انجمن مهندسان معمار تهران
179 subscribers
39 photos
2 videos
13 files
32 links
انجمن صنفی مهندسان معمار شهر تهران در سال 98 با همت جمعی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی با اخذ مجوز از وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی و با هدف آموزش و پشتیبانی حقوقی و کمک به وضعیت اشتغال مهندسان رشته معمار تشکیل گردید. @anjomanmemar
Download Telegram
to view and join the conversation
💎از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بدانیم💎
شماره 14

شماره بند : 15-2-2
موضوع: حدود صلاحیت ناظران حقوقی
صفحه: 67
چنانچه در هررشته از رشته هاي ساختمان تعداد اعضاي هيا ت مديره شركت يا مديران و احد فني بيش از يك نفر در آن رشته باشد صلاحيت شخص حقوقي بر اساس پايه دارنده بالاترين درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعيين مي شود.

#انجمن_مهندسان_معمار_تهران

T.me/anjomanmemar

Instagram.com/anjoman_memar
💎 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بدانیم💎
شماره 15

شماره بند : 18-1-1
موضوع: تقسیم بندی گروههای ساختمانی بر اساس متراژ
صفحه: 79
ساختمانها از نظر سطح زيربنا به ترتيب از يك تا 600 مترمربع در گروه « الف » و از 601 تا 2000 مترمربع در گروه « ب» و از 2001 تا 5000 مترمربع در گروه « ج» و بيشتراز 5000 مترمربع در گروه « د» طبقه بندي شده اند.

#انجمن_مهندسان_معمار_تهران

T.me/anjomanmemar

Instagram.com/anjoman_memar
💎از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بدانیم💎
شماره 16

شماره بند : 18-1-2
موضوع: تقسیم بندی گروههای ساختمانی بر اساس تعداد طبقات
صفحه: 79
ساختمانها از نظر طبقات به ترتيب 1 و 2 طبقه از روي شالوده در گروه « الف » ، از 3، 4 و 5 طبقه از روي شالوده در گروه « ب»، از 6 لغايت 10 طبقه روي شالوده در گروه « ج» و بيشتر از 10 طبقه در گروه « د» تقسيم بندي شده اند.

#انجمن_مهندسان_معمار_تهران

T.me/anjomanmemar

Instagram.com/anjoman_memar
💎از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بدانیم💎
شماره 17

شماره بند : 14-4-6
موضوع: مسئولیت ناظر یا ناظران بعد از اتمام قرارداد
صفحه: 65 , 66
در صورتي كه نظارت كارهاي ساختماني به دلايلي خارج از قصور ناظران حقيقي نياز به زماني بيش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ، ناظر هماهن گ كننده موظف است حداكثر دو ماه ما نده به پايان مدت قر ارد اد مر اتب ر ا به صاح بكار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمديد قرارداد با صاحب كار و ناظران را نماي د. سازمان استان نيز با صاح ب كار يا صاحبا نكارو ناظران تمديد قرارداد م ي نمايد. در صورتي كه بنا به دلايلي ناظران در پايان مدت قرارداد از تمديد قرا ر داد خودداري نمايند و مراتب با توجه به دلائل و اظهارات آنان مورد تاييد سازمان استان قرارگيرد ناظران موظفند مراتب خاتم ه كار خود ر ا همر اه با ار ايه كارهاي انجام شده و گزارش وضعيت كار در مقطع پايان مدت قرارداد به سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماين د. در اين حالت ناظران مسووليتي نسبت به كارهايي كه بعداز اتمام قرارداد انجام م ي شود ، نخواهند داشت و كار مورد بحث از ظرفي ت اشتغال آنان خارج مي شود. بديهي است مسووليت كليه امور نظارتي كارهاي انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزار شهاي اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتي كه صاح ب كار يا صاحبان كار از تمديد قرارداد با سازمان خوددار ي نمايند ، عمليات اجرايي ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفي ناظران جديد متوقف خواهد گرديد.

#انجمن_مهندسان_معمار_تهران

T.me/anjomanmemar

Instagram.com/anjoman_memar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در حقیقت این میخ ها و وصله ها و چسب هاست که هبلکس را ضد زلزله میکند وگرنه اگر هبلکس با سیمان اجرا شود تفاوت چندانی با سفال نخواهد داشت.👏👏👏

T.me/anjomanmemar

Instagram.com/anjoman_memar
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار تعویق فرایند انتخابات نظام مهندسی تا اطلاع ثانوی شد.

💠 به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اعضا اعم از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، با تعویق فرآیند انتخابات تا کسب اطمینان از کلیه فرآیند های صورت گرفته و تطبیق با قانون و آیین نامه اجرایی آن موافقت فرمایید.

💠 اجرای انتخابات جزء وظایف وزارت خانه نیست ...

💠 شورای مرکزی شناختی از روند انتخاب پیمانکار برگزاری الکترونیکی انتخابات ندارد ...


انجمن مهندسان معمار تهران


☎️ 021- 44264226 - 09109202880

www.tehranarchitects.ir

#مهندسیمعماری #عمران #معماری #ساختمان #مهندسمعمار #عوارض #مهندسساختمان #شورایشهر #ساختمان #۱۴۰۰ #انجمنمهندسانمعمارتهران#رفاهی #صنعتساختمان #صنعت #شهرداری #سازماننظاممهندسیساختماناستانتهران #سازماننظاممهندسیساختمان #نظاممهندسیساختماناستانتهران #نظاممهندسی #گزارش # گزارشمرحلهای #ناظر #مهندسناظر
کاهش حق الزحمه مهندسان معمار و شائبه فعالیت و بد اخلاقی های انتخاباتی در قالب تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی

انجمن مهندسان معمار تهران


☎️ 021- 44264226 - 09109202880

www.tehranarchitects.ir

www.instagram.com/anjoman_memar

#مهندسی_معماری #عمران #معماری #ساختمان #مهندس_معمار #عوارض #مهندس_ساختمان #شورای_شهر #ساختمان #۱۴۰۰ #انجمن_مهندسان_معمار_تهران#رفاهی #صنعت_ساختمان #صنعت #شهرداری #سازمان_نظام_مهندسی_ساختمان_استان_تهران#انتخابات
وبینار رایگان

مهندس آرمین گلشاهی دکتر وحید قبادیان

موضوع : انزوای مهندسین معمار در اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

زمان: دوشنبه ۱۹ مهر ماه

ساعت ۲۱

انجمن مهندسان معمار تهران

www.instagram.com/anjoman_memar

☎️ 021- 44264226 - 09109202880

www.tehranarchitects.ir


#مهندسی_معماری #عمران #معماری #ساختمان #مهندس_معمار #عوارض #مهندس_ساختمان #شورای_شهر #ساختمان #۱۴۰۰ #انجمن_مهندسان_معمار_تهران #رفاهی #صنعت_ساختمان #صنعت #شهرداری #سازمان_نظام_مهندسی_ساختمان_استان_تهران #انتخابات#وبینار
اکنون، وبینار رایگان

مهندس آرمین گلشاهی دکتر وحید قبادیان

موضوع : انزوای مهندسین معمار در اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

زمان: دوشنبه ۱۹ مهر ماه

انجمن مهندسان معمار تهران

www.instagram.com/anjoman_memar

☎️ 021- 44264226 - 09109202880

www.tehranarchitects.ir


#مهندسی_معماری #عمران #معماری #ساختمان #مهندس_معمار #عوارض #مهندس_ساختمان #شورای_شهر #ساختمان #۱۴۰۰ #انجمن_مهندسان_معمار_تهران #رفاهی #صنعت_ساختمان #صنعت #شهرداری #سازمان_نظام_مهندسی_ساختمان_استان_تهران #انتخابات#وبینار
Forwarded from Anjoman Memaran
انجمن مهندسان معمار تهران,

درز انقطاع:

درز انقطاع فضايي است كه به منظور جدا كردن ساختمان ها از يكديگر طراحى شده و از برخورد دو ساختمان در هنگام زلزله و ايجاد آسيب مضاعف توسط ضربه ساختمان ها به يكديگر جلوگيرى مى كند.

اين درز در تراز هر طبقه بايد حداقل برابر با ١/١٠٠ ارتفاع آن تراز روى شالوده باشد.

🔷محاسبه ى درز انقطاع:
برای محاسبه ی درز انقطاع باید فاکتورهای مختلفی را مدنظر قرار داد که یکی از مهم ترین آن ها ارتفاع ساختمان است. براساس استاندارد ۲۸۰۰ محاسبه برای ساختمان هایی تا ۸ طبقه یا کمتر و بیشتر از ۸ طبقه متفاوت است.


⭕️نكات و توصيه هاى مهم در درز انقطاع:

١) بهتر است كه درز انقطاع هم در پلان هاى معمارى و سايت پلان و هم پلان هاى تيرريزى سازه مربوطه، نشان داده شود تا از اجراى آن، اطمينان حاصل شود.
٢)به ابعاد ستون ها از پايين تا بالاى ستون ها و به ويژه آن دسته از ستون هايي كه ابعاد آن ها تا بالا به صورت يكدست و پيوسته ادامه پيدا مى كند، توجه شود. در خصوص اين نوع از ستون ها يا ديوارهاى برشى، ميزان فاصله ى درز انقطاع در كليه ى طبقه ها از پايين تأمين شود.
٣)علاوه بر اين ساختمان هايي كه در طبقات پايين داراى ديواره هاى اول هستند هم بسيار بايد مورد توجه قرار گيرند. در اين گونه ساختمان ها، بايد درز انقطاع در طبقه داراى ديواره هاى مطابق جزئيات واحد ايستايي اجرا شوند.
٤) اهميت اجراى درز انقطاع بسيار زياد است، به طورى كه گاهى اداره ثبت و شهردارى ها نيز جهت مساحت زيربناى ساختمان، به اين موضوع توجه خاصى مى كنند.
٥) در حالتى كه ساختمان مجاور و كنارى ملك مورد نظر، درز انقطاع را رعايت نكرده باشند، ناظر ساختمان كه در حال احداث است، بايد تمامى ملاحظات فنى و حقوقى لازم را قبل از اجراى كار، در نظر بگيرد.


#درز_انقطاع
#انجمن_مهندسان_معمار_تهران

@anjoman_memar
انجمن مهندسان معمار تهران 👷🏽‍♂️👷🏽‍♀️افزودنی‌های بتن/ روان کننده، فوق روان کننده و کاهنده آب

▪️تعریف: ماده افزودنی است که بدون تغییرِ روانی، مقدار آب مخلوط بتن را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد یا بدون تغییرِ مقدار آب، اسلامپ و روانی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، یا هر دو اثر را به‌طور همزمان ایجاد می‌کند.
۱- این مواد با کاهش آب بتن باعث صرفه‌جویی در مصرف سیمان و سادگی عمل تراکم و اختلاط بتن می‌گردد.
۲- این مواد ضمن حفظ انسجام بتن و کاهش جداشدگی دانه‌ها، بدون کاهش مقاومت باعث افزایش کارایی بتن می‌شوند.
۳- این مواد قادرند آب موردنیاز بتن را به میزان ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش دهند و {کانال همراه ناظر ساختمان} مانع آب انداختن آن شوند و از این طریق باعث افزایش بسیار زیاد مقاومت بتن می‌شوند.
۴- افزودنی‌های روان کننده با ایجاد پراکندگی سیمان در مخلوط بتن، ضمن ایجاد سطوح بیشتر در تماس با آب، باعث هیدراسیون بهتر سیمان می‌شوند و به ابن دلیل در درازمدت مقاومت این بتن از بتنی که با همین نسبت آب به سیمان و بدون افزودنی ساخته می‌شود، بیشتر خواهد بود.
۵- با توجه به خصوصیات فوق می‌توان نتیجه گرفت که این نوع افزودنی ها قابلیت "نفوذناپذیری" بتن را در برابر آب و محلول‌های شیمیایی به مقدار زیادی افزایش می‌دهند و این عملکرد موجب می‌شود که دوام بتن در مقابل یخ زدن، نفوذ آب، اکسیژن و دی‌اکسید کربن و دیگر عوامل زیان‌بخش شرایط جوی و اقلیمی افزایش یابد.

▪️قابل ذکر است که توسعه‌ی آینده بتن وابسته به افزودنی‌های آن مخصوصاً فوق روان کننده بتن است. (آنچه که امروز در بتن های توانمند در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.)

▪️نحوه تأثیر مواد افزودنی روان کننده و کاهنده آب بتن
۱- اجزا اصلی و فعال در روان کننده بتن، عواملی با سطح‌فعال هستند که نیروهای فیزیکی و شیمیایی را در مخلوط بتن تغییر می‌دهند.
۲- یون‌های فعال سطحی موجود در روان کننده توسط ذرات سیمان جذب می‌شوند که این باعث پیدایش بار منفی در ذرات سیمان و ایجاد نیروی دافعه بین آن‌ها می‌شود.
۳- درنتیجه پراکندگی سیمان در مخلوط تثبیت شده و حباب‌های هوا نیز حرکت داده می‌شوند و نمی‌توانند به دانه‌های سیمان متصل شوند.

▪️میزان مصرف به موارد زیر بستگی دارد:
۱- نوع ترکیبات روان کننده (پایه روان کننده بتن)؛
۲- طرح اختلاط بتن؛
۳- شرایط اجرایی؛
۴- دمای محیط؛
۵- اسلامپ موردنیاز؛
۶- نوع مصالح سنگی؛
۷- نسبت آب به سیمان.

▪️چند نکته کاربردی:
۱- مواد افزودنی روان کننده، فوق روان کننده و کاهنده آب بتن را به میزان کم، در هنگام ساختن به آب بتن اضافه می‌کنند؛
۲- مصرف بیش‌ازحد این مواد لزوماً کارایی را افزایش نمی‌دهد و حتی می‌تواند اثرات منفی و مخرب در بتن ایجاد نماید؛
۳- به‌طورکلی مقدار مصرف مناسب در همه افزودنی‌های بتن از حدود ۲ دهم درصد تا ۲ درصد وزن سیمان مصرفی قابل تغییر است؛
۴- در خصوص میزان مصرف دقیق علاوه بر رعایت میزان قیدشده در بروشور محصول لازم است از کارخانه تولیدکننده بتن نیز استعلام شود.

#انجمن_مهندسان_معمار_تهران

@anjoman_memar