آهنکده۲۴
186 subscribers
31 photos
1 video
2.28K links
برای اطلاع از قیمت لحظه ای آهن آلات با ما همراه باشید.

☎️ 021-55509576

☎️ 021-55509578
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌 آهنکده 24

📝 لیست قیمت اجناس موجود در انبار تهران

📆 دوشنبه   ۰۳  بهمن ۱۴۰۱
              
🔰 نیشابور

▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 22200     
▪️میلگرد 14= 21200
▪️میلگرد 16= 21200
▪️میلگرد 18= 21200
▪️میلگرد 20= 21200
▪️میلگرد 22= 21200
▪️میلگرد 25= 21200
▪️میلگرد 28= 21200
▪️میلگرد 32= 📞

🔰 پرشین


▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20300
▪️میلگرد 16= 20300
▪️میلگرد 18= 20300
▪️میلگرد 20= 20300
▪️میلگرد 22= 20300


🔰 فایکو

▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20800
▪️میلگرد 16= 20800
▪️میلگرد 18= 20800
▪️میلگرد 20= 20800
▪️میلگرد 22= 20800
▪️میلگرد 25= 20800
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 21000

🔰 ابهر

▪️میلگرد 08= 21400
▪️میلگرد 10= 20400
▪️میلگرد 12= 20400
▪️میلگرد 14= 20300
▪️میلگرد 16= 20300
▪️میلگرد 18= 20300
▪️میلگرد 20= 20300
▪️میلگرد 22= 20300
▪️میلگرد 25= 20300
▪️میلگرد 28= -

🔰 امیرکبیر                                                                                              
                                                                                        
▪️میلگرد 08= 📞
▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 20800
▪️میلگرد 14= 20800
▪️میلگرد 16= 20800
▪️میلگرد 18= 20800
▪️میلگرد 20= 20800
▪️میلگرد 22= 20800
▪️میلگرد 25= 20800
▪️میلگرد 28= 21000
▪️میلگرد 32= 21000

🔰 میانه

▪️میلگرد 14= 20800
▪️میلگرد 16= 20800
▪️میلگرد 18= 20800
▪️میلگرد 20= 20800
▪️میلگرد 22= 20800
▪️میلگرد 25= 📞
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 📞
👈فروش با فاکتور رسمی👉


♦️جهت اطلاع از قیمت های بدون فاکتور و تخفیفات محصولات لطفا تماس بگیرید♦️


⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

📞 021-55509578
📞 021-55509576

🌐 www.ahankade24.com

📷 instagram.com/ahankade24

🆔 t.me/ahankade24

📱whatsApp : 09377778552
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لطفا جهت دریافت قیمت های به لحظه تماس بگیرید.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌 آهنکده 24

📝 لیست قیمت اجناس موجود در انبار تهران

📆 سه شنبه   ٠٤  بهمن ۱۴۰۱
              
🔰 نیشابور

▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 22200     
▪️میلگرد 14= 20900
▪️میلگرد 16= 20900
▪️میلگرد 18= 20900
▪️میلگرد 20= 20900
▪️میلگرد 22= 20900
▪️میلگرد 25= 20900
▪️میلگرد 28= 20900
▪️میلگرد 32= 📞

🔰 پرشین


▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20300
▪️میلگرد 16= 20300
▪️میلگرد 18= 20300
▪️میلگرد 20= 20300
▪️میلگرد 22= 20300


🔰 فایکو

▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20600
▪️میلگرد 16= 20600
▪️میلگرد 18= 20600
▪️میلگرد 20= 20600
▪️میلگرد 22= 20600
▪️میلگرد 25= 20600
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 21000

🔰 ابهر

▪️میلگرد 08= 21400
▪️میلگرد 10= 20400
▪️میلگرد 12= 20400
▪️میلگرد 14= 20300
▪️میلگرد 16= 20300
▪️میلگرد 18= 20300
▪️میلگرد 20= 20300
▪️میلگرد 22= 20300
▪️میلگرد 25= 20300
▪️میلگرد 28= -

🔰اميركبير              
▪️میلگرد 08= 📞
▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 20600
▪️میلگرد 14= 20600
▪️میلگرد 16= 20600
▪️میلگرد 18= 20600
▪️میلگرد 20= 20600
▪️میلگرد 22= 20600
▪️میلگرد 25= 20600
▪️میلگرد 28= 20700
▪️میلگرد 32= 20700

🔰 میانه

▪️میلگرد 14= 20600
▪️میلگرد 16= 20600
▪️میلگرد 18= 20600
▪️میلگرد 20= 20600
▪️میلگرد 22= 20600
▪️میلگرد 25= 📞
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 📞
👈فروش با فاکتور رسمی👉


♦️جهت اطلاع از قیمت های بدون فاکتور و تخفیفات محصولات لطفا تماس بگیرید♦️


⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

📞 021-55509578
📞 021-55509576

🌐 www.ahankade24.com

📷 instagram.com/ahankade24

🆔 t.me/ahankade24

📱whatsApp : 09377778552
🔴نيشابور (کارخانه) 🔴

تاریخ: ٠٤ / ١١ / ۱۴۰۱

میلگرد ۱۰ : تماس
میلگرد ۱۲ : تماس
میلگرد ۱۴ : ٢٠٣٠٠٠ ریال
میلگرد ۱۶ : ٢٠٣٠٠٠ ریال
میلگرد ۱۸ : ٢٠٣٠٠٠ ریال
میلگرد ۲۰ : ٢٠٣٠٠٠ ریال
میلگرد ۲۲ : ٢٠٣٠٠٠ ریال
میلگرد ۲۵ : ٢٠٣٠٠٠ ریال
میلگرد ۲۸ : ٢٠٣٠٠٠ ریال
میلگرد ۳۲ : ٢٠٧٠٠٠ ریال
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌 آهنکده 24

📝 لیست قیمت اجناس موجود در انبار تهران

📆 چهار شنبه   ٠٥  بهمن ۱۴۰۱
              
🔰 نیشابور

▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 22200     
▪️میلگرد 14= 20700
▪️میلگرد 16= 20700
▪️میلگرد 18= 20700
▪️میلگرد 20= 20700
▪️میلگرد 22= 20700
▪️میلگرد 25= 20700
▪️میلگرد 28= 20700
▪️میلگرد 32= 📞

🔰 پرشین


▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20000
▪️میلگرد 16= 20000
▪️میلگرد 18= 20000
▪️میلگرد 20= 20000
▪️میلگرد 22= 20000


🔰 فایکو

▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20300
▪️میلگرد 16= 20300
▪️میلگرد 18= 20300
▪️میلگرد 20= 20300
▪️میلگرد 22= 20300
▪️میلگرد 25= 20300
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 20500

🔰 ابهر

▪️میلگرد 08= 21000
▪️میلگرد 10= 20400
▪️میلگرد 12= 20400
▪️میلگرد 14= 20200
▪️میلگرد 16= 20200
▪️میلگرد 18= 20200
▪️میلگرد 20= 20200
▪️میلگرد 22= 20200
▪️میلگرد 25= 20300
▪️میلگرد 28= -

🔰اميركبير              
▪️میلگرد 08= 📞
▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 20400
▪️میلگرد 14= 20400
▪️میلگرد 16= 20400
▪️میلگرد 18= 20400
▪️میلگرد 20= 20400
▪️میلگرد 22= 20400
▪️میلگرد 25= 20400
▪️میلگرد 28= 20500
▪️میلگرد 32= 20500

🔰 میانه

▪️میلگرد 14= 20400
▪️میلگرد 16= 20400
▪️میلگرد 18= 20400
▪️میلگرد 20= 20400
▪️میلگرد 22= 20400
▪️میلگرد 25= 📞
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 📞
👈فروش با فاکتور رسمی👉


♦️جهت اطلاع از قیمت های بدون فاکتور و تخفیفات محصولات لطفا تماس بگیرید♦️


⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

📞 021-55509578
📞 021-55509576

🌐 www.ahankade24.com

📷 instagram.com/ahankade24

🆔 t.me/ahankade24

📱whatsApp : 09377778552
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌 آهنکده 24

📝 لیست قیمت اجناس موجود در انبار تهران

📆 شنبه   ٠۸ بهمن ۱۴۰۱
              
🔰 نیشابور

▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 21700     
▪️میلگرد 14= 20900
▪️میلگرد 16= 20900
▪️میلگرد 18= 20900
▪️میلگرد 20= 20900
▪️میلگرد 22= 20900
▪️میلگرد 25= 20900
▪️میلگرد 28= 20900
▪️میلگرد 32= 📞

🔰 پرشین


▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20200
▪️میلگرد 16= 20200
▪️میلگرد 18= 20200
▪️میلگرد 20= 20200
▪️میلگرد 22= 20200


🔰 فایکو

▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20600
▪️میلگرد 16= 20600
▪️میلگرد 18= 20600
▪️میلگرد 20= 20600
▪️میلگرد 22= 20600
▪️میلگرد 25= 20600
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 20800

🔰 ابهر

▪️میلگرد 08= 21200
▪️میلگرد 10= 20600
▪️میلگرد 12= 20600
▪️میلگرد 14= 20400
▪️میلگرد 16= 20400
▪️میلگرد 18= 20400
▪️میلگرد 20= 20400
▪️میلگرد 22= 20400
▪️میلگرد 25= 20500
▪️میلگرد 28= -

🔰اميركبير                                  
▪️میلگرد 08= 📞
▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 20600
▪️میلگرد 14= 20600
▪️میلگرد 16= 20600
▪️میلگرد 18= 20600
▪️میلگرد 20= 20600
▪️میلگرد 22= 20600
▪️میلگرد 25= 20600
▪️میلگرد 28= 20700
▪️میلگرد 32= 20700

🔰 میانه

▪️میلگرد 14= 20600
▪️میلگرد 16= 20600
▪️میلگرد 18= 20600
▪️میلگرد 20= 20600
▪️میلگرد 22= 20600
▪️میلگرد 25= 📞
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 📞
👈فروش با فاکتور رسمی👉


♦️جهت اطلاع از قیمت های بدون فاکتور و تخفیفات محصولات لطفا تماس بگیرید♦️


⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

📞 021-55509578
📞 021-55509576

🌐 www.ahankade24.com

📷 instagram.com/ahankade24

🆔 t.me/ahankade24

📱whatsApp : 09377778552
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌 آهنکده 24

📝 لیست قیمت اجناس موجود در انبار تهران

📆 دوشنبه   ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
              
🔰 نیشابور

▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 21700     
▪️میلگرد 14= 20900
▪️میلگرد 16= 20900
▪️میلگرد 18= 20900
▪️میلگرد 20= 20900
▪️میلگرد 22= 20900
▪️میلگرد 25= 20900
▪️میلگرد 28= 20900
▪️میلگرد 32= 📞

🔰 پرشین


▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20200
▪️میلگرد 16= 20200
▪️میلگرد 18= 20200
▪️میلگرد 20= 20200
▪️میلگرد 22= 20200


🔰 فایکو

▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20500
▪️میلگرد 16= 20500
▪️میلگرد 18= 20500
▪️میلگرد 20= 20500
▪️میلگرد 22= 20500
▪️میلگرد 25= 20500
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 20700

🔰 ابهر

▪️میلگرد 08= 20900
▪️میلگرد 10= 20500
▪️میلگرد 12= 20500
▪️میلگرد 14= 20300
▪️میلگرد 16= 20300
▪️میلگرد 18= 20300
▪️میلگرد 20= 20300
▪️میلگرد 22= 20300
▪️میلگرد 25= 20300
▪️میلگرد 28= -

🔰اميركبير                                  
▪️میلگرد 08= 📞
▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 20500
▪️میلگرد 14= 20500
▪️میلگرد 16= 20500
▪️میلگرد 18= 20500
▪️میلگرد 20= 20600
▪️میلگرد 22= 20500
▪️میلگرد 25= 20500
▪️میلگرد 28= 20600
▪️میلگرد 32= 20600

🔰 میانه

▪️میلگرد 14= 20500
▪️میلگرد 16= 20500
▪️میلگرد 18= 20500
▪️میلگرد 20= 20500
▪️میلگرد 22= 20500
▪️میلگرد 25= 📞
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 📞
👈فروش با فاکتور رسمی👉


♦️جهت اطلاع از قیمت های بدون فاکتور و تخفیفات محصولات لطفا تماس بگیرید♦️


⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

📞 021-55509578
📞 021-55509576

🌐 www.ahankade24.com

📷 instagram.com/ahankade24

🆔 t.me/ahankade24

📱whatsApp : 09377778552
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌 آهنکده 24

📝 لیست قیمت اجناس موجود در انبار تهران

📆 چهارشنبه   ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
              
🔰 نیشابور

▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 21800     
▪️میلگرد 14= 21000
▪️میلگرد 16= 21000
▪️میلگرد 18= 21000
▪️میلگرد 20= 21000
▪️میلگرد 22= 21000
▪️میلگرد 25= 21000
▪️میلگرد 28= 21000
▪️میلگرد 32= 📞

🔰 پرشین


▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20400
▪️میلگرد 16= 20400
▪️میلگرد 18= 20400
▪️میلگرد 20= 20400
▪️میلگرد 22= 20400


🔰 فایکو

▪️میلگرد 12= 📞
▪️میلگرد 14= 20700
▪️میلگرد 16= 20700
▪️میلگرد 18= 20700
▪️میلگرد 20= 20700
▪️میلگرد 22= 20700
▪️میلگرد 25= 20700
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 20900

🔰 ابهر

▪️میلگرد 08= 21200
▪️میلگرد 10= 20800
▪️میلگرد 12= 20800
▪️میلگرد 14= 20600
▪️میلگرد 16= 20600
▪️میلگرد 18= 20600
▪️میلگرد 20= 20600
▪️میلگرد 22= 20600
▪️میلگرد 25= 20600
▪️میلگرد 28= -

🔰اميركبير                                  
▪️میلگرد 08= 📞
▪️میلگرد 10= 📞
▪️میلگرد 12= 20700
▪️میلگرد 14= 20700
▪️میلگرد 16= 20700
▪️میلگرد 18= 20700
▪️میلگرد 20= 20700
▪️میلگرد 22= 20700
▪️میلگرد 25= 20700
▪️میلگرد 28= 20800
▪️میلگرد 32= 20800

🔰 میانه

▪️میلگرد 14= 20700
▪️میلگرد 16= 20700
▪️میلگرد 18= 20700
▪️میلگرد 20= 20700
▪️میلگرد 22= 20700
▪️میلگرد 25= 📞
▪️میلگرد 28= 📞
▪️میلگرد 32= 📞
👈فروش با فاکتور رسمی👉


♦️جهت اطلاع از قیمت های بدون فاکتور و تخفیفات محصولات لطفا تماس بگیرید♦️


⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

📞 021-55509578
📞 021-55509576

🌐 www.ahankade24.com

📷 instagram.com/ahankade24 

🆔 t.me/ahankade24

📱whatsApp : 09377778552