال (۱۹۸۸) ساخته شد.

قبل از ارائه ی هر توضیحی پیرامون مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زمن و همکاران اجازه دهید تا به تعریفی هر چند مختصر در مورد حمایت اجتماعی بپردازیم.

برای اولین بار "کوب" در سال (۱۹۷۶) حمایت اجتماعی را به عنوان نوعی از آگاهی تعریف کرد که به واسطه ی آن فرد باور می کند که مراقبت شده و دوست داشته می شود، دارای ارزش، اعتبار و احترام است، و متعلق به شبکه ای از ارتباطات و تعهدات دوسویه می باشد.

دیگر محققان حمایت اجتماعی را تبادلات بین فردی می دانند که شامل عاطفه، تأیید و تصدیق، مساعدت و یاری، تشویق و اعتبار دادن به احساسات است (اَبی، ۱۹۹۳).

مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زمن و همکاران دارای ۱۲ سوال می باشد و سه خرده مقیاس را مورد سنجش قرار می دهد.

خرده مقیاس هایی که در پرسشنامه ی چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده مورد سنجش قرار می گیرند عبارتند از:

حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده
حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دوستان
حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دیگران

قابل ذکر است که هر کدام از خرده مقیاس هایی که در بالا نام برده شد ۴ سوال از مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده را به خود اختصاص می دهند.
پرسشنامه نقش جنسی بم یک پرسشنامه ی ۶۰ سوالی است که صفات زنانگی ، صفات مردانگی و صفات خنثی در یک فرد را مورد سنجش قرار می دهد.
پرسشنامه نقش جنسی بم (BSRI) که در انگلیسی به آن Bem Sex Role Inventory گفته می شود ، توسط بم در سال ۱۹۷۴ بر اساس نظریه ی طرحواره های شناختی تدوین شده است.
پرسشنامه نقش جنسی بم یک مقیاس خودسنجی است که صفات مردانگی ، زنانگی و دو جنسیتی بودن و نامتمایز بودن از لحاظ جنسیتی را مورد سنجش قرار می دهد.
پرسشنامه نقش جنسی بم فرم کوتاه یک پرسشنامه ی ۳۰ سوالی است که هدف آن تشخیص صفات جنسیتی است.

پرسشنامه نقش جنسی بم متشکل از دو فرم می باشد که فرم کوتاه این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است.

در مورد فرم بلند پرسشنامه نقش جنسی بم گفتیم که بم آن را در سال ۱۹۷۴ با هدف تشخیص صفات زنانگی ، مردانگی و دوجنسیتی ارائه نمود که شامل ۶۰ سوال بود.

هفت سال بعد از ارائه ی فرم بلند پرسشنامه نقش جنسی بم ، یعنی در سال ۱۹۸۱ بم با انتشار نسخه ی کوتاه این پرسشنامه ، تعداد سوالات آن را به ۳۰ سوال تقلیل داد.

با توجه به اینکه در فرم بلند این مقیاس به هر یک از سه ویژگی زنانگی ، مردانگی و دوجنسیتی ۳۰ سوال تعلق می گرفت در فرم کوتاه این پرسشنامه هر کدام از ویژگی های نامبرده شده ۱۰ سوال را به خود اختصاص می دهند.

پرسشنامه نقش جنسی بم فرم کوتاه براساس تحلیل عوامل انجام شده بر روی فرم بلند این مقیاس ساخته شده است.

اگر چه بم ، طول پرسشنامه نقش جنسی بم فرم کوتاه را تغییر داد ولی مبنای نظری مقیاس و شیوه نمره گذاری آن تغییری نکرد.

در قسمت مربوط به فرم بلند پرسشنامه ی نقش جنسی بم توضیحات لازم در مورد نقش جنسی را ارائه دادیم اما به این موضوع نپرداختیم که

در مفهوم سازی دو واژه ی مردانگی و زنانگی از واژه های بیانی و ابزاری استفاده می شود (اسپنس، ۱۹۹۳، به نقل از وودهیل و ساموئلز، ۲۰۰۴). 👇👇👇👇👇👇👇 https://www.arize.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87/
Forwarded from Mahmood
با سلام.
با احترام ، وب سایت بنده به نشانی https://www.arize.ir موفق به دریافت لوگوی طلایی دیجیتال از وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید.
Forwarded from Mahmood
ضمنا وبسایت عریضه اولین سایت استان خراسان شمالی است که موفق به دریافت نماد دو ستاره از وزارت صنعت ، معدن و تجارت گردیده است.
پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان ، از پرسشنامه استاندارد خلاقیت عابدی استخراج گردیده است.
پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان یک مقیاس۳۰ سوالی است که هر سوال آن متشکل از سه گزینه است.
قبل از ارائه توضیحات بیشتر در مورد پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان ، لازم است تعریفی از خلاقیت ارائه نماییم.
خلاقیت چیست؟
اگر به دنبال تعریف کاملا دقیقی از خلاقیت هستید به بیراهه رفته اید.
👇👇👇👇👇👇

https://www.arize.ir/پرسشنامه-خلاقیت-کودکان-از-نظر-مربیان/
Forwarded from Mahmood
احتراما به استحضار می رساند جهت آسودگی و رفاه شما کاربران گرانقدر ، سومین درگاه بانکی که متعلق به شرکت ایران کیش می باشد به وبسایت عریضه افزوده شد. https://www.arize.ir
آزمون شخصیتی مایرز-بریگز MBTI یک پرسشنامه و ابزار خودسنجی است که برای قابل درک و استفاده نمودن نظریه ی سنخ‌های روانشناسی یونگ در زندگی روزمره طراحی گردیده است.

آزمون شخصیتی مایرز-بریگز توسط مایرز- بریگز (۱۹۲۰) بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است.

نظریه تیپ شخصیت یونگ، یکی از جامع‌ترین نظریه‌هایی است که تاکنون بکار رفته است. بر این اساس، وقتی ذهن فعال است، (اطلاعات را دریافت و درک می‌کند و یا آن‌ها را سازمان‌دهی و در موردشان نتیجه‌گیری و داوری می‌کند).

برای دریافت اطلاعات دو راه متفاوت وجود دارد که یونگ آن‌ها را حسی و شهودی نامید و شیوه‌های متفاوت داوری را فکری و احساسی نام‌گذاری کرد. همه افراد در دنیای درونی و بیرونی خود از این چهار پدیده ضروری بهره می‌برند.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


https://www.arize.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%af%d8%b2/
پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ) توسط اسنل و فیشر و والترز در سال (۱۹۹۳) تدوین گردیده است.
پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری ۱۲ زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است.
یکی از مسائل مهمی که این روزها در ذهن بسیاری از زوج هامطرح است میزان اهمیت رابطه جنسی در زندگی زناشویی است.
خانواده های زیادی دچار طلاق جنسی شده اند که شاید در بسیاری از موارد به اشتباه به طلاق عاطفی تعبیر شود ولی کارشناسان می گویند طلاق جنسی از طلاق عاطفی جداست و طلاق جنسی خیلی زود به طلاق عاطفی منجر می شود.👇👇👇👇👇👇👇


https://www.arize.ir/پرسشنامه-چند-وجهی-مسائل-جنسی/
پرسشنامه رضایت زناشویی سالمندان هاینز (MSQFOP) در سال ۱۹۹۲ توسط هاینز و همکاران بعد از بررسی ها و مطالعات گوناگون جهت سنجش میزان رضایت زناشویی در افراد متاهل که چندین سال از ازدواج آنها می گذرد ، ساخته شد.
پرسشنامه رضایت زناشویی سالمندان هاینز ابتدا دارای ۱۲۰ عبارت بود که بعد از تجدید نظر در نهایت به ۲۴ عبارت کاهش یافت.
https://www.arize.ir/پرسشنامه-رضایت-زناشویی-سالمندان-هاین/
پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)دارای ۲۹ ماده است و میزان شادکامی فردی را می سنجد.
پایه نظری پرسشنامه شادکامی آکسفورد تعریف آرگایل و کراسلند از شادکامی است. آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند که عبارتند از:
فراوانی و درجه عاطفه مثبت
میانگین سطح رضایت در طول یک دوره
نداشتن احساس منفیhttps://www.arize.ir/پرسشنامه-شادکامی-آکسفورد/
🎆چرا فرزندم در مهمانی ها غیر قابل کنترل می شود؟


اگر والدین در خانه رفتار‌های سختگیرانه ‌ای داشته باشند و به کودک‌ شان اجازه حرکت و کودکی کردن ندهند، احتمالا فرزندشان در حضور دیگران به راه‌ های مخربی برای جلب توجه متوسل می‌شود.
جیغ زدن، تخریب کردن، رفتارهایی که حتی برای خود والدین هم عجیب هستند، همه از کودکانی سر می‌زنند که به خاطر سختگیری‌های والدین‌ شان، در خانه محدود هستند و در حضور دیگران، می‌خواهند همه محدودیت‌ ها را از بین ببرند و رفتار والدین‌ شان را تلافی کنند.
معمولا والدین خیلی جدی، توجهی به نیاز فرزند‌شان به جلب توجه نشان نمی‌ دهند و با محروم کردن آنها از توجه، باعث ایجاد واکنش‌ هایی از طرف فرزند‌شان می‌ شوند. بچه‌ها هم با دیدن بی‌ توجهی دیگران نسبت به این نیاز، چنین رفتارهایی را بروز می‌دهند و عمدا ....https://www.arize.ir/چرا-فرزندم-در-مهمانی-ها-غیر-قابل-کنترل-م/
چگونه با کودک خجالتی رفتار کنیم؟ این سوالی است که اکثر والدین از خود می پرسند . روانشناسان برای پاسخ به سوال چگونه با کودک خجالتی رفتار کنیم؟ راهکارهای مناسبی ارائه کرده اند که در این پست به این راهکار ها اشاره کرده ایم.

چگونه با کودک خجالتی رفتار کنیم؟

کودک خجالتی کودک “مضطربی”ست که باور دارد من بد هستم ، همه بد هستند و این افراد بد اگر از بدی من آگاه شوند به من آسیب می زنند.
خجالت به معنی عدم حرمت نفس همراه با اضطراب می باشد.

*همیشه احساس کودک را تایید کنید.
وقتی کودک ترسید نگویید این که ترس ندارد یا نترس ، باید گفت می دانم می ترسی. در صورت نفی و رد احساس کودک ، او به .....

https://t.me/arizeir


https://www.arize.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%ae%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/