★☆ گاوصندوق ایران‌کاوه ★☆
143 subscribers
222 photos
64 links
فروش و خدمات گاوصندوقهای نسوز ایران‌کاوه،کاوه،گنجینه،نیکا،تراست،خرم و ..

«حیدری»
‌09121999470
021-66264039

آدرس وب‌سایت: www.amnbox.com


لینک‌کانال👈
@amnboox
پی‌وی👈
@heidarybh67
Download Telegram
to view and join the conversation
#گاوصندوق‌حیدری

model:صندوق کتابی #قفل‌‌کلیدی

قابل استفاده برای همه مقاطع سنی برای نگهداری اشیا به صورت مخفی

قیمت : 365.000

@amnboox
09121999470
www.amnbox.com
#گاوصندوق‌حیدری

model:صندوق کتابی #قفل‌رمزی

قابل استفاده برای همه سنین برای نگهداری اشیا به صورت مخفی

قیمت: 465.000

@amnboox
09121999470
www.amnbox.com
#گاوصندوق‌حیدری

model:#رینگ‌باکس
قابل نصب در تمامی خودروهایی که زاپاس در داخل صندوق عقب مستقر شده است
این محصول در دو اندازه جهت استفاده در رینگها تولید میشود

قیمت سایز ١٤-١٦ :595.000
قیمت سایز ۱۷-١٩ :795.000

@amnboox
09121999470
www.amnbox.com
مدل؛ 620Kk_S_ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت
#مصرف خانگی،اداری،مغازه(جاداری‌برای پوشه وA4)

قیمت:1/895/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 620KRM_S_ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت
#مصرف خانگی،اداری،مغازه(جاداری‌برای پوشه وA4)

قیمت بارمز مکانیکی؛ 2/695/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 620KRD_S_ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت
#مصرف خانگی،اداری،مغازه(جاداری‌برای پوشه وA4)

قیمت‌با رمزدیجیتالی؛ 3/445/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 720Kk_S_‌ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت
#مصرف‌ خانگی،اداری،مغازه،مخصوص‌زوم‌کن و کلاسور و پرونده.

قیمت:2/350/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 720KRM_S_‌ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت
#مصرف‌ خانگی،اداری،مغازه،مخصوص‌زوم‌کن و کلاسور و پرونده.

قیمت‌با رمزمکانیکی:2/925/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 720KRD_S_‌ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت
#مصرف‌ خانگی،اداری،مغازه،مخصوص‌زوم‌کن و کلاسور و پرونده.

قیمت‌با رمزدیجیتالی:3/675/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 1020KRM_S _ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف‌ خانگی،مغازه،کارگاهها،نظامی،اداری‌،و..

قیمت بارمز‌مکانیکی؛ 2/390/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 1020KRD_S _ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف‌ خانگی،مغازه،کارگاهها،نظامی،اداری‌،و..

قیمت بارمز‌دیجیتالی؛ 3/240/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ ۱۰۲۰DKk_S_ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف خانگی،اداره،مغازه،املاک،و...

قیمت: 1/990/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ ۱۰۲۰DKRM_S_ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف خانگی،اداره،مغازه،املاک،و...

قیمت‌با رمزمکانیکی؛ 2/885/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ ۱۰۲۰DKRD_S_ #ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف خانگی،اداره،مغازه،املاک،و...

قیمت‌با رمزدیجیتالی؛ 3/640/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 1200DKk_S_

#‌ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف: اداری،املاک،دفاتر،نمایشگاه،مغازه،و...

قیمت: 2/700/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 1200DKRM_S

#‌ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف: اداری،املاک،دفاتر،نمایشگاه،مغازه،و...

قیمت‌با رمزمکانیکی؛ 3/510/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 1200DKRD_S

#‌ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف: اداری،املاک،دفاتر،نمایشگاه،مغازه،و...

قیمت‌با رمزدیجیتالی؛ 4/310/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 1200Kk_S

#‌ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف: اداری،املاک،دفاتر،نمایشگاه،مغازه،و...

قیمت: 2/715/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 1200KRM_S

#‌ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف: اداری،املاک،دفاتر،نمایشگاه،مغازه،و...

قیمت: 3/690/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039
مدل؛ 1200KRD_S

#‌ایران‌کاوه‌ضدسرقت
#گاوصندوق‌حیدری
نسوز و ضدسرقت

#مصرف: اداری،املاک،دفاتر،نمایشگاه،مغازه،و...

قیمت: 4/510/000

@amnboox
amnbox.com
09121999470
021.66264039