قطعات,تجهیزات مجاز سلاح شکاری صیاد
856 subscribers
663 photos
15 videos
353 links
پاسخ دهی فوری در ؛واتس اپ فروشگاه ؛ روی لینک زیر کلیک کنید
👇👇
https://wa.me/message/EV7BKNVZBFJAG1

وبسایت فروشگاه ؛
👇
https://www.sayad.ir
آموزش های رایگان در اینستاگرام
👇
https://www.instagram.com/sayad_iran/
Download Telegram
پیستون گاز پنج تیر
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰410000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

پیستون گاز اسلحه پنج تیر ترکیه
این مدل پیستون گاز که به اورینگ فنری مستطیل شکل مجهز است بر روی اسلحه پنج تیر کرال ساخت ترکیه قابل نصب است.

فابریک اسلحه پنج تیر پران، نیم خودکار کرال ساخت ترکیه.

 

 

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=3786

مهره سر خشاب
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰210000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

مهره سر خشاب پنج تیر
این مهره برروی سر خشاب اسلحه پنج تیر ساخت کشور ترکیه قابل نصب است..

 

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=4117

ماحک یا قفلک 5تیر نیم خودکار
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰295000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

ماحک یا قفلک 5تیر نیم خودکار
ماحک فابریک 5تیر نیم خودکار ترکیه پران کرال، اسکار ،سناتور، مگنوم وغیره..

 

قبل از خرید این قطعه به شرایط زیر توجه کنید:

1.شباهت قطعه در عکس با قطعه مورد نیاز شما.

3.اکثر قطعات هنگام نصب بر روی سلاح احتیاج به مقداری حرفه نصب دارند. که علت آن متنوع بودن مدل سلاح و شرکت سازنده است  و به همین دلیل شرکت سازنده قطعات،  قطعه را از حد استاندارد بزرگتر می سازد . تا بتوان روی همه سلاح ها آب بندی و نصب نمود.

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=3053

چکاننده 2 پین نامبروان فلزی
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰2120000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

چکاننده اسلحه پنج تیر نیم خودکار 2پین نامبر وان ساخت ترکیه
این چکاننده بر روی سلاح نیم خودکار مدل نامبروان ساخت کشور ترکیه قابل نصب است قبضه سلاح میبایست جای 2پین برای چکاننده داشته باشد تا نصب شود.
همچنین سیستم این چکاننده ارتقا پیدا کرده است وعملکرد آن نسبت به چکاننده فابریک سلاح کمی متفاوت میباشد.

قبل از خرید این قطعه به شرایط زیر توجه کنید:
1.شباهت قطعه در عکس با قطعه مورد نیاز شما.
2.اکثر قطعات هنگام نصب بر روی سلاح احتیاج به مقداری حرفه نصب دارند. که علت آن متنوع بودن مدل سلاح و شرکت سازنده است  و به همین دلیل شرکت سازنده قطعات،  قطعه را از حد استاندارد بزرگتر می سازد. تا بتوان روی همه سلاح ها آب بندی و نصب نمود.

 

 

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=5249

چکاننده 2 پین نامبروان فلزی
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰2120000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

چکاننده اسلحه پنج تیر نیم خودکار 2پین نامبر وان ساخت ترکیه
این چکاننده بر روی سلاح نیم خودکار مدل نامبروان ساخت کشور ترکیه قابل نصب است قبضه سلاح میبایست جای 2پین برای چکاننده داشته باشد تا نصب شود.
همچنین سیستم این چکاننده ارتقا پیدا کرده است وعملکرد آن نسبت به چکاننده فابریک سلاح کمی متفاوت میباشد.

قبل از خرید این قطعه به شرایط زیر توجه کنید:
1.شباهت قطعه در عکس با قطعه مورد نیاز شما.
2.اکثر قطعات هنگام نصب بر روی سلاح احتیاج به مقداری حرفه نصب دارند. که علت آن متنوع بودن مدل سلاح و شرکت سازنده است  و به همین دلیل شرکت سازنده قطعات،  قطعه را از حد استاندارد بزرگتر می سازد. تا بتوان روی همه سلاح ها آب بندی و نصب نمود.

 

 

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=5249

مهره سر خشاب
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰210000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

مهره سر خشاب پنج تیر
این مهره برروی سر خشاب اسلحه پنج تیر ساخت کشور ترکیه قابل نصب است..

 

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=4117

قاشقک تک پین
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰190000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

قاشقک(بالا برنده) چکاننده تک پین
این قطعه در چکاننده تک پین اسلحه نیم خودکار قابل نصب است . کار قاشقک بالا برنده یا خوراک دهنده فشنگ از خشاب به لول می باشد.

 

قبل از خرید این قطعه به شرایط زیر توجه کنید:
1.شباهت قطعه در عکس با قطعه مورد نیاز شما..
2.اکثر قطعات هنگام نصب بر روی سلاح احتیاج به مقداری حرفه نصب نیاز دارند..

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=5619

دسته گلنگدن پنج تیر
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰215000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

دسته گلنگدن پنج تیر
این مدل دسته گلنگدن بروی اسلحه پنج تیر ساخت ترکیه قابل نصب است.

جنس :آهن کروم شده.

کشور سازنده : ترکیه

قبل از خرید این قطعه به شرایط زیر توجه کنید:

1.شباهت قطعه در عکس با قطعه مورد نیاز شما..

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=4055

پیش قنداق چوب
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰610000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

پیش قنداق اسلحه نیم خودکار
این نیم قنداق بر روی سلاح های نیم خودکار ساخت کشور ترکیه قابل نصب است.

جنس ساخته شده : چوب

قبل از خرید این قطعه به شرایط زیر توجه کنید:
1.شباهت قطعه در عکس با قطعه مورد نیاز شما.
2.اندازه دقیق درج شده درعکس با قطعه مورد نیاز شما.
اکثر قطعات هنگام نصب بر روی سلاح احتیاج به مقداری حرفه نصب نیاز دارند..

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=5630

پیش قنداق تاکتیکال دستکش
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰590000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

پیش قنداق دستکش
قابل نصب بر روی اسلحه های دستکش ساخت کشور ترکیه بوده و همچنین حالت تاکتیکال بودن آن قابلیت نصب چراغ و لیزر و گریپ را در پیش قنداق فراهم کرده است..

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=5093

حفاظ ماشه دو لول
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰320000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

حفاظ ماشه دو لول 2 ماشه

این حفاظ ماشه از آلیاژ آلمینیوم ساخته شده است و همانطور که در عکس مشاهده می کنید به صورت پیمی بر روی اسلحه قابل نصب است.

برای سوراخ کردن دقیق پین ها حفاظ را در کپ اسلحه خود قرار دهید و مته را از کپ سلاح دریل کنید.

 

قبل از خرید این قطعه به شرایط زیر توجه کنید:
1.شباهت قطعه در عکس با قطعه مورد نیاز شما.
2.اندازه دقیق درج شده درعکس با قطعه مورد نیاز شما.
3.اکثر قطعات هنگام نصب بر روی سلاح احتیاج به مقداری حرفه نصب دارند. که علت آن متنوع بودن مدل سلاح و شرکت سازنده است و به همین دلیل شرکت سازنده قطعات، قطعه را از حد استاندارد بزرگتر می سازد. تا بتوان روی همه سلاح ها آب بندی و نصب نمود.

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=3717

حفاظ ماشه دو لول
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰320000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

حفاظ ماشه دو لول 2 ماشه

این حفاظ ماشه از آلیاژ آلمینیوم ساخته شده است و همانطور که در عکس مشاهده می کنید به صورت پیمی بر روی اسلحه قابل نصب است.

برای سوراخ کردن دقیق پین ها حفاظ را در کپ اسلحه خود قرار دهید و مته را از کپ سلاح دریل کنید.

 

قبل از خرید این قطعه به شرایط زیر توجه کنید:
1.شباهت قطعه در عکس با قطعه مورد نیاز شما.
2.اندازه دقیق درج شده درعکس با قطعه مورد نیاز شما.
3.اکثر قطعات هنگام نصب بر روی سلاح احتیاج به مقداری حرفه نصب دارند. که علت آن متنوع بودن مدل سلاح و شرکت سازنده است و به همین دلیل شرکت سازنده قطعات، قطعه را از حد استاندارد بزرگتر می سازد. تا بتوان روی همه سلاح ها آب بندی و نصب نمود.

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=3717

پیستون گاز 2اورینگ
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰410000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

پیستون گاز 2اورینگ پنج تیر
پیستون دو اورینگ اسلحه نیم خودکار ساخت کشور ترکیه قابل نصب بر روی سلاح های ترکیه..

قبل از خرید این قطعه به شرایط زیر توجه کنید:

1.شباهت قطعه در عکس با قطعه مورد نیاز شما.

2.اکثر قطعات هنگام نصب بر روی سلاح احتیاج به مقداری حرفه نصب دارند. که علت آن متنوع بودن مدل سلاح و شرکت سازنده است  و به همین دلیل شرکت سازنده قطعات،  قطعه را از حد استاندارد بزرگتر می سازد. تا بتوان روی همه سلاح ها آب بندی و نصب نمود.

 

 

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=4076

پین چکاننده تک پین کرالی
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰34000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

پین چکاننده تک پین

پین نگهدارنده چکاننده (ماشه) نیم خودکار و دستکش به کپ اسلحه.قابل نصب روی چکاننده هایی که تک پین ساخت کشور ترکیه هستند .

ساخت کارگاه مجاز صیاد.

طول : 38 میلی متر

قطر: 4/5 میلی متر

 

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=5575

گیره پیش قنداق پنج تیر
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰150000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

گیره پیش قنداق پنج تیر نیم خودکار ترک
گیره یو شکل نیم قنداق اسلحه 5تیر ساخت ترکیه .. این گیره مهار کننده و نگهدارنده نیم قنداق می باشد.

جنس : آهن

کشور سازنده :ترکیه

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=3914

دکمه تخلیه فشنگ
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰680000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

دکمه تخلیه فشنگ اسلحه پنج تیر ترکیه
این دکمه یا بازو در مسیر خشاب قرار میگیرد و قابل نصب بر روی اسلحه پنج تیر نیم خودکار ترکیه می باشد.

قبل از خرید این قطعه به شرایط زیر توجه کنید:
1.شباهت قطعه در عکس با قطعه مورد نیاز شما.
اکثر قطعات هنگام نصب بر روی سلاح احتیاج به مقداری حرفه نصب نیاز دارند..

 

 

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=4103

سوزن دو لول آکار ترکیه
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰780000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

سوزن دو لول آکار ترکیه
2عدد

سوزن 2 لول ترکیه مدل آکار همراه با مهره و فنر .

ساخت کشور ترکیه .

مناسب برای سلاح آکار /شاهین / نخجیر / و سلاح های

مشابه که که سوزن اونها مهره خور هستش .

قیمت به صورت جفت.

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=3159

پیستون گاز پنج تیر
www.sayad.ir
🌟🌟🌟🌟🌟
💰410000تومان

قیمت در حراج

تومان
💬تماس :@alsayadir2
👇🏾توضیحات👇🏾

پیستون گاز اسلحه پنج تیر ترکیه
این مدل پیستون گاز که به اورینگ فنری مستطیل شکل مجهز است بر روی اسلحه پنج تیر کرال ساخت ترکیه قابل نصب است.

فابریک اسلحه پنج تیر پران، نیم خودکار کرال ساخت ترکیه.

 

 

👇خرید مستقیم از وبسایت👇
🖼عکس های بیشتر
برای باز کردن وبسایت فیلتر شکن خود را (خاموش) کنید.🚫VPN🚫

https://sayad.ir/?p=3786

Channel name was changed to «قطعات,تجهیزات مجاز سلاح شکاری»
Channel name was changed to «قطعات,تجهیزات مجاز سلاح شکاری صیاد»