باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ
257 subscribers
119 photos
16 videos
1 file
189 links
مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان
دفتر مرکزی ۰۲۱۸۸۶۹۰۴۵۸

@alpclubir
@alpclubAmozesh
http://alpclub.ir
دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد
Download Telegram
to view and join the conversation
لینک ورود به جلسه در اسکایپ :
https://join.skype.com/aCEhfhrcTOhI
لینک ورود به جلسه در اسکایپ :
https://join.skype.com/aCEhfhrcTOhI
لینک ورود به جلسه در اسکایپ :
https://join.skype.com/aCEhfhrcTOhI