Group bí mật
7 members
11 photos
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
Sao add thêm người ta
Ah được rồi này
Hello