توسعه تجارت پويا
630 members
377 photos
144 videos
30 files
131 links
تلفن : ٣٣٩٣٩٣٧٦-٣٣٩٣٩٢٦٧-٣٣٩٧٣٤٣٣
فكس: ٣٣٩٧٢٠٤٠
سايت:www.ttpouya.com
آدرس مركز پخش بازار: تهران-سعدي جنوبي-خ اكباتان-كوچه ٨ متري بانك صادرات-پلاك٣٨- توسعه تجارت پويا.
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴
‎نماینده انحصاری کمپانی
PHC VALEO
‎محصول مشترک فرانسه و‌کره
⭕️
‎توسعه تجارت پویا - حبیبی
‎واردکننده قطعات اصلی خودرو
‌‎موبایل - واتس اپ:
۰۰۹۸۹۹۰۰۹۹۳۱۶۳

‌‎تلفن :
۰۲۱٣٣٩٣٩٣٧٦
۰۲۱٣٣٩٣٩٢٦٧
۰۲۱٣٣٩۷۲۰۴۰

‌‎فكس:٣٣٩۷۳۴۳۳

‌‎اینستاگرام:
‎‌‏www.instagram.com/phcvaleo

‌‎سايت:
‎‌‏www.ttpouya.com

‌‎آدرس مركز پخش بازار:
‌‎ تهران-سعدي جنوبي-خ اكباتان-كوچه ٨ متري بانك صادرات-پلاك٣٨-
‌‎ساختمان توسعه تجارت پويا.
‎صفحه قدیم تلگرام:
@TTPOUYAPHCValeo
‎صفحه جدید تلگرام:
‎‌‏@phcvaleo1
‎جهت دریافت لیست قیمتها لینک زیر را تاچ کنید:
👇👇👇👇👇👇👇
‌‏https://wa.me/989900993163
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
🔴
‎نماینده انحصاری کمپانی
PHC VALEO
‎محصول مشترک فرانسه و‌کره
⭕️
‎توسعه تجارت پویا - حبیبی
‎واردکننده قطعات اصلی خودرو
‌‎موبایل - واتس اپ:
۰۰۹۸۹۹۰۰۹۹۳۱۶۳

‌‎تلفن :
۰۲۱٣٣٩٣٩٣٧٦
۰۲۱٣٣٩٣٩٢٦٧
۰۲۱٣٣٩۷۲۰۴۰

‌‎فكس:٣٣٩۷۳۴۳۳

‌‎اینستاگرام:
‎‌‏www.instagram.com/phcvaleo

‌‎سايت:
‎‌‏www.ttpouya.com

‌‎آدرس مركز پخش بازار:
‌‎ تهران-سعدي جنوبي-خ اكباتان-كوچه ٨ متري بانك صادرات-پلاك٣٨-
‌‎ساختمان توسعه تجارت پويا.
‎صفحه قدیم تلگرام:
@TTPOUYAPHCValeo
‎صفحه جدید تلگرام:
‎‌‏@phcvaleo1
‎جهت دریافت لیست قیمتها لینک زیر را تاچ کنید:
👇👇👇👇👇👇👇
‌‏https://wa.me/989900993163
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴
‎توسعه تجارت پویا - حبیبی
⭕️
‎توسعه تجارت پویا - حبیبی
‎واردکننده قطعات اصلی خودرو
‌‎موبایل - واتی اپ:
۰۰۹۸۹۹۰۰۹۹۳۱۶۳

‌‎تلفن :
۰۲۱٣٣٩٣٩٣٧٦
۰۲۱٣٣٩٣٩٢٦٧
۰۲۱٣٣٩۷۲۰۴۰

‌‎فكس:٣٣٩۷۳۴۳۳

‌‎اینستاگرام:
‎‌‏www.instagram.com/phcvaleo

‌‎سايت:
‎‌‏www.ttpouya.com

‌‎آدرس مركز پخش بازار:
‌‎ تهران-سعدي جنوبي-خ اكباتان-كوچه ٨ متري بانك صادرات-پلاك٣٨-
‌‎ساختمان توسعه تجارت پويا.
‎صفحه قدیم تلگرام:
@TTPOUYAPHCValeo
‎صفحه جدید تلگرام:
‎‌‏@phcvaleo1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🤩🔴
جهت اطلاع از تخفیف های
شب یلدا
به شماره واتس آپ شرکت پیام دهید.
⭕️
‎توسعه تجارت پویا - حبیبی
‎واردکننده قطعات اصلی خودرو
‌‎موبایل - واتس اپ:
۰۰۹۸۹۹۰۰۹۹۳۱۶۳

‌‎تلفن :
۰۲۱٣٣٩٣٩٣٧٦
۰۲۱٣٣٩٣٩٢٦٧
۰۲۱٣٣٩۷۲۰۴۰

‌‎فكس:٣٣٩۷۳۴۳۳

‌‎اینستاگرام:
‎‌‏www.instagram.com/phcvaleo

‌‎سايت:
‎‌‏www.ttpouya.com

‌‎آدرس مركز پخش بازار:
‌‎ تهران-سعدي جنوبي-خ اكباتان-كوچه ٨ متري بانك صادرات-پلاك٣٨-
‌‎ساختمان توسعه تجارت پويا.
‎صفحه قدیم تلگرام:
@TTPOUYAPHCValeo
‎صفحه جدید تلگرام:
‎‌‏@phcvaleo1
‎جهت دریافت لیست قیمتها لینک زیر را تاچ کنید:
👇👇👇👇👇👇👇
‎‌‏https://wa.me/989900993163
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
⭕️
‎توسعه تجارت پویا - حبیبی
‎واردکننده قطعات اصلی خودرو
‌‎موبایل - واتس اپ:
۰۰۹۸۹۹۰۰۹۹۳۱۶۳

‌‎تلفن :
۰۲۱٣٣٩٣٩٣٧٦
۰۲۱٣٣٩٣٩٢٦٧
۰۲۱٣٣٩۷۲۰۴۰

‌‎فكس:٣٣٩۷۳۴۳۳

‌‎اینستاگرام:
‎‌‏www.instagram.com/phcvaleo

‌‎سايت:
‎‌‏www.ttpouya.com

‌‎آدرس مركز پخش بازار:
‌‎ تهران-سعدي جنوبي-خ اكباتان-كوچه ٨ متري بانك صادرات-پلاك٣٨-
‌‎ساختمان توسعه تجارت پويا.
‎صفحه قدیم تلگرام:
@TTPOUYAPHCValeo
‎صفحه جدید تلگرام:
‎‌‏@phcvaleo1
‎جهت دریافت لیست قیمتها لینک زیر را تاچ کنید:
👇👇👇👇👇👇👇
‎‌‏https://wa.me/989900993163
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
⭕️
‎توسعه تجارت پویا - حبیبی
‎واردکننده قطعات اصلی خودرو
‌‎موبایل - واتس اپ:
۰۰۹۸۹۹۰۰۹۹۳۱۶۳

‌‎تلفن :
۰۲۱٣٣٩٣٩٣٧٦
۰۲۱٣٣٩٣٩٢٦٧
۰۲۱٣٣٩۷۲۰۴۰

‌‎فكس:٣٣٩۷۳۴۳۳

‌‎اینستاگرام:
‎‌‏www.instagram.com/phcvaleo

‌‎سايت:
‎‌‏www.ttpouya.com

‌‎آدرس مركز پخش بازار:
‌‎ تهران-سعدي جنوبي-خ اكباتان-كوچه ٨ متري بانك صادرات-پلاك٣٨-
‌‎ساختمان توسعه تجارت پويا.
‎صفحه قدیم تلگرام:
@TTPOUYAPHCValeo
‎صفحه جدید تلگرام:
‎‌‏@phcvaleo1
‎جهت دریافت لیست قیمتها لینک زیر را تاچ کنید:
👇👇👇👇👇👇👇
‎‌‏https://wa.me/989900993163
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
⭕️
‎توسعه تجارت پویا - حبیبی
‎واردکننده قطعات اصلی خودرو
‌‎موبایل - واتس اپ:
۰۰۹۸۹۹۰۰۹۹۳۱۶۳

‌‎تلفن :
۰۲۱٣٣٩٣٩٣٧٦
۰۲۱٣٣٩٣٩٢٦٧
۰۲۱٣٣٩۷۲۰۴۰

‌‎فكس:٣٣٩۷۳۴۳۳

‌‎اینستاگرام:
‎‌‏www.instagram.com/phcvaleo

‌‎سايت:
‎‌‏www.ttpouya.com

‌‎آدرس مركز پخش بازار:
‌‎ تهران-سعدي جنوبي-خ اكباتان-كوچه ٨ متري بانك صادرات-پلاك٣٨-
‌‎ساختمان توسعه تجارت پويا.
‎صفحه قدیم تلگرام:
@TTPOUYAPHCValeo
‎صفحه جدید تلگرام:
‎‌‏@phcvaleo1
‎جهت دریافت لیست قیمتها لینک زیر را تاچ کنید:
👇👇👇👇👇👇👇
‎‌‏https://wa.me/989900993163
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
‎مکمل بنزین خودرو اکتان بوستر اس تی پی اورجينال مخصوص ماشین های بنزینی STP، موجب افزایش عدد اکتان بنزین می شود. این محصول از ناک زدن موتور جلوگیری می کند و موجب بهبود عملکرد موتور می شود.

‎مکمل بنزین خودرو اکتان بوستر اس تی پی اورجينال مخصوص ماشین های بنزینی STP، از موتور در برابر صدا، ضربه زدن پیستون و احتراق ناخواسته در سیلندر محافظت می کند. این محصول طول عمر سیستم سوخت رسانی را افزایش می دهد و موجب افزایش راندمان موتور می گردد.
🔴
ساخت آمریکا
⭕️
‎توسعه تجارت پویا - حبیبی
‎واردکننده قطعات اصلی خودرو
‌‎موبایل - واتس اپ:
۰۰۹۸۹۹۰۰۹۹۳۱۶۳

‌‎تلفن :
۰۲۱٣٣٩٣٩٣٧٦
۰۲۱٣٣٩٣٩٢٦٧
۰۲۱٣٣٩۷۲۰۴۰

‌‎فكس:٣٣٩۷۳۴۳۳

‌‎اینستاگرام:
‎‌‏www.instagram.com/phcvaleo

‌‎سايت:
‎‌‏www.ttpouya.com

‌‎آدرس مركز پخش بازار:
‌‎ تهران-سعدي جنوبي-خ اكباتان-كوچه ٨ متري بانك صادرات-پلاك٣٨-
‌‎ساختمان توسعه تجارت پويا.
‎صفحه قدیم تلگرام:
@TTPOUYAPHCValeo
‎صفحه جدید تلگرام:
‎‌‏@phcvaleo1
‎جهت دریافت لیست قیمتها لینک زیر را تاچ کنید:
👇👇👇👇👇👇👇
‎‌‏https://wa.me/989900993163
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕