گروه صنعتی آهن پارس
587 members
321 photos
2 videos
8 files
348 links
آهن پارس با دارا بودن کادری مجرب از مهندسین ومتخصصان آماده اراِئه انواع خدمات مشاوره ، طراحی و بازرگانی در زمینه های صنعتی و ساختمانی را دارد .
02166142334
02166142335
02166142336
09127031161

ارتباط با ما
@ahanparscontact

ahanpars.com
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شنبه 16 شهریور ماه 1398
#میلگرد_میانه

🔹ثابت

میلگرد 8 ⬅️ تماس بگیرید

میلگرد 10 ⬅️ 4260 تومان

میلگرد 12 ⬅️ 4130 تومان

میلگرد 14 ⬅️ 4110 تومان

میلگرد 16 ⬅️ 4080 تومان

میلگرد 18 ⬅️ 4080 تومان

میلگرد 20 ⬅️ 4080 تومان

میلگرد 22 ⬅️ 4080 تومان

میلگرد 25 ⬅️ 4080 تومان

میلگرد 28 ⬅️ 4080 تومان

میلگرد 32 ⬅️ 4080 تومان


👈 براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره
تلفن هاي
☎️02166142334
☎️02166142335
☎️02166142336
📱09127031161
تماس حاصل فرماييد.
#گروه_صنعتی_آهن_پارس
🔘www.ahan-pars.com
شنبه 16 شهریور ماه 1398
#میلگرد_هیربد

🔹ثابت

A2:
میلگرد 8 ⬅️ 4550 تومان

میلگرد 10 ⬅️ 4300 تومان

A3:
میلگرد 10 ⬅️ تماس بگیرید

میلگرد 12 ⬅️4250 تومان

میلگرد 14 ⬅️ 4200 تومان

میلگرد 16 ⬅️ 4200 تومان

میلگرد 18 ⬅️ 4150 تومان

میلگرد 20 ⬅️ 4150 تومان

میلگرد 22 ⬅️ 4150 تومان

میلگرد 25 ⬅️ 4150 تومان

میلگرد 28 ⬅️ 4180 تومان

میلگرد 32 ⬅️ 4180 تومان


A4:

میلگرد 25⬅️ تماس بگیرید


👈 براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره
تلفن هاي
☎️02166142334
☎️02166142335
☎️02166142336
📱09127031161
تماس حاصل فرماييد.
#گروه_صنعتی_آهن_پارس
🔘www.ahan-pars.com
شنبه 16 شهریور ماه 1398
#میلگرد_پرشین_فولاد

🔹ثابت
A2:
میلگرد 8 ⬅️ تماس بگیرید

A3:
میلگرد 10⬅️ 4250 تومان

میلگرد 12⬅️ 4150 تومان

میلگرد 14⬅️ 4100 تومان

میلگرد 16⬅️ 4050 تومان

میلگرد 18⬅️ 4050 تومان

میلگرد 20⬅️ 4050 تومان

میلگرد 22⬅️ 4050 تومان

میلگرد 25⬅️ 4050 تومان

میلگرد 28⬅️ 4100 تومان

میلگرد 32⬅️ 4100 تومان


👈 براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره
تلفن هاي
☎️02166142334
☎️02166142335
☎️02166142336
📱09127031161
تماس حاصل فرماييد.
#گروه_صنعتی_آهن_پارس
🔘www.ahan-pars.com
شنبه 16 شهریور مرداد ماه 1398
#میلگرد_راد_همدان
🔹ثابت
A2:
میلگرد 8 ⬅️ 4505 تومان

میلگرد 10⬅️ 4375 تومان

A3:
میلگرد 8 ⬅️ تماس بگیرید

میلگرد 10⬅️ تماس بگیرید

میلگرد 12⬅️ 4425 تومان

میلگرد 14⬅️ 4375 تومان

میلگرد 16⬅️ 4375 تومان

میلگرد 18⬅️ 4375 تومان

میلگرد 20⬅️ 4375 تومان

میلگرد 22⬅️ 4375 تومان

میلگرد 25⬅️ 4405 تومان

میلگرد 28⬅️ 4405 تومان

میلگرد 32⬅️ تماس بگیرید


👈 براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره
تلفن هاي
☎️02166142334
☎️02166142335
☎️02166142336
📱09127031161
تماس حاصل فرماييد.
#گروه_صنعتی_آهن_پارس
🔘www.ahan-pars.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM