SeenSeenGroup
5 subscribers
8 photos
4 files
8 links
Download Telegram
Channel created
Channel photo updated
Channel photo updated
‌تونر مشکی سین‌سین مدل #85A که در این قسمت مشاهده می‌کنید تونری سیاه‌ و‌ سفید مخصوص پرینترهای 1102، 1102w، 1212nf، 1214nf و 1132m برند HP طراحی‌ شده است. این تونر قابلیت چاپ سیاه‌ و‌ سفید به میزان ۱۴۰۰ برگ را دارد.

‌برای اطلاع از قیمت، مشخصات فنی و خرید این کارتریج می‌توانید به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

‌www.SeenSeenGroup.com

‌شرکت #کارن_ساخت_سیستم با داشتن کادری متخصص و حرفه‌ای در زمینه فروش کلیه تجهیزات کامپیوتری آماده ارائه خدمت به مشتریان عزیز است. همچنین این امکان برای شما وجود دارد تا از مشاوره فنی کارشناسان ما بهره گیرید.

#کارتریج_ایرانی #برترین_برندهای_ایرانی #ساخت_ایران #hp

‌‌تونر مشکی سین‌سین مدل #79A که در این قسمت مشاهده می‌کنید تونری سیاه‌ و‌ سفید مخصوص پرینتر m12w برند HP طراحی‌ شده است. این تونر قابلیت چاپ سیاه‌ و‌ سفید به میزان ۱۴۰۰ برگ را دارد.

‌برای اطلاع از قیمت، مشخصات فنی و خرید این کارتریج می‌توانید به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

‌www.SeenSeenGroup.com

‌شرکت #کارن_ساخت_سیستم با داشتن کادری متخصص و حرفه‌ای در زمینه فروش کلیه تجهیزات کامپیوتری آماده ارائه خدمت به مشتریان عزیز است. همچنین این امکان برای شما وجود دارد تا از مشاوره فنی کارشناسان ما بهره گیرید.

#کارتریج_ایرانی #برترین_برندهای_ایرانی #ساخت_ایران #hp

‌تونر مشکی سین‌سین مدل #05A که در این قسمت مشاهده می‌کنید تونری سیاه‌ و‌ سفید مخصوص پرینترهای P2035 ، P2035n ، P2055dn ، P2055x برند #HP طراحی‌ شده است. این تونر قابلیت چاپ سیاه‌ و‌ سفید به میزان ۲۴۰۰ برگ را دارد.

‌‌برای اطلاع از قیمت، مشخصات فنی و خرید این کارتریج می‌توانید به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

‌www.SeenSeenGroup.com

‌شرکت #کارن_ساخت_سیستم با داشتن کادری متخصص و حرفه‌ای در زمینه فروش کلیه تجهیزات کامپیوتری آماده ارائه خدمت به مشتریان عزیز است. همچنین این امکان برای شما وجود دارد تا از مشاوره فنی کارشناسان ما بهره گیرید.

#کارتریج_ایرانی #برترین_برندهای_ایرانی #ساخت_ایران

‌تونر مشکی سین‌سین مدل #53A که در این قسمت مشاهده می‌کنید تونری سیاه‌ و‌ سفید مخصوص پرینترهای m2727nf، P2014 و P2015 برند #HP طراحی‌ شده است. این تونر قابلیت چاپ سیاه‌ و‌ سفید به میزان ۲۴۰۰ برگ را دارد.

‌‌برای اطلاع از قیمت، مشخصات فنی و خرید این کارتریج می‌توانید به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

‌www.SeenSeenGroup.com

‌شرکت #کارن_ساخت_سیستم با داشتن کادری متخصص و حرفه‌ای در زمینه فروش کلیه تجهیزات کامپیوتری آماده ارائه خدمت به مشتریان عزیز است. همچنین این امکان برای شما وجود دارد تا از مشاوره فنی کارشناسان ما بهره گیرید.

#کارتریج_ایرانی #برترین_برندهای_ایرانی #ساخت_ایران

‌تونر مشکی سین‌سین مدل #80A که در این قسمت مشاهده می‌کنید تونری سیاه‌ و‌ سفید مخصوص پرینترهای M400، M421 و M425 برند #HP طراحی‌ شده است. این تونر قابلیت چاپ سیاه‌ و‌ سفید به میزان ۲۴۰۰ برگ را دارد.

‌‌برای اطلاع از قیمت، مشخصات فنی و خرید این کارتریج می‌توانید به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

‌www.SeenSeenGroup.com

‌شرکت #کارن_ساخت_سیستم با داشتن کادری متخصص و حرفه‌ای در زمینه فروش کلیه تجهیزات کامپیوتری آماده ارائه خدمت به مشتریان عزیز است. همچنین این امکان برای شما وجود دارد تا از مشاوره فنی کارشناسان ما بهره گیرید.

#کارتریج_ایرانی #برترین_برندهای_ایرانی #ساخت_ایران

‌تونر مشکی سین‌سین مدل #49A که در این قسمت مشاهده می‌کنید تونری سیاه‌ و‌ سفید مخصوص پرینترهای 3392، 3390، 1320 و 1160 برند #HP طراحی‌ شده است. این تونر قابلیت چاپ سیاه‌ و‌ سفید به میزان ۲۴۰۰ برگ را دارد.

‌‌برای اطلاع از قیمت، مشخصات فنی و خرید این کارتریج می‌توانید به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

‌www.SeenSeenGroup.com

‌شرکت #کارن_ساخت_سیستم با داشتن کادری متخصص و حرفه‌ای در زمینه فروش کلیه تجهیزات کامپیوتری آماده ارائه خدمت به مشتریان عزیز است. همچنین این امکان برای شما وجود دارد تا از مشاوره فنی کارشناسان ما بهره گیرید.

#کارتریج_ایرانی #برترین_برندهای_ایرانی #ساخت_ایران

‌تونر مشکی سین‌سین مدل #12A که در این قسمت مشاهده می‌کنید تونری سیاه‌ و‌ سفید مخصوص پرینترهای 1010، 1012، 1015، 1018، 1020، 1022، 3015، 3020، 3030، 3050، 3052، 3055، 3050z ،M1005mfp ،1319f برند #HP طراحی‌ شده است. این تونر قابلیت چاپ سیاه‌ و‌ سفید به میزان ۱۸۰۰ برگ را دارد.

‌‌برای اطلاع از قیمت، مشخصات فنی و خرید این کارتریج می‌توانید به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

‌www.SeenSeenGroup.com

‌شرکت #کارن_ساخت_سیستم با داشتن کادری متخصص و حرفه‌ای در زمینه فروش کلیه تجهیزات کامپیوتری آماده ارائه خدمت به مشتریان عزیز است. همچنین این امکان برای شما وجود دارد تا از مشاوره فنی کارشناسان ما بهره گیرید.

‌تونر مشکی سین‌سین مدل #81A که در این قسمت مشاهده می‌کنید تونری سیاه‌ و‌ سفید مخصوص پرینترهای M630z ،M604dn ،M604n ،M605dn ،M605n
M605x ،M606dn ،M630f ،M630h برند #HP طراحی‌ شده است. این تونر قابلیت چاپ سیاه‌ و‌ سفید به میزان ۱۰۰۰۰ برگ را دارد.

‌‌برای اطلاع از قیمت، مشخصات فنی و خرید این کارتریج می‌توانید به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

‌www.SeenSeenGroup.com

‌شرکت #کارن_ساخت_سیستم با داشتن کادری متخصص و حرفه‌ای در زمینه فروش کلیه تجهیزات کامپیوتری آماده ارائه خدمت به مشتریان عزیز است. همچنین این امکان برای شما وجود دارد تا از مشاوره فنی کارشناسان ما بهره گیرید.