ترانه های پاییزی🍁
3.54K members
5.89K photos
34 videos
4 files
12 links
> اشعارِ شاعرانِ جهان
> عکس
> آهنگ
> اشعار و نوشته های عیسی دورقی

شاعران ، نویسندگان و عکاسان گرامی
آثار خود را ارسال کنید تا در کانال درج شود

@eisa_doraghi
Download Telegram
to view and join the conversation

قدرت به مردان و زیبایی به زنان
داده شده است؛
با اینکه قدرت قادر است
همه چیز را شکست دهد،
اما از زیبایی شکست می‌خورد...

#اسکار_وایلد

@TaranehayPayizii 👈

زندگی رسم ناخوشایندی است...
آنقدر ما را سرگرم خودش می کند و به ما خوشبختی را نشان می دهد که باورمان می شود غصه و غمی نیست. گمان نمی کردیم که فقط سراب بود،
در لحظه ای ما را به زمین می کوبد که غرق خوشی هایش هستیم و بعد این قدر سختی نشان مان می دهد که آرزوی مرگ می کنیم.
ولی راه فراری نیست، زندگی پر از جاده های صعب العبور است فقط باید راه را ادامه داد...

#عیسی_دورقی

♥️ @TaranehayPayizii 👈
NewTrack
#Alireza_Talischi - Zendegi Joonam

🆕 🎧 @TaranehayPayizii 👈

با من حرف می زنی،
آنقدر نزدیکم
که می شنوم
آنچه را نمی خواهم گوش کنم

می خندی تا آزارم دهی
می رقصی آنسوتر از صبح،
سر به هوا بازی می کنی

مرا در آغوش می کشی
و در گوشم زمزمه می کنی،

عشق!
تو باید در بالاترین ارتفاع
زندگی کنی...

#آندره_ولتر

♥️ @TaranehayPayizii 👈

مترادف بود با من
همسانِ تصویرم در آینه
می خواند
مرا از نگاهم،
و می خواندمش...
می نوشت
غزلِ عاشقانه ی حرفهایم را،
و می نوشتمش...
خودِ من بود و من خودِ او،
مثلِ شب که ماه را...
مثلِ روز که آفتاب را...

#عیسی_دورقی

♥️ @TaranehayPayizii 👈

از چیزهای کوچک
در زندگی تان لذت ببرید
چون روزی به گذشته نگاه می کنید
و متوجه می شوید،
آن ها چیزهای بزرگی بودند...

#کورت_وانه_گت

@TaranehayPayizii 👈

تویی همان آوا
که پاسخ می دهی
به ندای من
به این صدا
هیچ شعری نمی تواند
مجذوب خود کند پژواکی را
که می آمیزد
زمزمه ی عشاق را
به غبار قرون

تو همانی
که با او واژه به واژه
می بافم اندامِ سرودمان را
و پیوند می گیرم با او
و قیاس می کنم
قیاس ناپذیرِ همیشه پابرجا را،
با سحری ناپایدار
که قادر به مردن نیست...

#آندره_ولتر

♥️ @TaranehayPayizii 👈
🆕 🎬 @TaranehayPayizii 👈

چه گرگ و میش باشد
چه نخستین دمِ صبح
یاسمین،
همیشه سفید می ماند...

#جورج_سفریس

♥️ @TaranehayPayizii 👈

مرا مجذوبِ خود کرده ای
بی گمان آغوش ات
خودِ مثلثِ برموداست
بی پرواتر
محکمتر
بغلم کن
می خواهم جهانی دیگر را
با تو،
تجربه کنم...

#عیسی_دورقی

♥️ @TaranehayPayizii 👈