ZarandPNU
253 subscribers
417 photos
52 videos
109 files
172 links
کانال خبری دانشگاه پیام نور زرند
Download Telegram
💥امکان انتخاب واحد مجدد

👩‍💻دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند تا تاریخ 22 فروردین می‌توانند با شماره09132904473 خانم حسن زاده کاربر ارشد تماس بگیرند تا سایت برای انتخاب واحد باز شود
💢 ضمنا بعد از تاریخ فوق این امکان وجود ندارد
1. آمارتوصیفی فصل ۲
https://t.me/pnumeshkin/5373

2. جلسه اول تحقیق درعملیات۱
https://t.me/pnumeshkin/5367

3. جلسه اول ریاضی کاربردی ۱
https://t.me/pnumeshkin/5343

4. جلسه دوم ریاضی کاربردی ۱
https://t.me/pnumeshkin/5364

5. جلسه سوم ریاضی کاربردی ۱
https://t.me/pnumeshkin/5384

6. حل نمونه سوالات ریاضی کاربردی ۱
https://t.me/pnumeshkin/5338

7. جلسه۴ ریاضی کاربردی ۱
https://t.me/pnumeshkin/5389

8.فصل۳ آمارتوصیفی
https://t.me/pnumeshkin/5392

9.روشهای انتگرال‌گیری جلسه۱
https://t.me/pnumeshkin/5418

10.آمارمهندسی
https://t.me/pnumeshkin/5422

11.روشهای انتگرال‌گیری جلسه ۲(روش جزبه جز)
https://t.me/pnumeshkin/5426

12.حل نمونه سوالات فصول۱،۲،۳ریاضی کاربردی۱،جلسه۵
https://t.me/pnumeshkin/5430

13.جلسه۲ تحقیق درعملیات۱
https://t.me/pnumeshkin/5434

14.جلسه۶ ریاضی کاربردی۱،حدوپیوستگی
https://t.me/pnumeshkin/5437

15.جلسه اول آمارکاربردی۱
https://t.me/pnumeshkin/5441

16.آمارتوصیفی فصل۴
https://t.me/pnumeshkin/5445

17.جلسه۳تکنیک‌انتگرال‌گیری،تغییرمتغیرهای‌ مثلثاتی وتوابع هیپربولیک
https://t.me/pnumeshkin/5468

18.احتمال مهندسی،فصل۳ توزیع‌های چندمتغیره
https://t.me/pnumeshkin/5470

19.حل نمونه‌سوالات ریاضی کاربردی۱،حدوپیوستگی
https://t.me/pnumeshkin/5481

20.آمارکاربردی۱،چندک‌ها وواریانس
https://t.me/pnumeshkin/5482

21.جلسه اول آماروریاضی درعلوم ورزشی
https://t.me/pnumeshkin/5484

22.آمارتوصیفی فصل۵
https://t.me/pnumeshkin/5487

23.جلسه چهارم انتگرال‌گیری ازتوابع کسری
https://t.me/pnumeshkin/5495

24.جلسه سوم تحقیق درعملیات۱ روش Mبزرگ
https://t.me/pnumeshkin/5498

25.احتمال مهندسی،توزیعهای حاشیه‌ای وشرطی
https://t.me/pnumeshkin/5518

26.ریاضی کاربردی۱،مشتق وقواعد مشتق
https://t.me/pnumeshkin/5525

27.آمارکاربردی۱،آنالیز ترکیبی
https://t.me/pnumeshkin/5526

28.تحقیق درعملیات،حل تمرین
https://t.me/pnumeshkin/5527

29.آماروریاضی درورزش فصل۴
https://t.me/pnumeshkin/5538

30.ریاضی کاربردی۲،انتگرال معین
https://t.me/pnumeshkin/5543

31.آمارمهندسی،امیدریاضی
https://t.me/pnumeshkin/5554

32.ریاضی کاربردی۱،ادامه مشتق
https://t.me/pnumeshkin/5561

33.آمارکاربردی۱،ادامه فصل۲،احتمال
https://t.me/pnumeshkin/5562

34.تحقیق درعملیات۱، روش دومرحله‌ای
https://t.me/pnumeshkin/5563

35.آماروریاضی درعلوم ورزشی فصل۵
https://t.me/pnumeshkin/5565

36.ریاضی کاربردی۲،برداروماتریس
https://t.me/pnumeshkin/5589

37.آمارتوصیفی فصل۶
https://t.me/pnumeshkin/5599

38.احتمال مهندسی،گشتاورهای حاصلضربی
https://t.me/pnumeshkin/5605

39.ریاضی کاربردی۱، دیفرانسیل ومشتق‌های جزئی
https://t.me/pnumeshkin/5609

40.آمارکاربردی۱،احتمال شرطی وقانون بیز
https://t.me/pnumeshkin/5611

41.ریاضی کاربردی۲،دترمینان ومعکوس ماتریس
https://t.me/pnumeshkin/5643

42.آماروریاضی در ورزش،توزیع طبیعی داده‌ها
https://t.me/pnumeshkin/5647

43.احتمال مهندسی، توزیع‌های احتمال خاص
https://t.me/pnumeshkin/5658

44.ریاضی کاربردی۱، کاربرد مشتق
https://t.me/pnumeshkin/5668

45.آمار کاربردی۱، فصل سوم
https://t.me/pnumeshkin/5669

46.تحقیق در عملیات ۱، مساله ثانویه
https://t.me/pnumeshkin/5676

47.آمارتوصیفی، ضریب همبستگی
https://t.me/pnumeshkin/5678

48.ریاضی کاربردی۲، اعمال سطری مقدماتی
https://t.me/pnumeshkin/5707

49.ریاضی کاربردی۲، دستگاه معادلات خطی
https://t.me/pnumeshkin/5720

50.آمار کاربردی۱، امید وواریانس وگشتاور
https://t.me/pnumeshkin/5733

51.احتمال مهندسی، چگالیهای احتمال خاص
https://t.me/pnumeshkin/5738

52. حل تمرین ریاضی‌کاربردی۲
https://t.me/pnumeshkin/5798

53. آماروریاضی درعلوم ورزشی، همبستگی داده‌ها
https://t.me/pnumeshkin/5744

54. ریاضی کاربردی۱، تقعر،تحدب وعطف
https://t.me/pnumeshkin/5764

55. حل تمرین فصول ۵و۶ ریاضی کاربردی۱
https://t.me/pnumeshkin/5775

56. ریاضی کاربردی۲، تبدیلات خطی
https://t.me/pnumeshkin/5776

57. آمارکاربردی۱، تابع احتمال توام
https://t.me/pnumeshkin/5779

58. آمارکاربردی۱، احتمال شرطی وضریب همبستگی
https://t.me/pnumeshkin/5789

59. ریاضی کاربردی۲،توابع چندمتغیره،حدو پیوستگی ومشتقات جزئی
https://t.me/pnumeshkin/5793

60. ریاضی کاربردی۲،اکسترمم‌های نسبی توابع دومتغیره
https://t.me/pnumeshkin/5796


👈 #فیلم‌های_آموزشی مربوط به #ریاضی و #آمار جهت استفاده دانشجویان عزیز 👆
آغاز ثبت نام بیست و چهارمین دوره #ازدواج_دانشجویی

دانشجویانی که تاریخ عقد آنها ۱ مهر ۱۳۹۸ تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ می باشد می توانند به سایت ezdevaj.nahad.ir مراجعه کنند و ثبت نام نمایند.
مدارک لازم جهت بارگزاری در سایت و ثبت نام:
🔸شناسنامه زوجین
🔸کارت ملی زوجین
🔸عقدنامه
🔸کارت دانشجویی

پس از آن بایستی مشخصات شما در سامانه توسط دانشگاه تایید شود.

🔹دانشجویان پس از گذراندن دوره آموزشی مجازی از طریق سایت اعلامی می توانند تاریخ سفر مشهد خود را انتخاب نمایند.
🔹هزینه اقامت در مشهد رایگان و هزینه رفت و آمد به عهده دانشجو خواهد بود.

📆آخرین مهلت ثبت نام : ۳۰ خرداد ماه

اطلاعات تکمیلی در سایت
🌐 http://ezdevaj.nahad.ir
🔻🔻🔻🔻🔻
@upnanews
Forwarded from ZarandPNU
اصلاحیه_برنامه_کلاسی_دروس_تئوری_و_عملی.pdf
229.6 KB
اصلاحیه برنامه کلاسی دروس تئوری و عملی.pdf
جشنواره ملی شعر
جشنواره قرآن و عترت
مسابقه سخنرانی
ویژه کارکنان و اساتید
جشنواره ملی
رویش
حرکت
نهج البلاغه
جشنواره شعر
مدیران فرهیخته و عزیز؛
دانشجویانی که آشنایی و مهارت در ساخت؛
_ کلیپ
_ پوستر
_پادکست
_ موشن گرافی
_کتاب صوتی
_ کاریکاتور
دارند
خواهش میکنم مشخصات(نام و نام خانوادگی_ رشته_ رشته تحصیلی_ مقطع_ مرکز_ شماره تماس) آنها را به صورت خصوصی پیام نمائید. با تشکر فراوان🙏🙏🙏
باسلام دانشجویان ورصورت تمایل با ذکر مشخصات به شماره واتساپ ۰۹۱۴۰۹۴۲۸۳۵ پیام دهید
میرزایی فرهنگی پیام نور زرند
باسلام دانشجویان متقاضی نشریه به امور فرهنگی مراجعه نمایند
حجت الاسلام و المسلمین پورمحی آبادی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور استان کرمان خبر داد:
آغاز ثبت نام بیست و پنجمین دوره ازدواج دانشجویی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمین پورمحی آبادی مسئول نهاد رهبری از آغاز ثبت نام بیست و پنجمین دوره ازدواج دانشجویی در سایت: Pnuk.nahad.ir خبر داد و افزود: حداقل یکی از زوجین در زمان عقد باید دانشجو بوده و تاریخ عقد آنها در فاصله زمانی 1 فروردین سال 1400تا پایان شهریور ماه سال 1401 باشد.
ایشان ادامه داد: برای ثبت نام لازم است واجدین شرایط، فایل اسکن شده عقد نامه، کارت دانشجویی، کارت ملی و صفحات شناسنامه را بارگذاری نمایند و پس از تایید دفتر نهاد، زوجین می توانند با مراجعه به سایت فوق اقدام به انتخاب کاروان و تاریخ سفر نمایند.
مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه گفت: هزینه رفت و برگشت به مشهد مقدس با زوجین بوده و ولی تمامی هزینه های اسکان و پذیرایی در هتل، رایگان است و امسال برای اولین بار طول دروه حضور در طرح «همسفرتا بهشت» به ۳ شب و ۴ روزه افزایش یافته است.
لازم به ذکر است: مرکز ارتباطات و پاسخگویی طرح ملی «همسفرتابهشت» با شماره ۰۲۱۸۴۲۲۲۸۸۸ پاسخگوی سوالات احتمالی زوجین دانشجو در ساعات ۸ صبح لغایت ۱۶ بعدازظهر می‌باشد.
همچنین متقاضیان دارای شرایط جهت اطلاع از طرح ملی «دردانه» که به «اعطای تسهیلات وام به زوجین دانشجوی دارای فرزند اختصاص دارد می توانند با شماره ۰۲۱۸۴۲۲۲۳۷۷ (اداره ازدواج و خانواده) تماس حاصل فرمائید.
جهت ثبت نام در سامانه ازدواج دانشجویی روی آدرس ذیل کلیک کنید:
pnuk.nahad.ir