کانال (تدریس فقه الاکبر) و (العقیدة الطحاویة) (عقیدة امام ابوحنیفة واصحاب وی رحمهم الله)
630 subscribers
3 photos
18 videos
6 files
80 links
در این کانال : تحقیقات مستند ، موافق عقیدة اهلسنت از شروحات کتب معتمد در روشنی اقوال علمای ماتریدی به شما تقدیم میگردد.
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قسمت ۶


ورب العرش فوق العرش
لکن بلاوصف التمکن واتصال
وما التشبیه للرحمن وجها
فصن عن ذاک اصناف الاهالی


تقسیم صفات به محکم ومتشابه .
شناخت مشبهه ومعطله .
راه میانه اهل السنة والجماعة.
فائدة ذکر ایات متشابهات در قرآن.
انظار علماء حقانی سلف وخلف در مورد متشابهات.


لینک

http://t.me/aqidatahavi


https://t.me/savaljawb

https://t.me/Hanafi88
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قسمت ( ۷ )

ولایمضی علی الدیان وقت
واحوال وازمان بحال
ومستغن الهی عن نساء
واولاد اناث اورجال
کذا عن کل ذی عون ونصر
تفرد ذوالجلال وذو المعال


تحقیق
۱: بیان بعض صفات سلبی
۲: رد بر یهود نصارای ومجسمة
۳: تنبیهات
۴: بیان علو مرتبة


http://t.me/aqidatahavi
Forwarded from 🔊 کانال تحقیق المسایل المختلفة 🔊 (محمدجاوید الحنفی)
*در کانال ذیل برای شما عزیزان دروس قاعدة یاد گیری قرآن عظیم الشان توسط استادان مجرب صورت میگیرد اطفال وخانواده ها شریف تان را عضو نمائید تا بتوانند در مدت کم قرآن بیآموزند*

لینک کانال تلگرامی

https://t.me/qaidaiqra

لینک صفحه فسبوکی


https://chat.whatsapp.com/Jf9FsovzucU8wNByOh6q5n
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قسمت ٨ بدء الامالی

یمیت الخلق قهرا ثم یحیی
فیجزیهم علی وفق الخصال
لاهل الخیر جنات ونعمی
وللکفار ادراک النکال


لینک

https://t.me/Hanafi88
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قسمت ۹ بدء الامالی

ولا یفنی الجحیم ولا الجنان
ولا اهلوهما اهل انتقال
یراه المومنون بغیر کیف
وادراک وضرب من مثال
فینسون النعیم اذا رٲوه
فیاخسران اهل الاعتزال

لینک
http://t.me/aqidatahavi
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
قسمت ۱۰ بدء الامالی

وما ان فعل اصلح ذو افتراض
علی الهادی المقدس ذی التعالی
وفرض لازم تصدیق رسل
واملاک کرام بالنوال


لینک

http://t.me/aqidatahavi