Tak Raghami | تک رقمی
389 members
143 photos
40 videos
24 files
1 link
⚜️ موسسه آموزشی تک رقمی ⚜️
👤 مدرس : استاد عباسی ( رتبه یک کنکور )
📑 هدف کانال : ترفند های آموزش جهت یادگیری آسان
09154414170
@takraghami_admin📞

تا زمانی که با ما هستید نگران مطالب سنگین نباشید.
Download Telegram
to view and join the conversation
ریاضی_انتگرال
#قست_دوم

آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#انتگرال
قسمت دوم
آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
🌺ما اینجاییم تا شما را برای رسیدن به خواسته هایتان همراهی کنیم 🌺


-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
ریاضی_انتگرال
#قست_سوم

آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#انتگرال
قسمت سوم
آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#انگیزشی

زبونت داره میگه بنز✔️
اما عملت داره میگه پراید
با خودت صادق و روراست باش رفیق🌼

----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
ریاضی_انتگرال
#قست_چهارم

آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#انتگرال
قسمت چهارم
آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
✔️ فرق بین
باختن
و ساختن 👌
یک کلمست
خواستن💪

-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
ریاضی_پيوستگي
#قسمت_اول

آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#پيوستگي
قسمت اول
آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
بخشش شما را

هم شاد میکند

هم رها....

پس همین حالا ببخشید... 😊
ریاضی_پيوستگي
#قسمت_دوم

آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#پيوستگي
قسمت دوم
آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
تو طرز فکرتو عوض کن
اون هم زندگیتو عوض میکنه
✔️اجازه ندهید......

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.
سخنان دیگران باعث رنجش تان شوند.
اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن تان شوند.
نابینایی دیگران هدف تان را پنهان کند.
ناباوری دیگران عشق تان را لکه دار کند...🌸


✔️اجازه دهید....
کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود، الهام بخش شان باشد و مسیرشان را روشن کند.😊

اعمال تان زنجیرهای دیگران را باز کند.😍

دست هایتان چشم بند را از دید دیگران کنار بزند.😉

عشق تان یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد، الهام بخش باورشان شوید🙂.

و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد .💚♥️


💚🌷💐💗
🆔 @Tak_Raghami
ریاضی_پيوستگي
#قسمت_سوم

آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#پيوستگي
قسمت سوم
آموزش مجازی ریاضی
-----------------------------
⚜️گروه آموزشی تک رقمی⚜️
📞 09154414170
🆑 @Tak_raghami
همه چيز بستگی‌ به خودت داره .
.
اگر خودت بخوای موفق میشی و‌ اگر خودت بخوای شکست میخوری
.
نمیتونی کسی رو مقصر کنی .
.
هر چی ساختی خودت ساختی و‌اگر باختی خودت باختی .
.
ببین اشتباهت کجا بوده که باختی و‌ تکرارش نکن به جای اینکه دنبال مقصر باشی .

💚🌷💐💗
🆔 @Tak_Raghami