آموزشگاه تخصصی عمران، مقاوم سازی و HSE
190 members
25 photos
33 links
این کانال متعلق به موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران می باشد.
مجری دوره های آموزشی
عمران، معماری، مقاوم سازی
مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE
جهت ارتباط با ادمین: @Retrofitting_admin
Download Telegram
to view and join the conversation
https://goo.gl/LJRYfy
#گروه_عمران

⚙️«آموزش برای توانمندسازی؛ توانمندی برای اشتغال»

✍️ دوره بازرسي سازه های پیچ و مهره ای صنعتی و ساختمانی

🔸کد دوره: 0601402/43

🔹 مدت دوره: 16ساعته (دو روزه)

🔴 زمان برگزاری 31 خرداد و 1 تیر (پنج شنبه و جمعه)
🔴 آخرین مهلت ثبت نام:29 خرداد


👈 جهت ارتباط با ما و توضیحات بیشتر: @Retrofitting_admin

⬅️ سرفصل دوره، توضیحات بیشتر و ثبت نام آنلاین: https://goo.gl/z82dq7

⬅️شماره تماس و آدرس:
021-77538363
شریعتی - خیابان نیرو- مجتمع اداری نیرو

👈 دوره به صورت تئوری/کارگاهی برگزار خواهد شد.

🍧همراه با میان وعده و پذیرائی ناهار

🏫مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:

👉 @Retrofitting1
👈🏻دوره بازرسي سازه های پیچ و مهره ای صنعتي و ساختماني
▪️زمان برگزاری: 31خرداد و 1 تیر
▫️ثبت نام تا 29خرداد
▪️ارتباط با ما: @Retrofitting_admin
▫️سرفصل وثبت نام آنلاین:
https://goo.gl/z82dq7
#گروه_عمران

⚙️«آموزش برای توانمندسازی؛ توانمندی برای اشتغال»

✍️ جوشکاری به روش فورجینگ

🔸کد دوره: 0601306/43

🔹 مدت دوره: 16ساعت (دو روزه)

🔳 گواهی بین اللملی جوشکاری فورجینگ

🔴 زمان برگزاری 21 و 22 شهریور
🔴 آخرین مهلت ثبت نام: 19 شهریور


👈 جهت ارتباط با ما و توضیحات بیشتر: @Retrofitting_admin

⬅️ سرفصل دوره، توضیحات بیشتر و ثبت نام آنلاین: https://bit.ly/2JqQfKh

⬅️شماره تماس و آدرس:
021-77538363
شریعتی - خیابان نیرو- مجتمع اداری نیرو- پلاک هفت

👈 دوره به صورت تئوری/کارگاهی برگزار خواهد شد.

🍧همراه با میان وعده و پذیرائی ناهار

🏫مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:

👉 @Retrofitting1
#گروه_تخصصی_مقاوم_سازی
⚙️«آموزش برای توانمندسازی؛ توانمندی برای اشتغال»

✍️ بهسازی لرزه ای سازه های بتنی

🔸کد دوره: 0603101/43

🔹 مدت دوره: 16ساعت (دو روزه)

🔳 ثبت نام تا 25 خرداد ماه 5 درصد تخفیف
🔳 ثبت نام همزمان دوره های بهسازی لرزه ای سازه بتنی و فولادی 5 درصد تخفیف
🔳 تخفیف ثبت نام دانشجویی،گروهی و اعضا موسسه


🔴 زمان برگزاری 13 و 14 تیر ماه
🔴 آخرین مهلت ثبت نام: 12 تیر

🔳 گواهی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران

👈 جهت ارتباط با ما و توضیحات بیشتر: @Retrofitting_admin

⬅️ سرفصل دوره، توضیحات بیشتر و ثبت نام آنلاین: https://bit.ly/2Qw3zxH

⬅️شماره تماس و آدرس:
021-77538363
شریعتی - خیابان نیرو- مجتمع اداری نیرو- پلاک هفت

👈 دوره به صورت تئوری/کارگاهی برگزار خواهد شد.

🍧همراه با میان وعده و پذیرائی ناهار

🏫مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:

👉 @Retrofitting1
#گروه_تخصصی_مقاوم_سازی
⚙️«آموزش برای توانمندسازی؛ توانمندی برای اشتغال»

✍️ بهسازی لرزه ای سازه های فولادی

🔸کد دوره: 0603102/43

🔹 مدت دوره: 16ساعت (دو روزه)

🔳 ثبت نام تا 25 خرداد ماه 5 درصد تخفیف
🔳 ثبت نام همزمان دوره های بهسازی لرزه ای سازه بتنی و فولادی 5 درصد تخفیف
🔳 تخفیف ثبت نام دانشجویی،گروهی و اعضا موسسه


🔴 زمان برگزاری 20 و 21 تیر ماه
🔴 آخرین مهلت ثبت نام: 19 تیر

🔳 گواهی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران

👈 جهت ارتباط با ما و توضیحات بیشتر: @Retrofitting_admin

⬅️ سرفصل دوره، توضیحات بیشتر و ثبت نام آنلاین: https://bit.ly/2Qte0SI

⬅️شماره تماس و آدرس:
021-77538363
شریعتی - خیابان نیرو- مجتمع اداری نیرو- پلاک هفت

👈 دوره به صورت تئوری/کارگاهی برگزار خواهد شد.

🍧همراه با میان وعده و پذیرائی ناهار

🏫مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:

👉 @Retrofitting1
👈🏻دوره بهسازی لرزه ای سازه های بتنی
▪️زمان برگزاری: 13و14 تیر
▫️ثبت نام تا 12تیر
▪️ارتباط با ما: @Retrofitting_admin
▫️سرفصل وثبت نام آنلاین:
https://bit.ly/2Qw3zxH
👈🏻دوره بهسازی لرزه ای سازه های فولادی
▪️زمان برگزاری: 20و21 تیر
▫️ثبت نام تا 19تیر
▪️ارتباط با ما: @Retrofitting_admin
▫️سرفصل وثبت نام آنلاین:
https://bit.ly/2Qte0SI
👈🏻دوره آموزشی اپنسیس
▪️زمان برگزاری: 17و18 مرداد
▫️ثبت نام تا 16مرداد
▪️ارتباط با ما: @Retrofitting_admin
▫️سرفصل وثبت نام آنلاین:
https://bit.ly/2GfMnJ4
#گروه_تخصصی_مقاوم_سازی
⚙️«آموزش برای توانمندسازی؛ توانمندی برای اشتغال»

✍️ اپنسیس؛ تحلیل غیرخطی، ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها

🔸کد دوره: 0603103/43

🔹 مدت دوره: 16ساعت (دو روزه)

🔳 ثبت نام زودهنگام 5 درصد تخفیف
🔳 ثبت نام همزمان دوره های بهسازی لرزه ای سازه بتنی و فولادی 5 درصد تخفیف
🔳 تخفیف ثبت نام دانشجویی،گروهی و اعضا موسسه


🔴 زمان برگزاری 17 و 18 مرداد ماه
🔴 آخرین مهلت ثبت نام: 16 مرداد

🔳 گواهی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
🔳 گواهی ضمن خدمت کارکنان دولت


👈 جهت ارتباط با ما و توضیحات بیشتر: @Retrofitting_admin

⬅️ سرفصل دوره، توضیحات بیشتر و ثبت نام آنلاین: https://bit.ly/2GfMnJ4

⬅️شماره تماس و آدرس:
021-77538363
شریعتی - خیابان نیرو- مجتمع اداری نیرو- پلاک هفت

👈 دوره به صورت تئوری/کارگاهی برگزار خواهد شد.

🍧همراه با میان وعده و پذیرائی ناهار

🏫مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:

👉 @Retrofitting1
👈🏻دوره آموزشی بازرسی سازه های پیچ و مهره
▪️زمان برگزاری: 28و29 شهریور
▫️ارائه گواهی معتبر
▪️ارتباط با ما: @Retrofitting_admin
▫️سرفصل وثبت نام آنلاین:
https://bit.ly/310sFZN
👈🏻دوره آموزشی ۳D Max &V-Ray
▪️زمان برگزاری: 2شهریور الی 3مهر
▫️ارائه گواهی معتبر
▪️ارتباط با ما: @Retrofitting_admin
▫️سرفصل وثبت نام آنلاین:
https://bit.ly/2TdCBfD
👈🏻تقویم دوره زمستان (1398) موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران منتشر شد
▪️ارتباط با ما: @Retrofitting_admin
▫️اطلاعات بیشتر،سرفصل دوره ها وثبت نام آنلاین:

https://b2n.ir/144575
👈🏻دوره آموزشی تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی
▪️زمان برگزاری: 3و4 بهمن
▫️تخفیفات ویژه
▪️ارتباط با ما: @Retrofitting_admin
▫️سرفصل وثبت نام آنلاین:
https://bit.ly/2FIYJZD
⚙️«آموزش برای توانمندسازی؛ توانمندی برای اشتغال»

✍️ تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی با استفاده از نرم افزار Zmap & Ez-frisk

🔸کد دوره: 0601316/43

🔹 مدت دوره: 16ساعت (دو روزه)

🧮جشنواره تخفیفات👇👇👇

👈 ثبت نام زودهنگام(آخر دی ماه) 5%

👈 ثبت نام همزمان دوره های زمستانه 10%
👈 ثبت نام همزمان 3 دوره 5%

👈 ثبت نام اعضا موسسه 20%
👈 ثبت نام گروهی(3نفره) 15%
👈 ثبت نام دانشجویی 10%

🔴 زمان برگزاری 3 و 4 بهمن ماه
🔴 آخرین مهلت ثبت نام: 1 بهمن ماه

🔳 گواهی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران

👈 جهت ارتباط با ما و توضیحات بیشتر: @Retrofitting_admin

⬅️ سرفصل دوره، توضیحات بیشتر و ثبت نام آنلاین: https://bit.ly/2FIYJZD

⬅️شماره تماس:
021-88822369
021-77538363

👈 دوره به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد.

🍧همراه با میان وعده و پذیرائی ناهار

🏫مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:

👉 @Retrofitting1
✍️✍️یادداشت علمی

تحلیل خطر لرزه ای چیست؟

به بیان ساده تحلیل خطر لرزه ای یعنی تبدیل اطلاعات و مختصات گسل به پارامترهایی برای طراحی که همان PGA یا شتاب طرح می باشد که در واقع پهنه بندی شتاب طرح در آیین نامه ها (مانند ۲۸۰۰) به این روش بدست می­آید.
ادامه مطلب را در سایت مطالعه نمائید.

https://bit.ly/2RfN7DJ
👈🏻دوره آموزشی بارگذاری و تحلیل لرزه ای سازه ها بر اساس استاندارد ۴- ۲۸۰۰
▪️زمان برگزاری: 17و18 بهمن
▫️تخفیفات ویژه
▪️ارتباط با ما: @Retrofitting_admin
▫️سرفصل وثبت نام آنلاین:
https://bit.ly/37jpJen
آموزشگاه تخصصی عمران، مقاوم سازی و HSE
👈🏻دوره آموزشی بارگذاری و تحلیل لرزه ای سازه ها بر اساس استاندارد ۴- ۲۸۰۰ ▪️زمان برگزاری: 17و18 بهمن ▫️تخفیفات ویژه ▪️ارتباط با ما: @Retrofitting_admin ▫️سرفصل وثبت نام آنلاین: https://bit.ly/37jpJen
#گروه_تخصصی_مقاوم_سازی
.
⚙️«آموزش برای توانمندسازی؛ توانمندی برای اشتغال»
.
✍️بارگذاری و تحلیل لرزه ای سازه ها بر اساس استاندارد ۴-۲۸۰۰
.
🔸 پیشنیاز: ندارد (مباحث از صفر تدریس می شود)
.
🔸کد دوره: 0603105/43
.
🔹 مدت دوره: 16 ساعت (دو روزه)
.
🔳 ثبت نام زودهنگام 5 درصد تخفیف
🔳 تخفیف ثبت نام دانشجویی،گروهی و اعضا موسسه

.
🔴 زمان برگزاری 17 و 18 بهمن ماه
🔴 آخرین مهلت ثبت نام: 16 بهمن ماه
.
🔳 گواهی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
🔳 گواهی ضمن خدمت کارکنان دولت (در صورت درخواست)
.
.
👈 جهت ارتباط با ما و توضیحات بیشتر:
. @Retrofitting_admin
.
⬅️ سرفصل دوره، توضیحات بیشتر و ثبت نام آنلاین:
. https://bit.ly/37jpJen
.
⬅️شماره تماس و آدرس:
. 021-77538363
. 021-88822369
.
هفت تیر- اول خیابان بهار شیراز- پلاک 183 مجتمع امین -طبقه اول
.
👈 دوره به صورت تئوری/کارگاهی برگزار خواهد شد.
.
🍧همراه با میان وعده و پذیرائی ناهار
.
🏫مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:
. 👉 @Retrofitting
. 👉 @Retrofitting1