STEI Ensenyament Públic
195 members
9 photos
83 links
Tota la informació de l'ensenyament públic de les Illes Balears
Download Telegram
to view and join the conversation
INTERINITATS 19-20

Llistes provisionals d'admeses i admesos

Termini de reclamacions del 6 al 12 de juny, ambdós inclosos

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/index.php/4997 o bé www.stei.cat/publica/interinitats1920
41a Escola d'Estiu de Mallorca

Un any més, l'STEI Intersindical col·labora amb el Moviment de Renovació Pedagògica de l'Escola d'Estiu de Mallorca, que ja ha arribat a la 41a edició.

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/index.php/5021
PERSONES TUTORITZADES 18-19 I curs 2017-18 (a partir del 18 de març)
http://www.stei.cat/publica/index.php/interinitats-lateral/tutoritzacio

Avui també s'ha publicat la llista de persones que han estat considerades tutoritzades.

Tota la informació a www.stei.cat/publica/tutoritzacio
RECLAMA L'ESTIU 2019
http://www.stei.cat/publica/index.php/4961

L'STEI Intersindical considera que es vulneren els drets de les persones treballadores en cessar-les dia 30.

Segons el sindicat, el cessament d’una persona interina substituta durant els mesos de juliol i agost, sense que es produeixi la reincorporació del titular de la plaça, pot constituir un frau de llei.

Per això, per reclamar l'estiu, l'STEI posa a disposició de les persones afiliades un model de recurs per reclamar l'estiu 2019.

Tota la informació a www.stei.cat/publica/estiuinterins
ADJUDICACIONS 19-20 I COMISSIONS DE SERVEIS
http://www.stei.cat/publica/index.php/5022

Adjudicació definitiva de:

• Funcionaris de carrera sense destinació definitiva
• Comissions de serveis

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/adjudicacions1920
ADJUDICACIÓ OPOSITORES I OPOSITORS 2019
http://www.stei.cat/publica/index.php/4973

Llista de vacants 26 de juliol
Tria de vacants 26 de juliol, 12 h - 29 de juliol, 12 h
Llista única Al voltant del 2 d'agost
Presentació de documents 10 dies hàbils a partir de la publicació al BOIB de la llista única

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/oposicions
ADJUDICACIÓ INTERINITATS

Llista de vacants 31 de juliol
Tria de vacants 31 de juliol, 12 h - 5 d'agost, 12 h

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/adjudicacions1920
COBRAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PER A PERSONES AMB 165 DIES DE NOMENAMENT

Si tot va bé, si has fet 165 dies de feina, cobraràs la indemnització ara, a final de juliol.

Tota la informació la tens a http://www.stei.cat/publica/index.php/5025

Recorda que, si feies substitucions i t'han cessat a 30 de juny, podem reclamar que tinguis un nomenament fins al dia 31 d'agost o fins que s'hagi incorporat la persona titular de la plaça. Independentment de si has fet o no 165 dies de feina

Tota la informació a www.stei.cat/publica/estiuinterins
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OPOSITORES I OPOSITORS 2019
http://www.stei.cat/publica/index.php/5022

S'acaba de publicar l'adjudicació provisional
Termini de reclamacions fins dia 30 a les 14.30 h

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/adjudicacions1920
OPOSICIONS 2019
http://www.stei.cat/publica/index.php/4973

• Llista única de les persones que han superat el procés selectiu
• Presentació de documentació

Termini de presentació de documentació del 2 al 16 d'agost, ambdós inclosos

Tota la informació la tens a http://www.stei.cat/publica/oposicions
ADJUDICACIONS INTERINITATS 19-20
http://www.stei.cat/publica/index.php/5022—

Adjudicació provisional de funcionaris interins

Termini de reclamacions fins 6 d'agost a les 15 h

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/adjudicacions1920
ADJUDICACIONS DEFINITIVA INTERINITATS 19-20
http://www.stei.cat/publica/index.php/5022—-

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/adjudicacions1920

PRESA DE POSSESSIÓ A partir del 26 d'agost

L'han de fer les interines i interins que hagin obtingut plaça i qui hagi aprovat les oposcions 2019

Tota la informació a www.stei.cat/publica/presadepossesssio

CANVI DE DISPONIBILITAT A partir del 26 d'agost

L'han de fer, si volen, les persones que no han obtingut plaça o no han participat de les adjudicacions

Tota la informació a www.stei.cat/publica/disponibilitat

AMPLIACIÓ D'OPCIONS Del 26 al 30 d'agost

L'han de fer, si volen, les persones que no han obtingut plaça o no han participat de les adjudicacions

PRIMER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS

Del 6 de setembre, a les 12h, al 9 de setembre, a les 12 h

Tota la informació a www.stei.cat/publica/substitucions
LLISTA D'INTERINES I INTERINS DISPONIBLES

Ja està publicada la llista d'interines i interins disponibles

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/index.php/4866

PRESA DE POSSESSIÓ I INCORPORACIÓ AL CENTRE

Aquesta informació afecta als següents funcionaris:

• Interines i interins
• En pràctiques (oposicions 2019)
• De carrera (només a persones sense destinació definitiva, comissions de serveis, desplaçats per manca d’horari, traslladats)

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/presadepossessio
PRIMERA CONVOCATÒRIA D'ESPECIALISTES

• Formació professional
• Música i arts escèniques
• Escola oficial d'idiomes

Termini de sol·licituds Fins al 11 de setembre, inclòs

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/index.php/5029
INCREMENT SALARIAL

El mes d'agost tocam haver rebut ja l'increment del 0,25%.
A més, hen de tenir a la nòmina els endarreriments corresponents al mes de juliol.
PRIMER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS

• Del 6 de setembre, a les 12h, al 9 de setembre, a les 12 h

Tota la informació a www.stei.cat/publica/substitucions