ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
613 members
382 photos
5 videos
456 files
716 links
ارتباط با ادمین و مشاوره
@arazpoladsanat
Download Telegram
to view and join the conversation
با سلام

همکاران گرامی قیمت های آتیه اندیشان سپهر شرق {خضرلو} بناب از تخلیه99/07/02 به شرح ذیل میباشد:
سوپر ویژه 73000ریال
ویژه بار 72800ریال
درجه یک 72300ریال
درجه دو 70000ریال
چدن بار کوره رو 69500ریال
پرس گالوانیزه حلب نو 72300ریال
کمک کریه برای استانهای تهران البرز،لرستان،ایلام،مازندران،گیلان،گلستان،خوزستان،بوشهر،هرمزگان،اصفهان،فارس 700ریال
قزوین 300 ریال
کرمانشاه،همدان 200 ریال
آ.غربی،کردستان،زنجان،اردبیل 100 ریال
آ.شرقی بدون کمک کرایه میباشد.
☘️پاداش =تماس☘️

در صورت وجود مواد منفجره داخل بارها وهرگونه جاسازی مواد غیر فلزی کل بار صفر خواهد .

بارآلیاژی مکانیکی وقطعات چدنی بزرگ افت محسوب میشود

فرستنده : شرکت پردیس فولاد نصف جهان
شناسه ملی:14005209375
کد پستی: 8481684893

گیرنده: گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق
شناسه ملی : 14003817755
کد پستی : 5544118673
آدرس:عجب شیر روبروی خضرلو


ا تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508
مشترکین محترم ذوب آهن البرز غرب
🔴اصلاحیه🔴
با سلام
احتراما نرخ قراضه تحویلی این شركت تا اطلاع ثانوی به شرح زیر میباشد:
🔴1500 ريال پاداش ورودي به كليه درجه ها تعلق مي گيرد🔴
ویژه : 70900 ریال
یک : 70600 ریال
دو : 70100 ريال
آلیاژی و چدن :68200 ریال
پرس درجه یک : 66200 ریال
پرس درجه دو : 66200 ریال
پرس حلب كتابي : 56700 ريال


كمك كرايه .قزوين -زنجان ٠ريال
- تهران -البرز- آذربایجان شرقي-گيلان- همدان ١٠٠ ريال .
ساير استان ها ٢٠٠ ريال
فرستنده : شرکت مبین فولاد آسیا
شناسه ملی 14003748870
کد پستی 1374687374
گیرنده :شرکت ذوب آهن البرزغرب به سفارش تعاونی حمایت فولاد سازان معین
شناسه ملی 10102553840
کد پستی : 4561181145

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام

همکاران گرامی قیمت های آتیه اندیشان سپهر شرق {خضرلو} بناب از تخلیه99/07/03 به شرح ذیل میباشد:
🔹به بارهای ورودی 1000ریال پاداش تعلق میگردد🔹
سوپر ویژه 73000ریال
ویژه بار 72800ریال
درجه یک 72300ریال
درجه دو 70000ریال
چدن بار کوره رو 69500ریال
پرس گالوانیزه حلب نو 72300ریال
کمک کریه برای استانهای تهران البرز،لرستان،ایلام،مازندران،گیلان،گلستان،خوزستان،بوشهر،هرمزگان،اصفهان،فارس 700ریال
قزوین 300 ریال
کرمانشاه،همدان 200 ریال
آ.غربی،کردستان،زنجان،اردبیل 100 ریال
آ.شرقی بدون کمک کرایه میباشد.
☘️پاداش =تماس☘️

در صورت وجود مواد منفجره داخل بارها وهرگونه جاسازی مواد غیر فلزی کل بار صفر خواهد .

بارآلیاژی مکانیکی وقطعات چدنی بزرگ افت محسوب میشود

فرستنده : شرکت پردیس فولاد نصف جهان
شناسه ملی:14005209375
کد پستی: 8481684893

گیرنده: گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق
شناسه ملی : 14003817755
کد پستی : 5544118673
آدرس:عجب شیر روبروی خضرلو

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام به اطلاع همکاران محترم میرساند قیمتهای شرکت فولاد سلفچگان از مورخه 99/07/03 به شرح زیر می باشد :
فله روغنی : 72500 ریال
سوپر ویژه زیر یک متر (بار کوره رو) : 72500 ریال
ویژه : 72500 ریال
درجه یک : 72500 ریال
درجه دو : 71500 ریال
درجه سه : 55000 ریال
چدن و آلیاژی : 52500 ریال
چدن یکدست : 56000 ریال
پرس بدنه یک : 65000 ریال
پرس بدنه دو : 65000 یال
پرس خودرو : 68000 ریال
پرس حلب : 46200 ریال
سفاله ناخنی : 60500 ریال
سفاله پوشالی : 49500 ریال
(ابعاد بلند 300 ریال کمتر)
از ارسال بارهای کپسول...اگزوز-لواز دربسته و انفجاری به این شرکت خودداری فرمایید.در صورت ارسال کل بار صفر میگردد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمیباشد.
پاداش = تماس
فرستنده : ایمن آشکار سهند
شناسه ملی : 14009163013
کد پستی : 5176616154
به سفارش آتش کاران ذوب آسان
گیرنده : شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان
شناسه ملی : 14005929520
کد پستی : 3746139756

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام به اطلاع همکاران محترم میرساند قیمتهای شرکت فولاد سلفچگان از مورخه 99/07/04 به شرح زیر می باشد :
فله روغنی : 73000 ریال
سوپر ویژه زیر یک متر (بار کوره رو) : 73000 ریال
ویژه : 73000 ریال
درجه یک : 73000 ریال
درجه دو : 72000 ریال
درجه سه : 55500 ریال
چدن و آلیاژی : 53000 ریال
چدن یکدست : 56500 ریال
پرس بدنه یک : 65500 ریال
پرس بدنه دو : 65500 یال
پرس خودرو : 68500 ریال
پرس حلب : 46700 ریال
سفاله ناخنی : 61000 ریال
سفاله پوشالی : 50000 ریال
(ابعاد بلند 300 ریال کمتر)
از ارسال بارهای کپسول...اگزوز-لواز دربسته و انفجاری به این شرکت خودداری فرمایید.در صورت ارسال کل بار صفر میگردد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمیباشد.
پاداش = تماس
فرستنده : ایمن آشکار سهند
شناسه ملی : 14009163013
کد پستی : 5176616154
به سفارش آتش کاران ذوب آسان
گیرنده : شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان
شناسه ملی : 14005929520
کد پستی : 3746139756

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام به اطلاع همکاران محترم میرساند قیمتهای شرکت فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش) از مورخه 99/07/04 تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد:
A:سوپر ویژه 73000ریال
B:ویژه 72500ریال
C:درجه یک 72000ریال
D:درجه دو 67000ریال
E:پرس حلب کهنه زیر 20سانت 60000ریال
F1:پرس خودرو 70000 ریال
F2:بدنه ماشین برش خورده 70000ریال
H:پرس و فله حلب نو 73000ریال
S:آلیاژی مکانیکی 68000ریال
G: چدن و قطعات آلیاژی 70000ریال
{ به بارهای تهران ساوجبلاغ، کرج، قزوین، قم،کرمان،اصفهان،یزد، مرکزی ، گیلان ،مازندران 700 ریال و سایر استانها بغیر از آ.شرقی 100ریال کمک کرایه تعلق میگیرد }
به کلیه بارهای ورودی مبلغ 1500ریال پاداش تعلق می گیرد.
فرستنده: شرکت فولاد پرتو آذر
شناسه ملی: 10420306240
کد پستی: 6163733189
گیرنده: شرکت فولاد سهند آذر آسیا
شناسه ملی: 14005487850
کد پستی: 5498111118
با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
همکاران محترم قیمت های کارخانه آذر غلطک ( عجب شیر ) ؛ کد 600 از مورخه 99/07/04 بدین شرح می باشد :
🔻 پاداش ورودی : 1500 ریال
🔹 سوپر ویژه : 73500
🔻ویژه بار :73300
🔹درجه یک : 72900
🔻 درجه دو : 72000
🔹 آلیاژی و چدن یکدست غیر مکانیکی : 68400
‼️پرداخت ده روزه - پاداش : تماس
▪️ قیمت بارهای پرس روغنی یکدست توافقی می باشد.
بار سوپر ویژه بار ضایعات ویژه فرآوری شده می باشد که امکان تخلیه پای کوره را دارد.
صرفا چدن و آلیاژی غیر مکانیکی قابل تخلیه خواهد بود.
در صورت وجود مواد منفجره داخل بارها و هرگونه جاسازی مواد غیر فلزی کل بار صفر و اعتراضی قابل قبول نخواهد بود .
🔵کمک کرایه تهران، البرز، قزوین، همدان و کرمانشاه : 500 ریال
اصفهان، خوزستان، گیلان و مازندران : 800 ریال
بوشهر و هرمزگان : 1000 ريال
سایر استان ها : 300 ريال
🔻 فرستنده : فولاد گستران سنا استیل - شناسه ملی14003504005 - کد پستی5159134513
🔹 گیرنده : آذر غلطک - شناسه ملی 10861976819 - کد پستی 5544118673

کد تخلیه ۶۰۰

ا تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح    09144020339
                                 09144035693
دفتر     04135456554
                                 04135456508
با سلام
به اطلاع همکاران محترم میرساند قیمتهای فوکا صنعت زنجان (انبار شماره دو) ازمورخه 99/07/04 به شرح زیر میباشد :
سوپرویژه 72800ریال
ویژه 72300ریال
یک 71800ریال
فیلتر،اگزوز67000ریال
پرس بدنه 67500ریال
پرس خودرو 7000ریال
آلیاژی و چدن67000ریال
پرس حلب60000ریال
به کلیه بارهای ورودی مبلغ 1500 ریال پاداش تعلق می گیرد.

کمک کرایه آ.شرقی، غربی، اردبیل 100 ریال
سایر استانها بغیر از زنجان 600 ریال

فرستنده: شرکت فولاد پرتو آذر
شناسه ملی:10420306240
کد پستی:6163733189

گیرنده: شرکت فولاد سهند آذر آسیا
شناسه ملی: 14005487850
کد پستی: 4546185372
با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
مشترکین محترم ذوب آهن البرز غرب

با سلام
احتراما نرخ قراضه تحویلی این شركت از تاريخ ٩٩/٠٧/٠٤ به شرح زیر افزايش يافت.
🔴1500 ريال پاداش ورودي به كليه درجه ها تعلق مي گيرد🔴
ویژه : 72900 ریال
یک : 72600 ریال
دو : 72100 ريال
آلیاژی و چدن :70200 ریال
پرس درجه یک : 68200 ریال
پرس درجه دو : 68200 ریال
پرس حلب كتابي : 58700 ريال

كمك كرايه .قزوين -زنجان ٠ريال
- تهران -البرز- آذربایجان شرقي-گيلان- همدان ١٠٠ ريال .
ساير استان ها ٢٠٠ ريال
فرستنده : شرکت مبین فولاد آسیا
شناسه ملی 14003748870
کد پستی 1374687374
گیرنده :شرکت ذوب آهن البرزغرب به سفارش تعاونی حمایت فولاد سازان معین
شناسه ملی 10102553840
کد پستی : 4561181145

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام

همکاران گرامی قیمت های آتیه اندیشان سپهر شرق {خضرلو} بناب از تخلیه 99/07/04 با افزایش قیمت وحذف پاداش ورودی به شرح ذیل میباشد:

سوپر ویژه 74700ریال
ویژه بار 74300 ریال
درجه یک 73800ریال
درجه دو 71500ریال
چدن بار کوره رو 71000ریال
پرس گالوانیزه حلب نو 73800 ریال
کمک کریه برای استانهای تهران البرز،لرستان،ایلام،مازندران،گیلان،گلستان،خوزستان،بوشهر،هرمزگان،اصفهان،
فارس 700ریال
قزوین 300 ریال
کرمانشاه،همدان 200 ریال
آ.غربی،کردستان،زنجان،اردبیل 100 ریال
آ.شرقی بدون کمک کرایه میباشد.

☘️پاداش =تماس☘️

در صورت وجود مواد منفجره داخل بارها وهرگونه جاسازی مواد غیر فلزی کل بار صفر خواهد .

بارآلیاژی مکانیکی وقطعات چدنی بزرگ افت محسوب میشود

فرستنده : شرکت پردیس فولاد نصف جهان
شناسه ملی:14005209375
کد پستی: 8481684893

گیرنده: گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق
شناسه ملی : 14003817755
کد پستی : 5544118673
آدرس:عجب شیر روبروی خضرلو

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام به اطلاع همکاران محترم میرساند قیمتهای شرکت فولاد سلفچگان از مورخه 99/07/06 به شرح زیر می باشد :
فله روغنی : 75000 ریال
سوپر ویژه زیر یک متر (بار کوره رو) : 75000 ریال
ویژه : 75000 ریال
درجه یک : 75000 ریال
درجه دو : 74000 ریال
درجه سه : 57500 ریال
چدن و آلیاژی : 55000 ریال
چدن یکدست : 58500 ریال
پرس بدنه یک : 67500 ریال
پرس بدنه دو : 67500 یال
پرس خودرو : 70500 ریال
پرس حلب : 48700 ریال
سفاله ناخنی : 63000 ریال
سفاله پوشالی : 52000 ریال
(ابعاد بلند 300 ریال کمتر)
از ارسال بارهای کپسول...اگزوز-لواز دربسته و انفجاری به این شرکت خودداری فرمایید.در صورت ارسال کل بار صفر میگردد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمیباشد.
پاداش = تماس
فرستنده : ایمن آشکار سهند
شناسه ملی : 14009163013
کد پستی : 5176616154
به سفارش آتش کاران ذوب آسان
گیرنده : شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان
شناسه ملی : 14005929520
کد پستی : 3746139756

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام به اطلاع همکاران محترم میرساند قیمتهای شرکت فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش) از مورخه 99/07/06 به شرح زیر می باشد:
A:سوپر ویژه 75000ریال
B:ویژه 74500ریال
C:درجه یک 74000ریال
D:درجه دو 69000ریال
E:پرس حلب کهنه زیر 20سانت 62000ریال
F1:پرس خودرو 72000 ریال
F2:بدنه ماشین برش خورده 72000ریال
H:پرس و فله حلب نو 75000ریال
S:آلیاژی مکانیکی 69000ریال
G: چدن و قطعات آلیاژی 72000ریال

{ به بارهای تهران ساوجبلاغ، کرج، قزوین، قم،کرمان،اصفهان،یزد، مرکزی ، گیلان ،مازندران 700 ریال و سایر استانها بغیر از آ.شرقی 100ریال کمک کرایه تعلق میگیرد }
به کلیه بارهای ورودی مبلغ 1500ریال پاداش تعلق می گیرد.
فرستنده: شرکت فولاد پرتو آذر
شناسه ملی: 10420306240
کد پستی: 6163733189
گیرنده: شرکت فولاد سهند آذر آسیا
شناسه ملی: 14005487850
کد پستی: 5498111118
با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام
به اطلاع همکاران محترم میرساند قیمتهای فوکا صنعت زنجان (انبار شماره دو) ازمورخه 99/07/06 به شرح زیر میباشد :
سوپرویژه 7480
ویژه 7430
یک 7380
فیلتر،اگزوز6900
پرس بدنه 6950
پرس خودرو 7200
آلیاژی و چدن6900
پرس حلب6200
به کلیه بارهای ورودی مبلغ 1500 ریال پاداش تعلق می گیرد.

کمک کرایه آ.شرقی، غربی، اردبیل 100 ریال
سایر استانها بغیر از زنجان 600 ریال

فرستنده: شرکت فولاد پرتو آذر
شناسه ملی:10420306240
کد پستی:6163733189

گیرنده: شرکت فولاد سهند آذر آسیا
شناسه ملی: 14005487850
کد پستی: 4546185372

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
مشترکین محترم ذوب آهن البرز غرب

با سلام
احتراما نرخ قراضه تحویلی این شركت از تاريخ 99/07/06 به شرح زیر افزايش يافت.
🔴1500 ريال پاداش ورودي به كليه درجه ها تعلق مي گيرد🔴
ویژه : 74900 ریال
یک : 74600 ریال
دو : 74100 ريال
آلیاژی و چدن :72200 ریال
پرس درجه یک : 70200 ریال
پرس درجه دو : 70200 ریال
پرس حلب كتابي : 60700 ريال

كمك كرايه .قزوين -زنجان ٠ريال
- تهران -البرز- آذربایجان شرقي-گيلان- همدان ١٠٠ ريال .
ساير استان ها ٢٠٠ ريال
فرستنده : شرکت مبین فولاد آسیا
شناسه ملی 14003748870
کد پستی 1374687374
گیرنده :شرکت ذوب آهن البرزغرب به سفارش تعاونی حمایت فولاد سازان معین
شناسه ملی 10102553840
کد پستی : 4561181145

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام

همکاران گرامی قیمت های آتیه اندیشان سپهر شرق {خضرلو} بناب از تخلیه 99/07/06 به شرح ذیل میباشد:
سوپر ویژه 75500ریال
ویژه بار 75200ریال
درجه یک 74700ریال
درجه دو 72500ریال
چدن بار کوره رو 72000ریال
پرس گالوانیزه حلب نو 74700ریال
کمک کریه برای استانهای تهران البرز،لرستان،ایلام،مازندران،گیلان،گلستان،خوزستان،بوشهر،هرمزگان،اصفهان،
فارس 700ریال
قزوین 300 ریال
کرمانشاه،همدان 200 ریال
آ.غربی،کردستان،زنجان،اردبیل 100 ریال
آ.شرقی بدون کمک کرایه میباشد.

☘️پاداش =تماس☘️

در صورت وجود مواد منفجره داخل بارها وهرگونه جاسازی مواد غیر فلزی کل بار صفر خواهد .

بارآلیاژی مکانیکی وقطعات چدنی بزرگ افت محسوب میشود

فرستنده : شرکت پردیس فولاد نصف جهان
شناسه ملی:14005209375
کد پستی: 8481684893

گیرنده: گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق
شناسه ملی : 14003817755
کد پستی : 5544118673
آدرس:عجب شیر روبروی خضرلو

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام به اطلاع همکاران محترم میرساند قیمتهای فولاد شهریار بناب از مورخه 99/05/07 بشرح زیر می باشد:
ویژه 75500 ریال
یک 75000 ریال
دو 73500 ریال
چدن 58500 ریال
الیاژی 65500 ریال
حلب فله 49500 ریال
کمک کرایه
تهران. کرج 185
اصفهان. یزد. خوزستان .هرمزگان. کرمان. شیراز. مشهد 85
قزوین. کرمانشاه. ایلام. خرم آباد(لرستان) 55
زنجان. کردستان. همدان. اردبیل 40
آذربایجان شرقی و غربی 15

نحوه تکمیل بارنامه:
فرستنده:شرکت پیشگام تجارت
شناسه ملی:10862135570
کدپستی:5551813841

گیرنده:شرکت فولاد صنعت بناب
شناسه ملی:1086134735
کدپستی:5554137131

پاداش= تماس
با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام به اطلاع همکاران محترم میرساند قیمتهای شرکت فولاد سلفچگان از مورخه 99/07/07 به شرح زیر می باشد :
فله روغنی : 76000 ریال
سوپر ویژه زیر یک متر (بار کوره رو) : 76000 ریال
ویژه : 76000 ریال
درجه یک : 76000 ریال
درجه دو : 74000 ریال
درجه سه : 62000 ریال
چدن و آلیاژی : 55000 ریال
چدن یکدست : 58500 ریال
پرس بدنه یک : 67500 ریال
پرس بدنه دو : 67500 یال
پرس خودرو : 70500 ریال
پرس حلب : 48700 ریال
سفاله ناخنی : 63000 ریال
سفاله پوشالی : 52000 ریال
(ابعاد بلند 300 ریال کمتر)
از ارسال بارهای کپسول...اگزوز-لواز دربسته و انفجاری به این شرکت خودداری فرمایید.در صورت ارسال کل بار صفر میگردد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمیباشد.
پاداش = تماس
فرستنده : ایمن آشکار سهند
شناسه ملی : 14009163013
کد پستی : 5176616154
به سفارش آتش کاران ذوب آسان
گیرنده : شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان
شناسه ملی : 14005929520
کد پستی : 3746139756

با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره
با سلام

همکاران گرامی قیمت های آتیه اندیشان سپهر شرق {خضرلو} بناب از تخلیه 99/07/07 به شرح ذیل میباشد:
سوپر ویژه 76500ریال
ویژه بار 76000ریال
درجه یک 75500ریال
درجه دو 73200ریال
چدن بار کوره رو 72700ریال
پرس گالوانیزه حلب نو 75500ریال
کمک کریه برای استانهای تهران البرز،لرستان،ایلام،مازندران،گیلان،گلستان،خوزستان،بوشهر،هرمزگان،اصفهان،
فارس 700ریال
قزوین 300 ریال
کرمانشاه،همدان 200 ریال
آ.غربی،کردستان،زنجان،اردبیل 100 ریال
آ.شرقی بدون کمک کرایه میباشد.

☘️پاداش =تماس☘️

در صورت وجود مواد منفجره داخل بارها وهرگونه جاسازی مواد غیر فلزی کل بار صفر خواهد .

بارآلیاژی مکانیکی وقطعات چدنی بزرگ افت محسوب میشود

فرستنده : شرکت پردیس فولاد نصف جهان
شناسه ملی:14005209375
کد پستی: 8481684893

گیرنده: گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق
شناسه ملی : 14003817755
کد پستی : 5544118673
آدرس:عجب شیر روبروی خضرلو
با تشکر آراز پولاد تبریز
لینک کانال تلگرامی
Https://t.me/arazpoladtabriz
سایت اینترنتی
www.arazpoladtabriz.ir

شماره‌های تماس
مداح 09144020339
09144035693
دفتر 04135456554
04135456508

Telegram
ضایعات قراضه آراز پولاد تبریز
ارتباط با ادمین و مشاوره