Steel foolad sanati
28 subscribers
33 photos
8 links
Download Telegram
to view and join the conversation
سقف تراکنش پوز برای هر فرد در روز ۱۰۰ میلیون تومان شد

مدیرعامل بانک قوامین:
🔹از امروز سقف تراکنش پوزی (کارتخوان) یک کارت در روز ۵۰ میلیون تومان و برای هر شماره ملی در یک روز حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
⁣⁣⁣⁣⁣⁣🌐 خلاصه تحولات روز چهارشنبه ⁣⁣۲۱ ⁣آذر ماه ⁣۱۳۹۷


⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ تحولات داخلی

کاهش ⁣⁣⁣۲۵۰ تومانی قیمت میلگرد

⁣⁣ ⁣ثبات قیمت تیرآهن

⁣⁣⁣ کاهش ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣۲۶۰ تومانی قیمت نبشی و ناودانی

کاهش ⁣⁣⁣⁣۱۵۰ تومانی قیمت پروفیل


⁣⁣⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ تحولات جهانی

⁣⁣ میلگرد بورس فلزات لندن : ۴۷۴ دلار


⁣⁣ سرخط اخبار روز

🔴⁣⁣ ⁣⁣⁣بازار جهانی فولاد در سراشیبی


⁣⁣⁣====⁣
@Steelfooladsanati
⁣⁣🌐 خلاصه تحولات روز شنبه ⁣⁣۲⁣۴ ⁣آذر ماه ⁣۱۳۹۷ ⁣⁣


⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ تحولات داخلی

کاهش ⁣۳۳⁣۰⁣⁣⁣ تومانی قیمت میلگرد

⁣⁣ ⁣کاهش ⁣⁣⁣۱۶⁣۰ قیمت تیرآهن

⁣⁣⁣ کاهش ⁣⁣⁣⁣⁣⁣۱⁣۹⁣۰⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ تومانی قیمت نبشی و ناودانی

کاهش ⁣⁣⁣ ۳⁣⁣۰⁣۰⁣⁣⁣⁣⁣ تومانی قیمت پروفیل


⁣⁣⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ تحولات جهانی

⁣⁣ میلگرد بور س فلزات لندن : ۴۷⁣۲⁣ دلار


سرخط خبرها

🔴 ⁣باید مانع ورود فولاد غیراستاندارد به بازار ساختمان شد

🔴 ⁣تشدید نزول قیمت فولاد با اهرم دلار

🔴 ⁣حاکمیت نظام عرضه و تقاضا بر بازار فولاد

🔴 ⁣بهره برداری از فاز اول کارخانه فولاد بافت


⁣⁣⁣====⁣
@steelfooladsanati
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 30 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.
The account of the user that created this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 7 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have a creator.