عالی مارکت
49 members
51 photos
1 video
96 links
Download Telegram
to view and join the conversation
‌خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت دکتر سید علی اکبر احمدی-علی صالحی-محمدرضا فریدی


98100 ريال

https://aalimarket.com/product/خلاصه-کتاب-روش-تحقیق-در-مدیریت/
‌خلاصه فصل ۱۰ رفتار سازمانی مورهد و گریفین


87200 ریال

https://aalimarket.com/product/خلاصه-فصل-10-رفتار-سازمانی-مورهد-و-گریفی/
‌طرح تجاری شرکت توریستی


545000 ريال


https://aalimarket.com/product/طرح-تجاری-شرکت-توریستی/
‌کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای صحیح مطالعه و یادگیری


98100 ريال


https://aalimarket.com/product/کارگاه-آموزشی-آشنایی-با-روشهای-صحیح-مط/
‌کسب و کار اینترنتی


218000 ريال


https://aalimarket.com/product/کسب-و-کار-اینترنتی/
‌خلاصه کتاب وصیت نامه امام


87200 ريال


https://aalimarket.com/product/خلاصه-کتاب-وصیت-نامه-امام/
‌نظریه عمومی سازمانها ( دیدگاه مدرن )


163500 ريال


https://aalimarket.com/product/نظریه-عمومی-سازمانها-دیدگاه-مدرن/
‌خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته نوشته ی دکتر رضا رسولی و دکتر علی صالحی


87200 ريال


https://aalimarket.com/product/خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-پیشرفت/
‌خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته دکتر محمود دهگان


109000 ريال


https://aalimarket.com/product/خلاصه-کتاب-مدیریت-استراتژیک-پیشرفته-د/
‌مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین


87200 ريال


https://aalimarket.com/product/مدیریت-دانش-در-مدیریت-زنجیره-تامین/
‌سنسور گرد و غبار شارپ Sharp GP2Y1010AU0F


2700000 ريال


https://aalimarket.com/product/سنسور-گرد-و-غبار-شارپ-sharp-gp2y1010au0f/
‌تابلو نقاشی سیب قرمز


4000000 ريال


https://aalimarket.com/product/سیب-قرمز/
‌کیف دکوری شمع و پروانه


3500000 ريال


https://aalimarket.com/product/کیف-دکوری-شمع-و-پروانه/
‌کتاب کمدی الهی دانته

فروش ویژه
400000 ريال


https://aalimarket.com/product/کتاب-کمدی-الهی-دانته/
‌خلاصه کتاب هنر مشارکت آفرینی


109000 ریال


https://aalimarket.com/product/خلاصه-کتاب-هنر-مشارکت-آفرینی/