موسسه حسابرسی ارقام پویا (حسابداران رسمی)
8 subscribers
1 photo
1 file
1 link
Arghampouya CPAs
Download Telegram
4_5967557367858988643.docx
21.7 KB
راهنمای مراحل دادخواست در دیوان عدالت اداری
در فصل عملیات حسابرسی قرار داریم و ذهنها روی مد تحلیل قرار دارد لذا بد نیست ذهنمان را با بررسی موضوعات مرتبط تیز تر کنیم:
بررسی تحلیلی اقلام صورتهای مالی در هنگام صدور گزارش:
بیاد بیاوریم که بررسی تحلیلی در فرایند حسابرسی می بایست در سه مرحله زیر صورت پذیرد:
1- در هنگام شروع حسابرسی: جهت تعیین ریسک حسابها و تعیین استراتژی سطح اهمیت (سطح اهمیت می تواند بر اساس تغییر استفاده کنند گان یا افزایش نسبت بدهی بر اساس سود یا رقم فروش تعیین شود).
2 - در حین عملیات حسابرسی: جهت بررسی و پرس و جوی علت تغییرات اقلام نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به دوره های قبل و بودجه
3- پیش از صدور گزارش نهایی: جهت حصول اطمینان از اینکه کلیه اقلام نافرم پیگیری شده و توضیحات ضروری برای افزایش قابلیت فهم صورتهای مالی برای استفاده کنندگان گذاشته شده است.
محتوی رسیدگی در بخش سوم بالا در کارهای بزرگ شباهت زیادی به بررسی اجمالی دارد (بخاطر داشته باشیم که بررسی اجمالی فقط از طریق بررسی تحلیلی, پرس وجو و بحث (discussion) انجام می شود)
در کارهای متوسط و کوچک هم اگر از حسابرسی ریسک استفاده نشده باشد بررسی تحلیلی حتی اهمیت بیشتری می یابد هرچند شباهت کمتری به بررسی اجمالی دارد.
از کجا شروع کنیم:
اغلب تغییرات و افزایش و کاهشها مقدمتا در صورتهای مالی در صورت سود وزیان دیده می شود.
پس در اولین قدم باید نسبت سود ناخالص با سال قبل کنترل شود. در صورت وجود مغایرت عمده دلایل را باید در توجیه نوسان مقدار و قیمت فروش و سپس در توجیه نوسان دستمزد، تسهیم هزینه های سربار و انحراف مصرف و قیمت مواد اولیه جستجو کرد. در اینجا سطح اهمیت ملاک نیست بلکه قضاوت حسابرس نسبت به احتمال وجود اشتباه و خطا اساس تصمیم گیری است. مثال; ایا 30 درصد انحراف قیمت فروش با واقعیتهای موجود در بازار انطباق دارد؟ اگر ندارد ایا حسابرسان ما تعییرات لیست قیمت فروش را بررسی کرده اند؟ اگر نکرده اند افزایش روشهای حسابرسی ضرورت دارد ( منجر به تغییری خواهد شد؟).
سایر اجزای عمده در هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی در صورتی می تواند نسبت به سال قبل غیر یکنواخت باشد که فعالیت در ان بخش افزایشی و یا کاهشی باشد مثال; استخدام پرسنل جدید در بخش اداری و مالی جهت کنترل فرایند برونسپاری بخشی از تولید مثال دیگر تغییر ساختار مالی شرکت از طریق کاهش سرمایه گذاری و استفاده از منابع ان جهت تسویه تسهیلات مالی می تواند منجر به کاهش هزینه های مالی تسهیلات و همچنین کاهش درامدهای سرمایه گذاری شود.
قدم دوم بررسی جریانات نقدی است......
ادامه در نوشتار بعدی...
با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز. با توجه به هماهنگی انجام شده با مدیران موسسه، لطفا برای همسانی رویه افشای اصلاح اشتباهات در صورتهای مالی از این به بعد رویه فوق رو برای این قسمت بکار بگیرید . ممنون.
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه و کووید 19
بخش اول:
رویدادهای غیر تعدیلی: رویدادهایی هستند که بعد از تاریخ ترازنامه وقوع یافته است.

هنگامی که شرایط در تاریخ ترازنامه موجود نبوده ولی:
- باعث تغییر عمده در داراییها و بدهیهای دوره بعد شود
- یا در اینده باعث تغییر عمده در عملیات واحد تجاری شود.
در این شرایط باید موارد زیر ارزیابی شود:
- بررسی تاثیر
* قراردادهای کنسل شده
* عملیات متوقف شده
* اخراج عمده کارکنان
* استمحال وامها

اگر هردو شرایط مورد اشاره موجود باشد
افشاعات زیر ضروری خواهد بود:
-توضیح راجع به ماهیت واقعه
- براورد میزان زیان یا توضیح دلایل عدم امکان براورد
مثال:
در اسفندماه 1398 وزارت بهداشت همه گیری بیماری کووید 19 را اعلام کرد. این موضوع باعث قطع عملیات در بخشی از حوزه ها شده و تاثیرات جدی بر روی ساختار عملیات داشته است.
در اثر این رویدادها بخشی از کارکنان اخراج شده اند درامد شرکت و سود خالص حدود 40 درصد کاهش یافته است.
مشخص نیست چه مدت این بیماری بطول خواهد انجامید زمان طولانیتر باعث کستردگی زیانها خواهد شد هرچند تعیین اثرات مالی ان درحال حاضر امکانپذیر نیست.
منبع: TPCI 2020
CPA Canada