دسترسی با طناب شرکت آکام پوشش شهر
34 subscribers
52 photos
6 videos
2 files
46 links
ROPE ACCESS
دسترسی با طناب
بازرسی جوش NDT
رنگ آمیزی
نورپردازی
کار در فضاهای بسته و تونلهای
شستشو و پیچ رولپلاک
https://www.facebook.com/akam.poushesh
http://Www.akamview.com
Mail-info@akamview.com
Www.instagram.com/Akampoushesh
021-77684171
0912-2212174
Download Telegram
👈دسترسی با طناب چیست؟
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2VjkkBY
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈خدمات تعمیر و نگه داری نمای ساختمان
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2LD0U6R
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈استفاده از دستگاه واترجت در نماشویی
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2Vhgl3X
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈مهم ترین روش برای شست و شوی نمای ساختمان
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2w1ntaA
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈شست و شوی شیشه های ساختمان
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/30sEaJY
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈جرم زدایی در نمای ساختمان
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/30zuU6Q
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈نقش طناب در راپل‌کاری
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2JBOb2t
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈سیستم دسترسی با طناب
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/30LaR5D
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈رنگ آمیزی نمای ساختمان
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/31iDZBe
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈رنگ آمیزی نمای ساختمان چه تاثیری در زندگی فردی دارد؟
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2WrMR3S
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈رنگ‌آمیزی نمای ساختمان به واسطه دسترسی باطناب
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2R3zhm8
021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈مراحل رنگ آمیزی نمای ساختمان
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2F8sQd2
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #رنگ_آمیزی_نمای_ساختمان
👈تعمیرات نمای ساختمان
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2MRjmsL
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نمای_ساختمان #تعمیرات_نما
👈نقش دسترسی با طناب در تعمیرات نما
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2Zs8Qtu
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نمای_ساختمان #تعمیرات_نما
👈تعمیر نما با متریال‌های مختلف به چه شکل است؟
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2Kx6lme
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نمای_ساختمان #تعمیرات_نما
👈ترس از ارتفاع –آکروفوبیا
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2XcshVH
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب
👈راپل کاری در نمای ساختمان
👉Telegram: @akampoushesh📱
🌐https://bit.ly/2YFBM1e
☎️021-77684171-2
#راپل_کاری #نماشویی #دسترسی_با_طناب