ZodiaCon
140 subscribers
5 photos
1 file
9 links
Oficiální informační kanál ZodiaConu
Official information channel of ZodiaCon
Download Telegram
to view and join the conversation
[CS] Ztráty a nálezy k vyzvednutí na baru.
[EN] Lost and found available at the bar
[CS] Poslední šance koupit trička bude u Mbili dnes ráno, do 10:30. Cena letošního trička je 270 Kč, cena starších 150 Kč/ks.
[EN] Last chance to buy T-Shirts will be from Mbili this morning by 10:30. Price for 2019 T-Shirt is 270 CZK, older for 150 CZK.
[CS] Oběd bude k dispozici už od 12:00, ne 12:30, jak je psáno v programu.
[EN] The lunch will be available by 12:00, not 12:30, as scheduled.
[CS] TechFurMeet 2020 se bude konat od 6. do 9. února 2020, ZodiaCon 2020 od 27. do 31. května 2020, opět zde v hotelu.
[EN] TechFurMeet 2020 will be held on February 6th to 9th, 2020. ZodiaCon 2020 will be May 27th to 31st 2020, again in this hotel.
[CS] Pokud máte publikovatelné fotografie nebo videa z letošního ročníku, které chcete zveřejnit, pošlete odkaz na webmaster@zodiacon.org
[EN] If you have photos or videos from this ZodiaCon you want to publish, please send the links to webmaster@zodiacon.org
ZodiaCon pinned «[CS] TechFurMeet 2020 se bude konat od 6. do 9. února 2020, ZodiaCon 2020 od 27. do 31. května 2020, opět zde v hotelu. [EN] TechFurMeet 2020 will be held on February 6th to 9th, 2020. ZodiaCon 2020 will be May 27th to 31st 2020, again in this hotel.»
[CS] Právě byla spuštěna registrace na TechFurMeet 2020
[EN] We just launched the TechFurMeet 2020 registration

https://www.techfurmeet.org/
[CS] Máte posledních pár hodin na to, abyste si nahráli obrázek na badge na TFM. Zítra je budu tisknout.
[EN] You have just a few hours to upload your TFM badge pictures. I'm going to print the badges tomorrow.
[CS] K dispozici je finální program TFM 2020
[EN] The final schedule for TFM 2020 is available

https://www.techfurmeet.org/Content/Files/Program-2020.pdf
[CS] Pokud váš notebook potřebuje speciální adaptér pro připojení k drátové síti (Ethernet), vezměte ho s sebou. Na místě bude k dispozici, jako doplnění zpravidla nepříliš spolehlivé WiFi.
[EN] If your notebook requires special adaptor for connection to wired Ethernet network, take it with you. We would have wired network available as more reliable alternative to WiFi.
[CS] Právě byla spuštěna registrace na ZodiaCon 2020.
[EN] ZodiaCon 2020 registration was just launched.

https://www.zodiacon.org/
[CS] Účastnický poplatek za ZodiaCon můžete nyní zaplatit také pomocí QR platby a mobilního bankovnictví. Kód najdete na své osobní informační stránce. Za nápad děkujeme Fou.
[EN] You can pay the attendance fee for ZodiaCon using the QR payment and most (Czech) mobile banking apps. The code can be found at your personal info page. Thanks Fou for the idea.
[CS] Do ZodiaConu zbývají víc než dva měsíce a proto předpokládáme, že se i přes dnes vyhlášený zákaz akcí bude konat dle plánu. Aktualizované informace najdete na webu.
[EN] Because it's more than two months to ZodiaCon, we expect that it will happen according to the schedule, in spite of the Czech government ban of events for over 100 attendees. We will publish updated info on the web.
https://www.zodiacon.org/news
[CS] Stále doufáme, že se con bude konat podle plánu, ale nemůžeme si být jisti ani tím, co bude za dva dny, natož za dva měsíce. Rozhodnutí padne do 15. května. Pokud bude con zrušen, přesunut nebo se nebudete moci zúčastnit (např. kvůli omezením na mezinárodní cesty), budeme vracet peníze. Úplné informace najdete na webu.

[EN] We still hope the con will be held as planned, but we cannot be sure what wil happen in two days, let alone two months. The final desition will be made no later than on May 15th. If the con will be cancelled, moved or you would be unable to attend (ie. foreign attendees with restricted international travel), we will refund you money. For more information, plase visit the website.

https://www.zodiacon.org/news
[CS] ZodiaCon 2020 byl zrušen, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření s ohledem na celosvětovou pandemii COVID-19.

Bohužel, vládou přijatá opatření neumožňují konání akce tohoto typu, a to ani po zveřejnění plánů na jejich uvolnění. Je nám to velice líto, ale s těmito okolnostmi nemůžeme nic dělat. Uvažovali jsme o posunutí na pozdější termín, ale z organizačních důvodů to není možné.

Zaplacené účastnické poplatky budeme vracet, případně je bude možné použít k platbě dalšího ročníku ZodiaConu nebo TFM (jejich termín již byl stanoven a najdete ho na https://www.zodiacon.cz/). V současné době řešíme logistiku vracení peněz a v následujících týdnech vás budeme kontaktovat e-mailem.

[EN] ZodiaCon 2020 was cancelled. The reason is the state of emergency and other measures the Czech government took with regard to the worldwide COVID-19 pandemic.

Sadly, the government's restrictions do now allow to organize this kind of event, even after the published plans to relax them in the future. We're very sorry, but these are circumstances outside of our control. We tried to postpone this event, but it's not possible for organizational reasons.

We will refund the money you paid, or you can use them towards next ZodiaCon or TFM (their date was already decided, see https://www.zodiacon.cz/). At this time we are working on the logistics of return and we will contact you by e-mail in following weeks.
[CS] Na adresu, z níž jste se zaregistrovali, jsme vám poslali zprávu s odkazem, na kterém můžete požádat o vrácení peněz. Máte také možnost si objednat pamětní tričko s obrázkem.

[EN] We just send important message to the e-mail you used for registration. It contains a link, where you can initiate your refund. You can also order a special remembrance t-shirt with the above image.
[CS] Všechny vratky obdržené do tohoto okamžiku byly zpracovány.
[EN] All refund requests received by now were processed.
[CS]

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli zrušit TechFurMeet 2021, plánovaný na únor. Jeho uspořádání v klasické podobě pokládáme za nemožné, z důvodů omezení po celé Evropě a není pravděpodobné, že by se situace do února změnila. Pracujeme na způsobu, jak ho v nějaké podobě uspořádat alespoň online a o výsledku vás budeme informovat.

U ZodiaConu 2021, který je plánován na 26. - 30. 5. 2021, stále doufáme, že jej uspořádat bude možné. Registraci plánujeme otevřít nejpozději dva měsíce před conem. Spolek ZodiaCon se těší dobrému finančnímu zdraví a vše budeme plánovat tak, abychom i v případě nutnosti akci na poslední chvíli zrušit byli schopni zájemcům vrátit peníze.

Přejeme vám příjemné prožití svátků, hezký nový rok a těšíme se na brzké shledání.

[EN]

The current situation forced us to cancel TechFurMeet 2021, planned to happen in February. We think that it would not be possible to organize the traditional in-person event, due to limitations across all Europe and we don't think situation will clear up enough by February. We are working on ideas how to organize it at least online and we'll keep you updated.

As for ZodiaCon 2021, planned to May 26-30, we still hope that it would be possible to organize it as in-person event in some way. We plan to open registration at least two months before the event. The ZodiaCon organization is in good financial health and even in case we would have to cancel ZodiaCon shortly before con, we would be able to refund the money to attendees.

We wish you happy holidays and new year and are looking forward to see you again.
[CS]

S politováním musíme oznámit, že jsme byli nuceni ZodiaCon 2021 zrušit. Důvody jsou zjevné - globální pandemie koronaviru a související omezení akcí a cestování.

Letošní ZodiaCon byl naplánován na konec května, tedy za dva měsíce. Pokud by se měl konat, museli bychom nejpozději nyní začít akci organizovat a spustit registraci a platby. Nepokládáme za rozumné a zodpovědné to dělat (a následně všechno rušit a platby vracet), protože šance na možnost konání akce jsou prakticky nulové.

Situaci sledujeme a plánujeme uspořádat nějakou akci (i mimo pravidelný takt ZC/TFM) jakmile to bude možné.

[EN]

We regret to inform you that we had to cancel ZodiaCon 2021. The reasons are obvious - the global coronavirus epidemic and restrictions on events and travel imposed by various governments, including the Czech one.

ZodiaCon was supposed to start two months from now (at end of May). If it was to happen, we would need to start the preparations immediatelly. We don't think it's responsible to start the preparations, registration and payments and then scrape the entire thing and issue refunds.

We are monitoring the situation and we plan to organize some kind of event, even out of the usual ZC/TFM schedule, as soon as possible.