درمانگاه خيريه انصار
584 subscribers
3.88K photos
98 videos
1 file
73 links
تهران، خيابان ري، ابتداي شهيد محلاتي، شماره 368
تلفن : 35015 داخلي 1
Download Telegram
to view and join the conversation
🕯یافاطمه الزهرا
🖤یک روز دگر مانده
🕯زمین خم بشود
🖤سایه مادر سادات زجهاڹ
🕯کم بشود
🖤چند روز دگر
🕯باز علی میگوید
🖤میخ و دیوار به پهلوی
🕯تو مرهم بشود
🏴شهادت بانوی دوعالم
حضرت فاطمه (س) تسلیت 🏴
برنامه حضور پزشكان چهار شنبه👇👇
سـ❄️ـلام
روزتون پراز خیر و برکت 💐

امروز شنبه

☀️ ١٨ دی ١۴٠٠ ه. ش

🌙 ۵ جمادی الثانی ١۴۴٣ ه.ق

🌲 ٨ ژانویه ٢٠٢٢ ميلادى
برنامه حضور پزشكان شنبه👇👇
سـ❄️ـلام
روزتون پراز خیر و برکت 💐

امروز دوشنبه

☀️ ٢٠ دی ١۴٠٠ ه. ش

🌙 ٧ جمادی الثانی ١۴۴٣ ه.ق

🌲 ١٠ ژانویه ٢٠٢٢ ميلادى
برنامه حضور پزشكان دو شنبه👇👇
سـ❄️ـلام
روزتون پراز خیر و برکت 💐

امروز سه شنبه

☀️ ٢١ دی ١۴٠٠ ه. ش

🌙 ٨ جمادی الثانی ١۴۴٣ ه.ق

🌲 ١١ ژانویه ٢٠٢٢ ميلادى
برنامه حضور پزشكان سه شنبه👇👇
سـ❄️ـلام
روزتون پراز خیر و برکت 💐

امروز جمعه

☀️ ٢۴ دی ١۴٠٠ ه. ش

🌙 ١١ جمادی الثانی ١۴۴٣ ه.ق

🌲 ١۴ ژانویه ٢٠٢٢ ميلادى
برنامه حضور پزشكان