ثمین همایش
22 subscribers
28 photos
1 video
1 file
5 links
سامانه مدیریت برگزاری کنفرانس
سایت : www.SaminHamayesh.com
ایمیل : info@SaminHamayesh.com

@Zarei_62 مهندس زارعی
09111204166

@FariborzSadighi مهندس صدیقی
09363357292
Download Telegram
to view and join the conversation
#پوستر دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی

conf.shomal.ac.ir/psa96 سایت کنفرانس
@psa96 کانال تلگرام
#psa96

@SaminHamayesh_com
#فراخوان مقاله دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی

دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی، ۱تا ۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شمال برگزار می شود.
از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱ مرداد ۱۳۹۶ اقدام نمایند.

conf.shomal.ac.ir/psa96 سایت کنفرانس
@psa96 کانال تلگرام
#psa96

@SaminHamayesh_com
تغییرات نگارش 3.4 سامانه ثمین همایش:

1️⃣ چاپ گواهی نامه موقت پذیرش مقاله برای کاربر

2️⃣ امکان پذیرش موقت مقاله
در این حالت مدیر سامانه مقاله را موقتا پذیرش می کند تا بعدا درباره نحوه پذیرش و جزئیات آن تصمیم گیری شود.

3️⃣ بهینه سازی کلی سامانه

4️⃣ رفع برخی اشکالات جزئی

@SaminHamayesh_com | ثمین همایش
دومین همایش ملی رویکرد های نوین بخش حسابداری بخش عمومی توسط سامانه ثمین همایش برگزار شد.
۱ و ۲ شهریور ۹۶
دانشگاه شمال
@SaminHamayesh_com | ثمین همایش
دومین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش توسط سامانه ثمین همایش، دوم و سوم شهریور ماه ۹۶ در محمودآباد برگزار شد.
@SaminHamayesh_com | ثمین همایش
اولین کنفرانس ملی "کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی"
پنج شنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر با سامانه ثمین همایش برگزار شد.

@SaminHamayesh_com | ثمین همایش
#پوستر همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات و بین المللی سازی کسب و کار

conf.raymandindustry.com سایت کنفرانس
@hkarafarini کانال تلگرام

@SaminHamayesh_com | ثمین همایش
#فراخوان مقاله همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات و بین المللی سازی کسب و کار

همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات و بین المللی سازی کسب و کار، ۲۷ مهر ۱۳۹۶ با حضور جمعی از صاحب نظران دانشگاهی، کارآفرینان، صاحبان کسب و کار و دستگاه های اجرایی در محل مرکز آموزشی و رفاهی نفت محمودآباد برگزار خواهند نمود.

از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ مهر ۱۳۹۶ اقدام نمایند.

conf.raymandindustry.com سایت کنفرانس

@hkarafarini کانال تلگرام

@SaminHamayesh_com | ثمین همایش
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش صدا و سیما از برگزاری کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ايران، با محوريت نمادهای بومی.

@SaminHamayesh_com |ثمین همایش
همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات و بین المللی سازی کسب و کار پنج شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶ با حضور جمعی از صاحب نظران دانشگاهی و کارآفرینان با سامانه ثمین همایش برگزار شد.

@SaminHamayesh_com | ثمین همایش
همایش ملی نمادشناسی در هنر ایران، بامحوریت نمادهای بومی ۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه بجنورد توسط سامانه ثمین همایش برگزار شد.

@SaminHamayesh_com | ثمین همایش
سامانه اولین کنفرانس ملی سیاست گذاری در آموزش عالی ایران توسط ثمین همایش راه اندازی شد.
سایت کنفرانس : www.pmhei.ir
سامانه چهارمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن توسط ثمین همایش راه اندازی شد.
سایت کنفرانس : www.ota4.ub.ac.ir
سمینار ازدواج بدون شکست از به هم رسیدن تا باهم ماندن
مدرس: دکتر علی صاحبی
فوق دکترای روانشناسی
۵ بهمن ۱۳۹۶ دانشگاه نوشیروانی بابل

conf.raymandindustry.com/marriage

@SaminHamayesh_com | ثمین همایش
سامانه چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران توسط ثمین همایش راه اندازی شد.
سایت کنفرانس : http://aimc49.iust.ac.ir
@SaminHamayesh_com
سامانه کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار توسط ثمین همایش راه اندازی شد.
سایت کنفرانس : http://conf-farvardin.ir
@SaminHamayesh_com
سامانه سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش توسط ثمین همایش راه اندازی شد.
سایت کنفرانس : http://Nera2018.ir
@SaminHamayesh_com
Forwarded from کنفرانس یاب
ثمین همایش
قویترین و کاملترین
سامانه مدیریت کنفرانس در ایران
www.SaminHamayesh.ir
09111204166