کاشی یزدسرام کویر
957 members
301 photos
23 links
@YAZDceramkavir

"از دل کویر برآمدیم تا طرحی نو به ارمغان آوریم"

تولیدکننده کاشی وسرامیک دیجیتال درسایزهای مختلف

کارخانه:
یزد.تفت.کیلومتر۴جاده سفیدکوه
تلفن دفترفروش:
03532634714-17
🌐 www.yazdceram.com
اینستاگرام:
Instagram.com/yazdceramofficial
Download Telegram
to view and join the conversation
مازراتی 3D
آنگارو خاکستری
https://telegram.me/Yazdceramkavir
آنگارو خاکستری
https://telegram.me/Yazdceramkavir