آهن جم | Ahanjam
258 subscribers
138 photos
3 videos
1 file
657 links
شرکت مهان فولاد جم به مدیریت حمیدرضا پورجم
@ahanjam
Download Telegram
تأیید  قیمت و موجودی به صورت تلفنی الزامی میباشد ☑️

📌www.ahanjam.com

☎️ 03133869212
      03133869211
امروز یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

📌www.ahanjam.com

☎️ 03133869212
03133869211
🗓 امروز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱.
قیمت انواع محصولات فولادی (بنگاه اصفهان)
قیمت ها با تایید میباشد.
(انبار آهن آلات پورجم با باسکول تمام الکترونیک 60تنی)راه های ارتباطی با ما :
03133869211
03133869212

🟥 www.ahanjam.com 🟥

گرد ۸ (A2) 215,000
گرد ۱۰ (A2) 210,000
گرد ۱۰ (A3) 215,000
گرد ۱۲ (A3) 211,000
گرد ۱۴_۱۶(A3) 201,000
گرد۱۸الی ۲۵ 200,000


کلیه محصولات موجود، بارگیری سریع، آماده ارسال


#میلگرد_اصفهان
#قیمت_میلگرد
#پورجم_آهن_آلات
@ahanjam
🗓 امروز‌ یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱.
قیمت انواع محصولات فولادی (بنگاه اصفهان)
قیمت ها با تایید میباشد.
(انبار آهن آلات پورجم با باسکول تمام. الکترونیک 60تنی)


راه های ارتباطی با ما :
     03133869211
     03133869212

🟥 www.ahanjam.com 🟥
                                                                                                                                                                                                    
تیر آهن ذوب آهن 12        33,000,000
تیر آهن ذوب آهن 14        40,000,000      
تیر آهن ذوب آهن 16        48,000,000      
تیر آهن ذوب آهن 18        56,000,000      
تیر آهن ذوب آهن20         64,000,000
تیر آهن ذوب آهن22         94,000,000
تیر آهن ذوب آهن24         93,000,000
تیر آهن ذوب آهن27         112,000,000
تیر آهن ذوب آهن30         134,000,000    
 
        
کلیه محصولات، بارگیری سریع، آماده ارسال

#آهن_جم #آهن_آلات_پورجم
#تیرآهن_ذوبی
#قیمت_تیرآهن

@ahanjam
تیرآهن14یزد-نیمه سبک        32,000,000

تیرآهن16یزد-نیمه سبک         42,000,000


انبار اصفهان؛بارگیری سریع

#قیمت_تیرآهن #آهن_جم #آهن_آلات_پورجم

@ahanjam
📌  پروفیل سبک                     315.000

📌پروفیل سنگین                      312.000
 
📌ناودانی۸و۱۰ سبک                  243.000

📌نادونی۸تا۱۶سنگین                238.000

📌نبشی۳و۴                           232.000

📌نبشی۵و۶                           222.000

📌نبشی۸و۱۰                           220.000انبار اصفهان؛بارگیری سریع

#آهن_جم #آهن_آلات_پورجم #قیمت_ناودانی #قیمت_نبشی #قیمت_پروفیل
@ahanjam
🔹سیم مفتول ۱.۵ و ۲.۵       258,000 

🔹زیگزاگ و حرارتی ۵          248,000

🔹خاموت ۱۰                       218,000

🔹خاموت ۸                        228,000

کلاف ۶.۵ نیمه کشش      225,000

انبار اصفهان؛بارگیری سریع

#آهن_جم #آهن_آلات_پورجم #قیمت_خاموت #قیمت_سیم #حراتی_زیگزاک
#کلاف
@ahanjam
🔺 گرد قائم ظرفیت و خورده بار موجود✔️

فروش ویژه
16(A3)
14(A3)
12(A3)

انبار اصفهان؛بارگیری سریع


🌐www.ahanjam.com

☎️ 03133869212
03133869211

@ahanjam
تأیید  قیمت و موجودی به صورت تلفنی الزامی میباشد ☑️

📌www.ahanjam.com

☎️ 03133869212
      03133869211
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🗓 امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱.
قیمت انواع محصولات فولادی (بنگاه اصفهان)
قیمت ها با تایید میباشد.
(انبار آهن آلات پورجم با باسکول تمام الکترونیک 60تنی)راه های ارتباطی با ما :
03133869211
03133869212

🟥 www.ahanjam.com 🟥

گرد ۸ (A2) 217,000
گرد ۱۰ (A2) 210,000
گرد ۱۰ (A3) 215,000
گرد ۱۲ (A3) 210,000
گرد ۱۴_۱۶(A3) 201,000
گرد۱۸الی ۲۵ 200,000


کلیه محصولات موجود، بارگیری سریع، آماده ارسال


#میلگرد_اصفهان
#قیمت_میلگرد
#پورجم_آهن_آلات
@ahanjam
🗓 امروز‌ دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
قیمت انواع محصولات فولادی (بنگاه اصفهان)
قیمت ها با تایید میباشد.
(انبار آهن آلات پورجم با باسکول تمام. الکترونیک 60تنی)


راه های ارتباطی با ما :
     03133869211
     03133869212

🟥 www.ahanjam.com 🟥
                                                                                                                                                                                                    
تیر آهن ذوب آهن 12        34,000,000
تیر آهن ذوب آهن 14        40,500,000      
تیر آهن ذوب آهن 16        49,000,000      
تیر آهن ذوب آهن 18        57,500,000      
تیر آهن ذوب آهن20         64,000,000
تیر آهن ذوب آهن22         92,000,000
تیر آهن ذوب آهن24         93,000,000
تیر آهن ذوب آهن27         115,000,000
تیر آهن ذوب آهن30         134,000,000    
 
        
کلیه محصولات، بارگیری سریع، آماده ارسال

#آهن_جم #آهن_آلات_پورجم
#تیرآهن_ذوبی
#قیمت_تیرآهن

@ahanjam
تیرآهن14یزد-نیمه سبک        32,000,000

تیرآهن16یزد-نیمه سبک         42,000,000


انبار اصفهان؛بارگیری سریع

#قیمت_تیرآهن #آهن_جم #آهن_آلات_پورجم

@ahanjam
📌  پروفیل سبک                     320.000

📌پروفیل سنگین                      315.000

📌ناودانی۸و۱۰ سبک                  245.000

📌نادونی۸تا۱۶سنگین                240.000

📌نبشی۳و۴                           232.000

📌نبشی۵و۶                           222.000

📌نبشی۸و۱۰                           220.000انبار اصفهان؛بارگیری سریع

#آهن_جم #آهن_آلات_پورجم #قیمت_ناودانی #قیمت_نبشی #قیمت_پروفیل
@ahanjam
🔹سیم مفتول ۱.۵ و ۲.۵       248,000 

🔹زیگزاگ و حرارتی ۵          258,000

🔹خاموت ۱۰                       220,000

🔹خاموت ۸                        230,000

کلاف ۶.۵ نیمه کشش      225,000

انبار اصفهان؛بارگیری سریع

#آهن_جم #آهن_آلات_پورجم #قیمت_خاموت #قیمت_سیم #حراتی_زیگزاک
#کلاف
@ahanjam
🔺 گرد قائم ظرفیت و خورده بار موجود✔️

فروش ویژه
16(A3)
14(A3)
12(A3)

انبار اصفهان؛بارگیری سریع


🌐www.ahanjam.com

☎️ 03133869212
03133869211

@ahanjam
تأیید  قیمت و موجودی به صورت تلفنی الزامی میباشد ☑️

📌www.ahanjam.com

☎️ 03133869212
      03133869211
امروز سه شنبه ۱۱ بهمن۱۴۰۱

📌www.ahanjam.com

☎️ 03133869212
03133869211