عتبات کلمات
678 subscribers
30 photos
2 videos
25 links
بسكه‌ دايم‌ حبّ اهل‌ بيت‌ دست ‌آويز ماست
در پی تسبيح‌ خاك‌ كربلا افتاده‌ایم ...

#فانی_كشميری

🔍اشعار کهن ، معاصر


http://t.me/HidenChat_Bot?start=113357248
🕊 سخن بگو و بفرما 👆🏻🧕🏻
Download Telegram
هر لوحِ مزاری زِ مقیمان دلِ خاک
دستی‌ست به سویت که بیا جای تو اینجاست
#واعظ_قزوینی
#صلی‌الله‌علیک‌یااباعبدالله
شَوَم فدای جمالی که گر هزاران سال
کُنم نظاره هنوز آرزو بجا باشد ...

#امیرخسرودهلوی
خانۀ صد آرزو ، یعنی دلِ محزون ما ...
دورم کُن از هر آنچه به غیر از تو در من است
تنها تو رفته‌رفته به خود می‌رسانی‌ام ...
#سیدحمیدرضابرقعی
دستم از تنگیِ دل وقف گریبان شده است
یاد آن روز که در گردن جانانم بود ....
#حزین_لاهیجی
کردم سؤال بوسه اشارت به غمزه گفت:
ما بنده‌ایم غمزهٔ حاضر جواب را ...
#ابن‌حسام‌خوسفی
ای زلفِ یار ، این قَدَر از ما کناره چیست؟
ما دل‌شکسته‌ایم و تو هم دل‌شکسته‌ای
#صائب_تبریزی
زندگانی بلوغ بی‌یاری‌ست
‏رفته‌رفته غریب خواهی شد
#محمد_سهرابی
از بس رمیده است زِ همصحبتان دلم
بیرون رَوَم زِ خود چو شد آوازِ پا بلند
#صائب_تبریزی
سَرَت شریف‌ترین سجده‌گاهِ باران است ...
#سعيد_بيابانكی
خوش می‌روی به تنها ، تن‌ها فدای جانت
مدهوش می‌گذاری یارانِ مهربانت ...
#سعدی
کرم زِ دست جوادت شنیده درس فتوت
#خواجوی_کرمانی
دستگیری اهلِ همّت را نباشد جُز کَرَم
مَرد را حرز جوادی قوّتِ بازو بس‌است
#جویای_تبریزی
کعبه را گفتم که دادت این مقام و این صفا را
گفت این رُتبت من از میلاد آن سرور گرفتم
#صغیر_اصفهانی
#یا‌امیرالمومنین
آهِ من رفت نجف تا که طواف تو کند
گردبادی شود از شوق تو آهی گاهی
#محمد_سهرابی
از تابِ آفتابِ قیامت چه اضطراب
آنرا که سایه‌ی
اسداللّه بر سَرست

#بابافغانی‌شیرازی
#صلی‌الله‌علیک‌یااباعبدالله
ایزد زمین کوی تو را خاکِ سرمه ساخت
تا رَه به پای دیده رَوَد کاروانِ دل ...
#طالب_آملی
تا صاحبِ فرزند نگردی نتوان یافت
در عالمِ ایجاد حقوقِ پدری را ...
#صائب_تبریزی
به جمعیت کفایت کرد «امیرالمومنین» ما را
#محمد_سهرابی