Ajuntament d'Anglès
362 members
996 photos
22 videos
29 files
299 links
Canal informatiu oficial d'Anglès
Download Telegram
to view and join the conversation
ATENCIÓ, nens i nenes d'Anglès, no us perdeu la videoconferència de l'alcaldessa amb els Patges de Ses Majestats els Reis d'Orient.
Expliquen que el dia 5 passaran pels carrers del nostre poble i els podreu saludar des de la porta, finestres o balcons. Hi haurà un mapa amb tots els carrers pels quals passaran.
Han portat també les bústies per deixar les cartes i portar els xumets.
https://youtu.be/TCYAq5jQQbw
*[ACTIVITATS PER LA MARATÓ - ANGLESCA'T!]*

Aquest any la Marató toca a tothom i des de l'AEiG Sant Miquel havíem organitzat dues activitats amb la col•laboració de moltes altres entitats i l'ajuntament per dinamitzar el poble i fer-la ben grossa, de forma segura i creativa! 🥳

La primera activitat, *finalment cancel·lada per les noves mesures*, era una tarda de concerts i dansa amb artistes locals!
Es mirarà de reprogramar per més endavant si la situació ho permet! 🤞🏽

La segona activitat és un *Quo-Vadis de QR's repartits per Anglès*, s'iniciarà el 23 de desembre i durarà fins que s'acabin les festes! *Aquesta sí que segueix en peu!* 💪🏽

Cada QR amagat és la història d'una entitat, d'una associació o d'un col·lectiu del poble per conèixer la seva realitat i com els ha afectat la pandèmia. A part, també ens proposen un repte relacionat amb el que fan! 😉

A mesura que els aneu completant, podeu penjar les fotografies o vídeos dels reptes al vostre instagram amb el hashtag #AnglèsperlaMarató tot etiquetant el cau (@cauangles) i l'entitat corresponent! 📱

Quin anglesenc o anglesenca trobarà més QR's? Qui trobarà els QR's més ben amagats? Qui serà capaç de realitzar la quantiat més gran de reptes diversos? Qui ho farà de forma més divertida? 🤔

Donem vida al poble d'una manera segura i coneixent entitats i grups diversos del nostre poble! Entre totes aconseguirem tenir un poble més actiu i alegre durant aquestes festes! 🙌🏽

Podeu trobar més informació al nostre instagram @cauangles o a la web (https://cauangles.cat/teixint-xarxa-a-angles-per-la-marato/) i també a les xarxes socials i webs de les entitats i associacions col·laboradores!

Bones festes! Segures, responsables, alegres, creatives i solidàries! Cuideu-vos molt! 🥰
Fins el 14 de gener es poden presentar sol·licituds per ser admès/a al procés selectiu per una plaça laboral indefinida de peó de la brigada.
Cal presentar una instància a l'ajuntament, adjuntant DNI, currículum i permís de conduir B.
Trobareu l'enllaç a les bases i convocatòria aquí 👇
http://www.angles.cat/promocio-variable/proces-selectiu-duna-placa-peo-de-brigada-laboral-indefinit/
Com ja es va anunciar fa unes setmanes, al llarg d'aquest 2021 hi ha previstos diferents canvis en les normes de trànsit. Us compartim una infografia elaborada per la DGT amb les principals novetats i les dates d'aplicació.
La primera en aplicar-se ( va entrar en vigor ahir 2 de gener) afecta als desplaçaments en patinet elèctric per voreres i zones de vianants així com per carreters i travessies urbanes.
Us recordem que avui a la tarda i demà fins a les 17.00 encara sou a temps de deixar les vostres cartes a les Bústies Reials de la Biblioteca.

S'ha repartit per les bústies la informació relativa a l'arribada dels reis. Si no l'heu rebuda la podreu trobar en els comerços i a la mateixa Biblioteca.
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 7 de gener de 2021
Atenció, a les 18h, molt puntuals, els Reis Mags d'Orient seran rebuts a la Casa de la Vila. Seguiu-ho per Youtube a l'enllaç següent: https://www.youtube.com/watch?v=NRhuh3QW8Eo
Aspirants a la plaça de peó: Recordeu que teniu temps de presentar-vos fins el 14 de gener.
Trobareu tota la informació necessària per opositar al següent enllaç: http://www.angles.cat/promocio-variable/proces-selectiu-duna-placa-peo-de-brigada-laboral-indefinit/

La fase d’oposició constarà de tres exercicis, obligatoris i eliminatoris.
PRIMER EXERCICI: Consistirà en respondre preguntes referents al temari annex. El tribunal plantejarà vàries preguntes curtes a desenvolupar per l'aspirant.
SEGON EXERCICI: Consistirà en la resolució d’un cas pràctic proposat pel Tribunal sobre funcions pròpies de peó de brigada en relació al manteniment, pintura, soldadura, lampisteria i reparacions en general.
TERCER EXERCICI: Proves aptitudinals i de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions.

Temari:

1.-Coneixements del municipi: l’organització municipal, l’Alcalde/ssa, Els Tinents d’Alcalde, el Ple, la Junta de Govern Local, carrers, places, monuments, ubicació dels equipaments municipals.
2.-Drets i deures de l'empleat públic. Tipus d'infraccions que poden derivar en expedient disciplinari. Les ordres de treball. Com rebre les ordes de treballs dels superiors. Com transmetre les ordres de treball internament. La verificació dels treballs. Temari específic
3.-Conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball i prevenció de riscos laborals. Equips de protecció individual i col·lectiva.
4-Aspectes sobre paleteria: Material per la construcció dediferents elements: parets rectes, parets en angle, pilars. Elaboració de morter amb mitjans mecànics i manuals. Material per l’esquerdejat, arrebossat, mestrejat i remolinat de paraments. Material per la construcció de paret amb bloc prefabricatde formigó. Material per la construcció de tancament ceràmic amb paret de totxana.Material per la construcció de voreres. Aspectes a tenir en compte.
5.-Aspectes sobre pintura: pintura i esmaltat de mobiliari urbà. Elecció de la pintura. Defectes que pot presentar la pintura. Manteniment dels útils de pintura.
6.-Criteris i pautes generals per la senyalització d’obres a la via publica, Treballs previs a l’execució d’obres en relació a la seguretat dels vianants.
7.-Aspectes sobre fusteria: tractament per a la conservació, manteniment o reparació de la fusta i delsmaterials derivats d'aquesta (taulers de fibres, contraplacats i aglomerats) i altres materials complementaris (taulers laminats o estratificats). Reparació de mobiliari.
8.-Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions municipals. Instal·lacions municipals d'Anglès: tipologia i gestió.
9.-Eines a utilitzar per treballs propis de la brigada municipal, de picat, d’amidament, anivellat, de transport i demolició́. Avaries més habituals: sots, humitats. Reparacions més freqüents: esquerda, forats, reposició́de rajoles.
10. –Nocions bàsiques dels treballs de magatzem i trasllats: Coneixement dels elements i estris bàsics necessaris i el seu ús i aplicació.
+ info a:
http://www.angles.cat/promocio-variable/proces-selectiu-duna-placa-peo-de-brigada-laboral-indefinit/
Des de l’11 de gener i fins el 22 de gener (ambdós inclosos) pots presentar la documentació que especifiquen les bases per participar en la selecció d’auxiliars administrius/ves per treballar a l’Ajuntament d’Anglès.
http://www.angles.cat/promocio-variable/borsa-de-treball-per-a-la-cobertura-de-possibles-vacants-de-places-dauxiliar-administratiu-va/
Felicitem a en Mat i l'Alèxia de l'escola FEDAC que han estat seleccionats finalistes del concurs Digital de Dibuix d'Aquàlia. 🎊👏👏👏