ZCharter - زدچارتر
666 members
247 photos
20 files
2.12K links
سامانه خرید آنلاين كليه پروازهاي سيستمي وچارتري

گارانتي بهترين نرخ درلحظه💰
پرداخت آنلاين ودريافت آني بليط💳

🌐Zcharter.ir
☎️ 02133333660 📞 09128585001
@charter8585

⭐️دانلود اپلیکیشن
Android: Https://zcharter.net/app.apk
IOS: http://goo.gl/2AuFKN
Download Telegram
to view and join the conversation
❤️ واریزی آبان ماه برای موسسه خیریه محک انجام گردید. 💡هر ماه زدچارتر درصدی از سود خود را به کودکان میتلا به سرطان موسسه محک کمک خواهد کرد. شما نیز در این امر نیک شریک هستید. 🙏🙏 Zcharter.ir🌐
آفر های ویژه امروز 1397/9/15 09:10 📆

بندرعباس به تهران یکشنبه 9/18 قیمت209,400 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به اصفهان پنج شنبه 9/15 قیمت156,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد پنج شنبه 9/15 قیمت156,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به شیراز دوشنبه 9/19 قیمت195,000 تومان🔗 خرید آنلاین

قشم به تهران پنج شنبه 9/15 قیمت116,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به قشم پنج شنبه 9/15 قیمت176,000 تومان🔗 خرید آنلاین

رشت به مشهد پنج شنبه 9/15 قیمت161,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به مشهد پنج شنبه 9/15 قیمت206,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/15 22:10 📆

تبریز به تهران پنج شنبه 9/15 قیمت144,250 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تبریز جمعه 9/16 قیمت144,250 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرعباس به تهران دوشنبه 9/19 قیمت226,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به نجف جمعه 9/16 قیمت296,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد جمعه 9/16 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به شیراز دوشنبه 9/19 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به مشهد جمعه 9/16 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به مشهد جمعه 9/16 قیمت177,500 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به آبادان سه شنبه 9/20 قیمت206,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/16 09:10 📆

تهران به تبریز جمعه 9/16 قیمت151,000 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرعباس به تهران دوشنبه 9/19 قیمت226,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد جمعه 9/16 قیمت191,750 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به شیراز دوشنبه 9/19 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد جمعه 9/16 قیمت201,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به مشهد جمعه 9/16 قیمت156,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به آبادان سه شنبه 9/20 قیمت206,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/16 22:10 📆

تبریز به تهران شنبه 9/17 قیمت146,000 تومان🔗 خرید آنلاین

بندرعباس به تهران دوشنبه 9/19 قیمت226,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد شنبه 9/17 قیمت166,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد شنبه 9/17 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به مشهد یکشنبه 9/18 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد شنبه 9/17 قیمت176,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به قشم شنبه 9/17 قیمت166,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به مشهد شنبه 9/17 قیمت187,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به مشهد جمعه 9/16 قیمت144,250 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به آبادان شنبه 9/17 قیمت191,750 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/17 09:10 📆

تهران به بندرعباس دوشنبه 9/19 قیمت216,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد شنبه 9/17 قیمت146,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد شنبه 9/17 قیمت176,000 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به قشم شنبه 9/17 قیمت131,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به مشهد شنبه 9/17 قیمت153,750 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به کرمانشاه شنبه 9/17 قیمت153,750 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به آبادان شنبه 9/17 قیمت177,500 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به مشهد شنبه 9/17 قیمت177,500 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/17 22:10 📆

اهواز به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت204,000 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد یکشنبه 9/18 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تبریز یکشنبه 9/18 قیمت206,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت120,500 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به آبادان یکشنبه 9/18 قیمت177,500 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/18 09:10 📆

اصفهان به مشهد یکشنبه 9/18 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اهواز به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت204,000 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تبریز یکشنبه 9/18 قیمت166,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد یکشنبه 9/18 قیمت201,250 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت144,250 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به آبادان سه شنبه 9/20 قیمت187,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/18 22:10 📆

تهران به بندرعباس جمعه 9/23 قیمت209,400 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت187,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به شیراز دوشنبه 9/19 قیمت168,000 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به مشهد یکشنبه 9/18 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت206,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تفلیس دوشنبه 9/19 قیمت366,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به مشهد جمعه 9/23 قیمت177,500 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به آبادان پنج شنبه 9/22 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/19 09:10 📆

تهران به بندرعباس جمعه 9/23 قیمت209,400 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت182,250 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به شیراز دوشنبه 9/19 قیمت126,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد دوشنبه 9/19 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تبریز دوشنبه 9/19 قیمت206,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به مشهد شنبه 9/24 قیمت168,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به آبادان پنج شنبه 9/22 قیمت187,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
📱رزرو سریع و با تحفیف بلیط هواپیما با اپلیکیشن “زدچارتر”

👇 دانلود مستقیم نسخه اندروید :
💡https://zcharter.net/zcharter.apk

👇دانلود نسخه IOS از سیب اپ :
💡https://goo.gl/2AuFKN

🔴خرید از اپلیکیشن = تخفیف بیشتر
آفر های ویژه امروز 1397/9/19 22:10 📆

تهران به نجف سه شنبه 9/20 قیمت316,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به شیراز سه شنبه 9/20 قیمت187,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد سه شنبه 9/20 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/20 09:10 📆

بندرعباس به تهران سه شنبه 9/20 قیمت206,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به نجف سه شنبه 9/20 قیمت266,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد سه شنبه 9/20 قیمت176,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تبریز سه شنبه 9/20 قیمت206,000 تومان🔗 خرید آنلاین

آبادان به مشهد یکشنبه 9/25 قیمت182,250 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/22 09:10 📆

شیراز به مشهد پنج شنبه 9/22 قیمت116,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تبریز یکشنبه 9/25 قیمت201,250 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به قشم پنج شنبه 9/22 قیمت116,000 تومان🔗 خرید آنلاین

رشت به مشهد پنج شنبه 9/22 قیمت144,250 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/22 22:10 📆

تبریز به مشهد جمعه 9/23 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تبریز جمعه 9/23 قیمت211,000 تومان🔗 خرید آنلاین

رشت به مشهد جمعه 9/23 قیمت139,500 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به تفلیس جمعه 9/23 قیمت316,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/23 09:10 📆

تهران به استانبول جمعه 9/23 قیمت316,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد شنبه 9/24 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد دوشنبه 9/26 قیمت201,250 تومان🔗 خرید آنلاین

رشت به مشهد جمعه 9/23 قیمت166,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به آبادان چهار شنبه 9/28 قیمت188,200 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/23 22:10 📆

تهران به تبریز شنبه 9/24 قیمت146,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کیش به مشهد شنبه 9/24 قیمت166,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد شنبه 9/24 قیمت158,100 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد دوشنبه 9/26 قیمت201,250 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به قشم شنبه 9/24 قیمت176,000 تومان🔗 خرید آنلاین

کرمانشاه به مشهد جمعه 9/23 قیمت191,750 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/24 09:10 📆

اصفهان به مشهد شنبه 9/24 قیمت141,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد دوشنبه 9/26 قیمت201,250 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به قشم شنبه 9/24 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین

رشت به مشهد شنبه 9/24 قیمت153,750 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/24 22:10 📆

تهران به تبریز یکشنبه 9/25 قیمت136,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد یکشنبه 9/25 قیمت196,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد دوشنبه 9/26 قیمت163,250 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تبریز دوشنبه 9/26 قیمت182,250 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/25 09:10 📆

کیش به مشهد یکشنبه 9/25 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد یکشنبه 9/25 قیمت186,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد دوشنبه 9/26 قیمت163,250 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به تبریز دوشنبه 9/26 قیمت182,250 تومان🔗 خرید آنلاین

تهران به قشم یکشنبه 9/25 قیمت191,000 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به کرمانشاه یکشنبه 9/25 قیمت168,000 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter
آفر های ویژه امروز 1397/9/25 22:10 📆

کیش به مشهد دوشنبه 9/26 قیمت126,000 تومان🔗 خرید آنلاین

اصفهان به مشهد دوشنبه 9/26 قیمت177,500 تومان🔗 خرید آنلاین

شیراز به مشهد دوشنبه 9/26 قیمت166,000 تومان🔗 خرید آنلاین

تبریز به مشهد پنج شنبه 9/29 قیمت182,250 تومان🔗 خرید آنلاین

مشهد به کرمانشاه دوشنبه 9/26 قیمت191,750 تومان🔗 خرید آنلاین


نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

تلفن تماس :02133333660
📱موبایل:09128585001
🌐آدرس سایت:zcharter.ir
@zcharter