تجهیزات فروشگاهی عالی صنعت
199 members
264 photos
1 video
66 links
🛒 تولیدکننده تجهیزات فروشگاهی و یخچال فریزرهای پرده هوا 🛒
آدرس:شهریار ،صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت بلوارفروردین نبش خیابان هفتم غربی پلاک۱۰۱
👉www.aleesanat.com
👉https://t.me/aleesanat
👉https://instagram/aleesant
Download Telegram
to view and join the conversation
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #سعادت آباد
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #سعادت آباد
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #سعادت آباد
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #سعادت آباد
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #سعادت آباد
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای کامبای
✔️واقع در #فردیس کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای کامبای
✔️واقع در #فردیس کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای کامبای
✔️واقع در #فردیس کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای کامبای
✔️واقع در #فردیس کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای کامبای
✔️واقع در #فردیس کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای کامبای
✔️واقع در #فردیس کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️تجهيزات #فروشگاهي عالي صنعت
✔️فروشگاه #زنجیره ای هایپراستار
✔️واقع در #کرج
🔹کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
✔️سیزدهمین #نمایشگاه بین المللی #کالا، #خدمات ، #تجهیزات #فروشگاهی و فروشگاه های #زنجیره ای از شما دعوت میگردد تا از جدیدترین دستاوردها و محصولات شرکت #سرما تجهیز عالی صنعت نوین در سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای بازدید فرمائید.

✔️زمان : 14 الی 17دی ماه 1398
✔️مکان : محل دائمی #نمایشگاه بین المللی تهران #سالن ۳۸ – غرفه شرکت #سرما تجهیز عالی صنعت نوین
🆔 @aleesanat
🌐 www.aleesanat.com
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 19 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 10 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.