Aliasys
717 subscribers
83 photos
22 videos
2 files
220 links
کانال رسمی شرکت آلیاسیس ارتباط ارائه دهنده راهکارهای:
مراکز داده
امنیت شبکه و اطلاعات
شبکه های محلی و گسترده
ارتباطات یکپارچه
مبتني بر برندهاي مطرح دنيا نظير
CISCO
EMC
JUNIPER
FORTINET
HP

ارتباط با ما
www.aliasys.co
@aliasysertebat
ادمین
@AliasysAdmin
Download Telegram
to view and join the conversation
🌀 پست جدید وبلاگ آلیاسیس - امنیت - در ۵ دقیقه بخوانید.
- پنج مزیت کاربردی اتوماسیون امنیتی | #SOAR چیست؟

🔹️ مخفف عبارت Security Orchestration, Automation and Response به معنای هماهنگ‌سازی، خودکارسازی و واکنش‌گرایی در امنیت سایبری است.

🔹️ همچنین SOAR به سازمان ها کمک می‌کند که بتوانند از منابع مختلف، داده‌هایی را در رابطه با تهدیدات امنیتی جمع‌آوری کند و بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی، در برابر تهدیدات امنیتی سطح پایین واکنش مناسب نشان دهد.

🔷️ پنج مزیت اجرای اتوماسیون امنیتی با استفاده از SOAR
🔹️تقویت و بهبود پاسخ به رویدادها با هوش تهدیدی
🔹️افزایش کارآیی با معیارهای خودکارسازی شده و تهیه‌ی گزارش
🔹️رفع فعالانه‌ی هشدارهای امنیتی
🔹️ و ...

🔗از لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۵ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/dZrrw3r

#پیشنهاد_آلیاسیس : با توجه به اینکه SOAR را می‌توان نسل جدیدی از راهکارهای SOC و CSIRT دانست و با در نظر داشتن نیازمندی‌ها و پیش‌نیازهای هر سامان برای پیاده‌سازی آن، توصیه می‌شود تا سازمان‌ها برای پیاده‌سازی آن اقدامات لازم را انجام دهند و در راستای آن گام بردارند.

🌏 ALIASYS.CO
🔴 بحران تراشه در دنیا
(مطلبی از فصلنامه تخصصی شرکت آلیاسیس ارتباط)

🔹️ هوشـمندتر شـدن زندگـی مـا در میـان مزایای بسـیار خـود، برخـی مشـکالت پیشبینـی نشـده را بـه همـراه دارد، یکی از این معضلات بحـران کمبـود تراشـه است کـه شـاید ایـن روزهـا به گوش شما هم خورده باشـد.

🔹️ ایـن بحـران کـه از چنـد مـاه پیـش بـه وضـوح روی بازارهـای مختلـف وابسـته بـه تراشـه سـایه انداختـه، ایـن روزهـا در بدتریـن شـرایط خـود قـرار دارد و مهمتریـن خروجـی آن کمبـود تجهیـزات و افزایش قیمتهای ناشی از آن است.

🔹️ شـرکت‌های متعـددی در دنیـای سـخت‌افزار اقـدام بـه تولیـد تراشـه در سـطوح مختلـف می‌کننـد. از TSMC و سامسـونگ بـه عنـوان پیشـرفته‌ترین شـرکت‌های تولیدکننـده تراشـه گرفتـه تـا شـرکت‌های کوچک‌‎تـر و بـا فناوری‌هـا و زمینه‌هـای تخصصی، این‌روزها همـه درگیـر یـک مشـکل واحـد هسـتند و آن بحـران درخواسـت بـالا و تـوان انـدک تولیـد تراشه است.

🔗 از طریق لینک زیر متن کامل مطلب فوق را در ۲ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/ghb8_qR

فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات - شماره ۱۲ - تابستان ۱۴۰۰ - صفحه ۵۰

🌏 ALIASYS.CO
🌀 پست جدید وبلاگ آلیاسیس - شبکه - در ۴ دقیقه بخوانید.
چرا یک مرکز عملیات امنیتی (SOC) برای فناوری‌های مدرن ضروری است؟

🔹️ افزایش تهدیدهای مختلف رایانه‌ای باعث تقویت فشارهای نظارتی مثل مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها شده است.

🔹️ همین موضوع منجر به تلاش سازمان‌ها برای بهبود امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و در نتیجه آشنایی با مرکز عملیات امنیتی شد.

🔹️ سرویس‌هایی که مرکز عملیات امنیتی ارائه می‌دهد شامل ارزیابی آسیب‌پذیری، مدیریت تنظیمات و پیکربندی سیستم‌ها، مدیریت و پاسخگویی به رخدادها و تداوم فعالیت سازمان در صورت وقوع حملات است.

#پیشنهاد_آلیاسیس: واضح است که داشتن یک مرکز عملیات امنیتی (SOC) با نظارت مستمر بر تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها و داده‌ها، تشخیص حوادث امنیتی را بهبود می‌بخشد.

🔹️ با اینکه راه‌اندازی چنین مرکزی می‌تواند پیچیده و پرهزینه باشد اما وجودش برای ایجاد امنیت سایبری در هر سازمانی ضروری است.

🔗 از طریق لینک زیرمتن کامل بلاگ فوق را در ۴ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/dhkjsrN8

🌏 ALIASYS.CO
🌀 پست جدید وبلاگ آلیاسیس – شبکه – در ۲ قسمت بخوانید.
عنوان : VMware vSAN چیست؟ ویژگی ها و مزایای آن

🔹️ مجازی سازی سنگ بنای زیرساخت فناوری اطلاعات سازمانی امروز است.

🔹️ شبکه ذخیره‌سازی مجازی (VSAN) نوعی معماری مدیریت ذخیره‌سازی تعریف شده توسط نرم افزار است و دارای مزایای بسیار زیادی از جمله افزایش انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری است.

🔷️ همان‌طور که می‌دانیم VMware vSAN یک ابزار ذخیره‌سازی است که به صورت نرم‌افزاری تعریف می‌شود و به کمک hyperware VMware ESXi مورد استفاده قرار می‌گیرد.

🔹️ معماری VMware vSAN از معماری ذخیره‌سازی مبتنی بر شی استفاده می‌کند که در این روش‌ها هر شی یک بلوک از داده‌ها را در ماشین مجازی (VM) نشان می‌دهد.

🔹️ وظیفه مدیریت VMware vSAN با vSphere است و می‌توان از نوع تمام فلش یا ترکیبی برای این کار استفاده کرد. لازم به ذکر است که VMware vSAN پیچیدگی‌های ابزارهای سخت‌افزاری را کاهش داده و کمک می‌کند که معماری مدیریت ذخیره‌سازی به صورت نرم‌افزاری پیاده شود.

🔗 همچنین می‌توانید از طریق لینک‌های زیر بلاگ کامل‌تری را درباره VMware vSAN در ۲ قسمت بخوانید.
قسمت اول : VMware vSAN چیست؟ ساختار و اجزای آن
https://lnkd.in/dkJhQUf
4 minutes reading

قسمت دوم VMware vSAN چیست؟ ویژگی ها و مزایای آن
https://lnkd.in/dMp2hKCQ
3 minutes reading

🌏ALIASYS.CO
🌀 نسل‌های جدید زیرساخت شبکه
مطلبی از فصلنامه تخصصی شرکت آلیاسیس ارتباط

🔹️ سيسكو هميشه براي تغييرات چيزي در چنته دارد و مجموعه‌اي از راه‌كارها، معماري، سخت‌افزار و نرم‌افزار را به صورت يكپارچه ارائه مي‌كند.

🔹️ نرم‌افزارها به نيروي حياتي كسب‌وكارها تبديل شده‌اند؛ بازوي توانمند مديرعامل براي پشتيباني از خدمات و محصولات جديد، مديريت اداره و نظارت، كاهش خطرها و تهديدها.

🔹️ مراكزداده نسل بعدي بايد براساس اين قابليت‌ها تعريف شوند تا بتوانند با سرعت بيش‌تر و هزينه كم‌تر به نرم‌افزارهاي كاربردي سرويس بدهند و كسب‌وكارها را به جلو هدايت كنند.

🔷️🔹️در این پست به اقدامات اخیر شرکت بزرگ سیسکو در حوزه شبکه و امنیت داده اشاره داریم.

#پیشنهاد_آلیاسیس : از طریق لینک زیر متن کامل مطلب فوق را در ۳ دقیقه بخوانید👇
https://lnkd.in/ghb8_qR

🔗 فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات - شماره ۱۲ - تابستان ۱۴۰۰ - صفحه ۳۹

🌏 ALIASYS.CO
🌀 پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۷ دقیقه بخوانید.
عنوان : مرکز عملیات شبکه #NOC چیست؟

🔹️مرکز عملیات شبکه NOC یا ( Network Operations Center) به محلی اطلاق می گردد که مانیتورینگ و مدیریت شبکه های کامپیوتری در این محل انجام می شود.

🔹️اولین مرکز ایجاد شده به عنوان مانیتورینگ در دهه سال ۱۹۶۰ میلادی پیاده سازی گردید، در سال ۱۹۶۲ ابتدایی ترین مرکز به عنوان Network control Center معرفی گردید که با استفاده از صفحه نمایش قادر به کار نمودن وضعیت سوییچ ها و مسیرهای انتقال شرکت ای تی اند تی که ابداع کننده راهکار #NCC بود انجام شد و در سال ۱۹۷۷ سرانجام NOC راه اندازی و پیاده سازی گردید.

🔹️مرکز عملیات شبکه یک گروه کاملاً متخصص از مهندسان #IT را تشکیل می‌دهد که نظارت، مدیریت و عیب‌یابی شبکه کامپیوتری و زیرساخت‌های مخابراتی را برعهده دارد.

#پیشنهاد_آلیاسیس: دسترسی به تیم NOC یک مزیت منحصر به فرد برای هر کسب‌وکار است.

🔗از لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۷ دقیقه بخوانید👇

https://lnkd.in/dH-wVdeP

شرکت آلیاسیس ارتباط توانایی ارائه پیشنهادات مرتبط به همراه راهکارهاي نوین ودر نهایت طراحی و پياده‌سازي مراکز NOC کنترل شبکه را بر اساس استاندارد‌های رایج دارا مي باشد.

🌏 ALIASYS.CO
🌀 پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۴ دقیقه بخوانید.
عنوان : نرم‌افزار VMware vRealize Suite یک راه حل مناسب برای مدیریت فضاهای Multi-cloud

🔹️ نرم‌افزار #VMware_vRealize_Suite پلتفرمی است که برای کمک به مدیران فناوری اطلاعات در ایجاد و مدیریت فضاهای ابری ناهمگن و ترکیبی طراحی شده است.

🔹️ ابر (Cloud‌) های ترکیبی مزایای زیادی دارند ولی همزمان چالش برانگیز هم هستند. یکی از این چالش‌ها، چالش #مدیریتی است.

🔹️ برنامه VMware vRealize Suite کمک می‌کند که تا بتوانیم سرویس‌های فناوری اطلاعات را روی Cloud‌ های شخصی و عمومی و ترکیبی مدیریت کنیم.

🔹️ مدیریت عملیات vRealize به صورت خوشه‌ای طراحی شده است و هر خوشه شامل یک گره اصلی، یک گره ماکت برای بالا بردن میزان دسترسی، گره‌های داده و گره‌های گردآوری از راه دور است که به جز گره اصلی، باقی گره‌ها اختیاری هستند.

🔗از لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۴ دقیقه بخوانید👇
https://lnkd.in/dVxj8G4Q

🌏 ALIASYS.CO
🌀پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۵ دقیقه بخوانید.
✔️ اتوماسیون امنیتی سایبری : منفعت یا تهدید ؟

🔹️ با افزایش روزافزون هشدارها و تهدیدهایی که سازمان‌های امنیت سایبری با آن روبرو هستند، برخورد تیم‌ها و تحلیل‌گران SecOps با هر یک از آن‌ها بسیار سخت می‌شود. به همین دلیل است که اتوماسیون نقش مهمی در امنیت سایبری مدرن دارد.

🔷️ اتوماسیون در امنیت سایبری مزیتی است که بسیاری از #SOC‌ها به آن متکی هستند.

🔹️ اتوماسیون به SOC اجازه می‌دهد تا بسیاری از کارهای وقت‌گیر و تکراری را خودکار کرده و مطمئن شوند که بدون نیاز به کمک انسانی اجرا می‌شوند. با این کار به #SecOps و تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد تا در مقابله با دیگر تهدیدات مقابله بهتری داشته باشند.

#پیشنهاد_آلیاسیس: اتوماسیون امنیتی، فرایند گردش کار را قادر می‌سازد تا غنی‌سازی داده‌ها، اطلاع‌رسانی، مهار و اقدامات سفارشی را بر اساس تصمیم‌گیری منطقی انجام دهد.

🔗از لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۵ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/dah99hix

🌍 ALIASYS.CO
🌀 پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۵ دقیقه بخوانید.
عنوان : راهکار امن SD-WAN و چالش امنیت سازمان‌های خدماتی

🔹️ سازمان‌های خدماتی مشتاق هستند از راه‌حل #SD-WAN که مناسب‌‎ترین نیازهای استقرار انعطاف‎‌پذیرشان است، استفاده کنند.

🔹️ این کار شامل راه حلی بود که اتصال و امنیت را از طریق رابط مدیریت متمرکز، آگاهی از برنامه همراه با بازرسی #SSL با سرعت بالا و امنیت شکست محلی برای دسترسی مستقیم به فضای ابری از هر دفتر شعبه، ترکیب‌ می‌کرد.

#پیشنهاد_آلیاسیس : برای بهبود تجربه کاربر و ساده‌‏سازی عملیات در حاشیه #WAN با راه‏‌حل امن Fortinet SD-WAN، از یک رویکرد امنیت محور برای #شبکه استفاده کنید.

🔗لازم به ذکر است که از لینک زیر می‌توانید متن کامل بلاگ فوق را در ۵ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/dkjsKk6m

🌏 ALIASYS.CO
🌀 پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۵ دقیقه بخوانید.
عنوان : تحویل برنامه مجازی (vADC) یا تحویل برنامه فیزیکی (pADC): کدام را انتخاب کنیم؟‌

🔹️ تا به امروز، #vADCها عموما به عنوان جایگزین pADCها در دیتا‌سنترها در نظر گرفته شده‌‎اند، اما متاسفانه استراتژی جایگزینی، هیچ راه‌‎حل جدید یا مزایای واقعی بیشتری از کاهش سخت افزار ارائه نکرده است.

🔹️ در برخی موارد، استقرار vADC در واقع ممکن است برای ADN مضر باشد. بسیاری از vADCهای first to market دارای ویژگی‏‌های کمتری برای ارائه برنامه به همتایان pADC خود هستند – یعنی آن‎‌ها کمی بیشتر از متعادل‌کننده‌‎های ‏بار نرم‌‎افزاری ساده هستند.

#پیشنهاد_آلیاسیس: اگرچه vADCها می‏‌توانند به کاهش هزینه‏‌ها کمک کنند، اما این میزان هزینه‌ای که صرفه‌جویی می‎‌شود ممکن است ارزش این را نداشته باشد که عملکردتان را فدا کنید.

🔗از لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۵ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/dkj2DzPS

🌍 ALIASY.CO
🌀پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۵ دقیقه بخوانید.
عنوان : #SAN در مقابل #NAS : راهنمای جامع برای آشنایی با این دو سیستم ذخیره‌سازی

🔹️ سرورSAN در مقابل سرور NAS سوالی همیشگی است.

🔷️سرور SAN :
🔹️ در سطح ابتدایی، #Storage_Area_Network یک شبکه ذخیره‌سازی است که فقط برای انتقال تکه‌های بزرگ داده به آرایه‌های دیسک‌های بزرگ ساخته شده است.
🔹️ ‌سرورهای SAN پیچیده‌‎تر از این هستند، اما به‌طور کلی از سه «لایه» برای ایجاد سیستم تشکیل شده‌اند.

🔷️سرور NAS :
🔹️ ذخیره‌‎سازی متصل به شبکه یا Network-Attached Storage، سروری است که در آن حافظه داخلی وجود دارد.
🔹️ اساسا لایه میزبان و لایه ذخیره‌سازی در یک باکس یکسان ساخته شده‌‎اند.

🔷️تفاوت‌های بی‎‌شماری بین SAN و NAS وجود دارد.
🔹 در این بلاگ فقط در مورد ۳ تفاوت عمده صحبت شده است که به عنوان فردی که رایانه‌‎ای را به شبکه متصل می‌کند، احتمالا با آن‌ها مواجه خواهید شد.

🔗از لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۵ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/dWzG3cej

🌍 ALIASYS.CO
🌀 پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۴ دقیقه بخوانید.
عنوان : آیا ACI Multi-Site راه حل مناسبی برای بازسازی مرکز داده است؟

🔹️ آیا ACI و ACI Multi-Site راه حل مناسبی برای بازسازی مرکز داده شما است؟ برای پاسخ به این سوال باید از آزمایش‌های تخصصی ACI Multi-Site استفاده کنیم؛ با این کار می‌توان تعیین کرد که آیا معماری Spine/Leaf برای نیازهای سازمانی شما گزینه مناسبی به حساب می‌آید یا خیر؟

🔹️ از سوی دیگر، پیش‌نیازهای فنی مورد نیاز برای تازه‌سازی مرکز داده #Brownfield یا #Greenfield هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

#پیشنهاد_آلیاسیس : ACI Multi-Site بخشی از چشم‌انداز ACI Anywhere سیسکو است که به شما امکان می‌دهد یک سیاست امنیتی و اتصال واحد با یک پنجره مدیریتی برای همه محیط‌های Multi cloud را فراهم کنید.‌

🔗 از طریق لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۴ دقیقه بخوانید
‌ ‌https://lnkd.in/de4Fnm5D

🌏 ALIASYS.CO
🌀 پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۵ دقیقه بخوانید.
عنوان : دستیابی به تعادل ایده‌آل با VMware NSX Advanced Load Balancer

🔹️ زیرساخت‌های قدیمی توانایی ارائه ایمن و قابل اطمینان برنامه‌ها را ندارند؛ به ویژه اینکه امروزه به انعطاف‌پذیری و چابکی بیشتر از همیشه نیاز است.

🔹️ شرکت‌های مدرن به یک راه‌حل #Multi cloud سریع نیاز دارند که استفاده از آن آسان باشد و تحویل برنامه را در محیط‌های داخلی و ابری تسهیل کند.

🔷️ راه‌حل ارائه شده برای دستیابی به تعادل ایده‌آل با VMware NSX Advanced Load Balancer است که پیش‌تر Avi Networks نامیده شده است و عملیات تعادل بار بدون درز را برای برنامه‌های مدرن، بومی و ابری ارائه می‌دهد.

#پیشنهاد_آلیاسیس : نظارت بهتر و جامع‌تر همراه با رابط کاربری بصری‌تری که ارائه شده است، امکان شناسایی و عیب‌یابی فعالانه مسائل و همچنین بهبود سریع‌تر و قطعی خرابی را فراهم می‌آورد.

🔗 از طریق لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۵ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/dEBDZKa4

🌏 ALIASYS.CO
📘 سیزدهمین شماره مجله فناوری اطلاعات و ارتباطات آلیاسیس منتشر شد.

🚩 Information# & Technology# Journal No.13

مطالب برگزیده این شماره:
- HPE فرزند خلف HP
- یک راه حل خوب برای مدیریت Multi-Cloud با VMware vRealize Suite
- زنجیره رویایی بلاکچین
- تکنولوژی هایی که به کمک بخش سلامت آمدند
- حال خوب تو روزای بد با اپلیکیشن‌ها
- بدافزار خطرناک #XLoader
و …

دانلود مستقیم فایل PDF 🔻
https://b2n.ir/e30322

🌏 ALIASYS.CO
🌀پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۶ دقیقه بخوانید.
عنوان : آشنایی با Oracle Real Application و مزایای آن

🔹️ پیش از هر چیز بهتر است تفاوت یک پایگاه داده معمولی با Oracle_Real# #Application_Clusters را بدانیم. بر خلاف یک پایگاه داده معمولی Oracle، که کل پایگاه داده یک عنصر واحد است، Oracle Real Application Clusters به چندین منبع مختلف اجازه می‌دهند تا به یک پایگاه داده واحد دسترسی داشته باشند.

🔷️‌ ‌مزایای Real Application Clusters:
🔹️‌ ‌هزینه پایین مالکیت
🔹️‌ ‌مقیاس‌پذیری گسترده
🔹️ دسترسی بالا
🔹️ مدیریت Buffer Cache
🔹️ و ...

#پیشنهاد_آلیاسیس : بدون شک Oracle Real Application یکی از راهکارهایی است که ضمن تامین نیازهای سازمانی، با فراهم کردن دسترسی‌پذیری بالا و مزایای دیگری که به همراه دارد، باعث بهبود چشم‌گیر تجربه کاربران و عملکرد سازمانی خواهد شد.

🔗 از طریق لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۶ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/gaDsCZkJ

🌏 ALIASYS.CO
🌀 عنوان : #SD_WAN و #MPLS بررسی شباهت‌ها، تفاوت‌ها و مزایا

🔹️ اگر می‌خواهید ارتباط بین نقاط پایانی متعدد و ارائه‌دهندگان ابری را ساده کنید، SD-WAN یک راه حل اثبات شده و مقرون به صرفه است.

🔹️ اگر ثبات، قابلیت اطمینان و سادگی چیزی است که دنبال آن هستید، MPLS به تنهایی ممکن است گزینه بهتری برای شما باشد. اما اگر نیازهای شبکه وسیع‌تر یا پیچیده‌تری دارید، در واقع می‌توانید از MPLS به همراه SD-WAN برای ایجاد یک طرح #WAN ترکیبی استفاده کنید.

🔹️ مزایای مسیریابی SD-WAN با آگاهی از برنامه می‌تواند اطمینان حاصل کند که ترافیک حیاتی مانند پروتکل Voice over Internet (VoIP) از طریق سیستم حمل و نقل MPLS قابل اعتماد شما هدایت شده و ترافیک غیر بحرانی از طریق حمل و نقل اینترنتی هدایت شود.

#پیشنهاد_آلیاسیس: استفاده از MPLS و SD-WAN در کنار هم یک راه عالی برای ایجاد پایه و اساس برای سازمان شما است.

🔗 از طریق لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۶ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/djJVfV4J

🌏 ALIASYS.CO
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌀فناوری #FortiXDR : تشخیص و پاسخ گسترده
شرکت آلیاسیس ارتباط 🎥


🔹️ فناوری #FortiXDR برای تجزیه و تحلیل و برقراری رابطه بین تهدیدهای امنیتی از اطلاعات پراکنده‌ی امنیتی که در محیط سکیوریتی فابریک فورتی‌نت به اشتراک گذاشته شده‌اند بهره می‌برد. چون این سیستم می‌تواند اطلاعات را از میان وسیع‌ترین طیف محصولات جمع‌آوری کند از سنجش از دورهای مرتبط با کشف تهدید امنیتی بیشتری می‌توان برای یافتن تهدید حاضر استفاده کرد.


🔹️ همچنین #FortiXDR نخستین راه‌حل #XDR است که هوش مصنوعی را برای رسیدگی به تهدیدهای کشف شده بکار می‌بندد، در حالیکه تمام راه‌حل‌های XDR موجود در بازار این بخش را به متخصص تحلیل امنیتی می‌سپارند که خود اینکار سرعت را پایین آورده و خطای انسانی هم در چنین سیستم‌هایی ناگزیر است.


🔷️ استفاده‌کننده‌های اولیه‌ی این محصول گزارش داده‌اند FortiXDR می‌تواند بطور میانگین هشدارهای امنیتی نیازمند رسیدگی را 77 درصد یا بیشتر کاهش دهد.
شرکت #HPE فزرند خلف #HP
مطلبی از فصلنامه تخصصی شرکت آلیاسیس ارتباط

🔹️ کمپانی پرآوازه و چندملیتی hp تقریبا در تمامی کشورهای جهان دارای دفتر است و به‌طور مستقیم فعالیت می‌کند.

🔹️ امروز بزرگترین تولیدکننده لب‌تاپ و پرینتر در دنیا محصوب می‌شود و همچنین یکی از شرکت‌های پیشرو در ساخت و تولید چابگرهای رنگی، سیاه و سفید است که در ایران نیز از محبوبیت بسیاری برخوردار است.

🔷️ کاهش سهم فروش بازار در بخش رایانه‌های شخصی و پرینتر و همینطور وابستگی بخش‌های مختلف به یک ساختار سازمانی غیر مستقیم، یکی از دلایل جداسازی بخش خدمات شرکتی و سازمانی این شرکت و تاسیس شرکت جدیدی تحت عنوان hpe بود.

🔹️ شرکت hpe علاوه بر تولید سوئیچ‌های flex در دیتاسنتر‌های بزرگ برای شرکت‌های کوچک نیز سوئیچ تولید کرده است.

#پیشنهاد_آلیاسیس : از طریق لینک زیر متن کامل مطلب فوق را در ۳ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/d2tYmkDG

🔗 فصلنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات - شماره ۱۳ - پاییز ۱۴۰۰ - صفحه ۶

🌏 ALIASYS.CO
پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۴ دقیقه بخوانید.
عنوان : Software Load Balancer (SLB) برای #SDN چیست؟

🔹️ ارائه‌دهندگان خدمات ابری (CSP) و شرکت‌هایی که از شبکه تعریف شده با نرم‌افزار (SDN) استفاده می‌کنند، می‌توانند از #Software_Load_Balancer یا به اختصار SLB برای ایجاد تعادل بار نرم‌افزاری به‌منظور توزیع یکنواخت ترافیک شبکه بین همه منابع استفاده کنند.


🔹️ با استفاده از Software Load Balancer، می‌توانید قابلیت‌های متعادل‌کننده بار را با استفاده از ماشین‌های مجازی SLB در سرورهای محاسباتی Hyper-V مورد استفاده افزایش دهید. به همین منظور، Software Load Balancer از ایجاد و حذف سریع نقاط پایانی متعادل‌کننده بار برای عملیات #CSP پشتیبانی می‌کند.

🔷️ مزایا و ویژگی‌های Software Load Balancer :
🔹️ یک SLB می‌تواند چندین منبع را اداره کند.
🔹️ داده‌های نظارت بر سلامت در اختیار نهادهای مدیریتی است.
🔹️ خدمات تعادل بار لایه ۴ را برای ترافیک TCP/UDP ارائه می‌دهد.
🔹️ از SLB در شبکه مبتنی بر مجازی‌سازی شبکه Hyper-V استفاده می‌شود.
🔹️ یک ماژول SLB Manager Controller Network فعال می‌تواند از هشت #MUX پشتیبانی کند.

🔗 از طریق لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۴ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/dF7XRe-T

🌏 WWW.ALIASYS.CO
پست جدید وبلاگ آلیاسیس ارتباط - در ۶ دقیقه بخوانید.
‌ عنوان : تفاوت #SOC و #NOC در چیست؟

🔹️ مرکز عملیات امنیتی (SOC) و مرکز عملیات شبکه (NOC) دو اصطلاح هستند که در بسیاری موارد با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. در حالی که هم SOC و هم NOC با ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت شده برای رفع مشکلات مربوط به فناوری اطلاعات کار می‌کنند، SOC از نظر ارائه تخصصی‌تر از NOC است.

🔷️ ️ تفاوت‌های NOC و SOC در نگاه اول چندان واضح نیستند. NOC شامل یک تیم فناوری اطلاعات می‌شود که ارائه خدمات جامعی به منظور حفاظت از شبکه را به عهده دارد. در واقع تمرکز اصلی NOC روی شبکه و نظارت اختصاصی بر آن است.

🔹️ از سوی دیگر هدف اصلی SOC حفظ امنیت و تعیین واکنش مناسب به هرگونه حملات سایبری است. شرایط انتخاب بین NOC و SOC در همه شرایط یکسان نیست و بسته به نوع کسب و کار و نیازهای آن، یکی از این دو گزینه انتخاب بهتری است.

🔗 از طریق لینک زیر متن کامل بلاگ فوق را در ۶ دقیقه بخوانید
https://lnkd.in/di6GFMQj

🌏 ALIASYS.CO