آوای فردای زاگرس
30 subscribers
13 photos
1 file
1 link
Download Telegram
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آوای فردای زاگرس
@afzfund
اطلاعیه پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

@afzfund
شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
@afzfund
مدیرعامل عامل سبدگردان زاگرس از اتمام پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آوای فردای زاگرس در دومین روز پذیره نویسی خبر داد.

http://zagrosam.com/news/shownews/15/fa
بازگشایی نماد معاملاتی صندوق آوای فردای زاگرس