انجمن بیماران کلیوی تاکستان
89 subscribers
1.04K photos
43 videos
24 files
74 links
حمایت درمانی معیشتی از بیماران کلیوی
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from hossein rahmani
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی تاکستان با استفتائ و کسب اجازه مکتوب از حضرات آیات موسوی شالی، باریک بین و تاکندی میتواند نسبت به جمع آوری زکوه فطره و هرگونه وجوهات شرعی برای بیماران کلیوی دیالیزی و پیوندی اقدام نماید.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر از عموم همشهریان عزیز و نوعدوست درخواست میگردد نسبت به واریز زکوه فطره خود به شماره کارت بانکهای بنام این انجمن اقدام فرمایند.
@anjoman_hemayaat
‏عکس از f59rahmani