💠 آینه کاری مدرن 💠
2.89K members
443 photos
3 links
💠 صنعت شیشه آریا 💠
🗜 تولید کننده انواع شیشه و آینه با دستگاههای cnc
💎 انجام آینه کاری
📲 مشاوره و سفارش
02155262524
🆔 @ariaglass سفارشات
🛄 دفتر فروش شهرک صنعتی چهاردانگه،نبش خیابان ۲۱ ماهر، مسجد امیر (ع)،پ 10
📱مدیریت
@glassmoghadam
09123253520
Download Telegram
to view and join the conversation
#طرح_کندویی
#رنگ_نقره_ای

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_لوزی
#رنگ_نقره_ای

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_آجری_نامنظم
#رنگ_نقره_ای

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_نیزه_ای
#رنگ_مسی
#رنگ_برنز

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_مربع_مستطیل_اریب
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_آجری_نامنظم
#رنگ_نقره_ای

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
💠 ربات هوشمند صنعت شیشه آریا با امکاناتی نظیر تماشای همه رنگ‌ها، طرح‌ها و قیمت‌ها افتتاح شد!!
🔑 هم اکنون می‌توانید با ورود به ربات از همه‌ی این امکانات استفاده کنید.
آیدی ربات 🆔
@ariaaglassbot
#طرح_لوزی
#رنگ_نقره_ای

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_شکسته
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_لوزی
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_شفق
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_نیزه_ای
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_لوزی
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
سلطانی و ما رعیت ملک تو رضاییم
همواره در این سلطنتت جمله گداییم
کی تحفه ی شاهانه به پابوس تو گیریم
ما منتظر تذکره کرب و بلاییم

🌺میلاد امام رضا (ع) مبارک باد🌺

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_لوزی
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_لوزی
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_لوزی
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_لوزی
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM
#طرح_مربع_مستطیل_اریب
#رنگ_مسی

💠 طرح اجرا شده برای شما 🏠

🔅 صنعت شیشه آریا، مجری طراحی بهترین آینه‌های متنوع و اختصاصی برای محل مورد نظر شما 🔆

📲 مشاوره و سفارش
☎️ 02155262524

🌍 ARIAAGLASS.COM